Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 5 6-018 6-016 E-185 E-176
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 5
ten zuidenSint Odolphisteeg 7
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 3


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0312r van 4 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJurian Uulrichgs


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHidje Lous
naastligger ten zuideneen klein steegje


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0066v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olijsteeg]huis
 
koperLieuwe Lolckes c.u.430-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLuitien Isbrants
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Annius Theodori
verkoperHiltie Lous


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0157r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperJeltie Johannis, weduwe van525-00-00 GG
koperwijlen burgemeester Hendrick Hendrix
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van conrector Annius Theodori
verkoperLieuwe Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeltie Johannis wv Hendrik Hendrix, koopt een huis in de Odulphisteigh. Ten Z. Luytyen Isbrants en een steeg, ten N. conrector Annius Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Lieuue Lolkes voor 525 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177r van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis waar de Drie Zakkendragers uithangt
 
koperRinse Abbes c.u.512-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenuitgaande steeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori oud conrector
verkoperRomcke Adamsschrijver van een compagnie soldaten te voet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Abbes c.u. koopt huis 'de Drie Sackedragers'. Ten W. de Sint Odolphisteeg, ten Z. een uitgaande steeg, ten N. de gewezen conrector Annius Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Romke Adams voor 512 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van Right gladster


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0136v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRinse Abbes rogmeter


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0198v van 12 feb 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeter


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0267r van 29 apr 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Oliesteeg]huis genaamd de Drie Sackedragers
 
koper van 1/2huis genaamd de Drie Sackedragers Dirck Jansen mr. metselaar250-00-00 GG
koper van 1/2Rommert Jansen mr. droogscheerder
naastligger ten oostenIngaande steeg
naastligger ten zuidenIngaande steeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Oliesteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori conrector
verkoperLijsbeth Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Abbes
verkoperSymen Bouwes schoonzoon van de verkopermr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen, mr. metselaar en Rommert Jansen, mr. droogscheerder, kopen elk voor 1/2 een huis oz. Olijsteeg, waar vroeger 'de 3 sackedragers ' uithing. Ten O. en Z. een uitgaande steeg, ten W. de Olijsteeg, ten N. de conrector Annius Theodori. Gekocht van Lijsbeth Claeses wv Rinse Abbes, gesterkt met haar schoonzoon mr. kuiper Symen Bouwens, voor 250 GG.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019v van 20 jan 1684 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaand steegje
naastligger ten noordenDirck Jansen cum fratre


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012r van 26 mrt 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperJacob Romkes Braam, vader vankoopman200-00-00 GG
koperFroukje Jacobs Braam
huurderN. N. 21-00-00 GG
huurder bovenkamerN. N. 8-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg [staat: het ingaande steegje]
naastligger ten zuidensteeg [staat: het ingaande steegje]
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori
verkoper van 1/2Rommert Jansenlakenbereider
verkoper van 1/2de kinderen en erfgenamen van wijlen Dirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braam als vader van Frouckjen Braam, koopt een woning oz. Sint Odolphisteeg. Ten O. en Z. het ingaande steegje, ten W. die steeg, ten N. Annius Theodori. Gekocht van lakenbereider Rommert Jansen voor 1/2, en van de kinderen en erven mr. metselaar Dirk Jansen voor 1/2, voor 200 gg.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054r van 18 feb 1700 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteegje [staat: uitgang]


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaardr. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-018Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaardr. H. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0230v van 17 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteegje uitgaand naar de Sint Odolphisteeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-018 Sint Odolphisteeg 5Caye Slaapkool, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Sint Odolphisteeg 5huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde132-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-016 Sint Odolphisteeg 5D C Zijlstra8-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Dirk Cornelis Zijlstra... (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-185; gebruikers Jan Ales Wobma, stalknegt, en Roelof A. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Jan Ales Wobma... geb 28 nov 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1820, huw 1843, ovl 1856; gebruiker wijk E-185, stalknegt; medegebruiker Roelof A. de Vries vrouw; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Roelof Arjens de Vries... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-185Sint Odolphisteeg 5D C Zijlstra Jan Ales Wobma stalknegt
E-185Sint Odolphisteeg 5Roelof A de Vries vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1114Sint Odolphisteeg 5Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis (42 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-185Sybren Barends Bos23 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
E-185Hielkje van Glinstra21 jSneekv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Achza Johannes Kamminga... 1e huwt met Douwe Jans Faber, 2e huwt met Watze Dijkstra, Vst 9 apr 1858 uit Leeuwarden, N.H., ovl wijk E-185, dv Johannes K, en Aukje Hoff; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Grietje Rost... en Trijntje Klaases (Wiersma); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-185 supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1114E-185 (Sint Odolphisteeg)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2885E-176 (St. Odolphisteeg)Matthijs Ouendag c.s.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2885Sint Odolphisteeg 5 (E-176)Matthijs Ouendagwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 5B. (Barend) Wiersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 5beeldbepalend pand6 van 10
  terug