Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 51 6-098 6-095 E-192 E-185
1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 51Lanen NZ achter het huis van wijdschipper Zierck Andrieskamer
 
koper door niaardr. IJsbrand Joosten Heins wijnkoper60-07-00 GG
geniaarde koperCornelis Cornelis
huurderde weduwe van Folkert koster
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenZierck Andries wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kamer bewoond door Antie Hoytes
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrand Joosten Heins, wijnkoper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Cornelis Cornelis, een camer nz. Lanen, achter het huis van Sierck Andries. Ten O. een steeg, ten W.?, ten Z. Sierck Andries, ten N. Antie Hoytes. Gekocht van erven Fokeltie Buwes wv Laes Laesen Hannema en nu wd. Seerp Lammerts Swerms, voor 60 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-098Lanen 51kamer
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerwed. Sierk Aleffs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-098Lanen 51kamer
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerwed. Sierk Aleffs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-098 Lanen 51kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerwed. Zierk Alefs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-098 Lanen 51kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-098 Lanen 51Geert Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-098 Lanen 51huis
eigenaarwed. Pytter Gosses
gebruikerGeert Willems
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0191r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 51Lanen naast de bleek van Jetse Jelles, steeg uitgaande op dehuis
 
koperThomas IJsbrands, gehuwd met97-00-00 GG
koperTrijntje Pieters
huurderAnthoni Harmens 0-07-00 CG
huurder bovenkamerde weduwe van Wybe Durks 0-05-08 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenMeinte Brouwer
naastligger ten westenJetze Jelles
naastligger ten noordenSybren Hylkes
verkoper q.q.Augustus Robertus van Dalsen, executeurnotaris
verkoper q.q.Jacob Pieters Nieuwboer, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Trijntje Jelles Reinalda, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Pieters Persijn


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-095 Lanen 51Thomas IJsbrands0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-192Lanen 51Thomas IJsbrands Bakkerovl voor 1815; huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1822; wed. T. IJ.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-192, gealimenteert, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-193; gebruiker Frans Nak, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-192Lanen 51Thomas IJsbrands Bakker wedThomas IJsbrands Bakker wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1281Lanen 51Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis (20 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-192Lanen 51Helena S. Teunissen, overleden op 3 november 1839S.=Sandrina, 65 jr, geboren Nijmegen, overleden Bedelaarsteeg E 192, gehuwd. (CzOG nr. 16) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-192LaanenJanneke van Dijk23 j*Harlingenv, protestant, weduwe, naaister


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-192Lanen 51Elisabeth Baantjer, overleden op 26 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 16 dg (geboren 10/5/1846), overleden Prinsenstraat E 192. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1281E-192 (de Lanen)Johannes Schimmelpenningwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1281E-185 (De Lanen)Johannes Schimmelpenningwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1281Lanen 51 (E-185)Geertje de Jong (wed. J. Schimmelpenning, en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 51Hendrik Mulder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 51 Ernst Kosterstadsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 51J.Glastransportarbeider
  terug