Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 75
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Lanen 75 6-109 5-105 E-204 E-194
aangrenzende stegensteeg
Lanen 75Comediesteeg ten oosten
Lanen 75naamloze steeg ten westen


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-109Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Hubert Braam
eigenaar 1/3 Janke Gerrits
eigenaar 1/6 Foppe Braam
eigenaar 1/6 Aukjen Braam
gebruikerDirk Jansen (voor 10-00-00 CG)
gebruikerHarmen Beerns (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-109Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Hubert Braem
eigenaar 1/3 Janke Gerrits
eigenaar 1/6 Foppe Goitiens
eigenaar 1/6 Aukjen Goitiens
gebruikerDirk Jansen (voor 10-00-00 CG)
gebruikerHarmen Beerns (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-109 Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Huibert Braem
eigenaar 1/3 Jan Gerrits
eigenaar 1/6 Foppe Goitjes Braam
eigenaar 1/6 Aukjen Goitjes Braam
gebruikerHarmen Berends cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-109 Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Hubert Braem
eigenaar 1/3 Jan Gerryts
eigenaar 1/3 Aukjen Goytiens
gebruikerHarmen Beerns c.s.
huurwaarde40-10-00 CG
aanslag huurwaarde06-15-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-109 Lanen 75Harmen Beernts, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-109 Lanen 75huis
eigenaar 1/3 Harmen Beerns
gebruikerHarmen Beerns cum soc.
huurwaarde40-10-00 CG
aanslag huurwaarde07-07-02 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0193r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 75Lanen NZ wijk E-204huis
 
koperWybe E. Schoonhoven trekveerschipper400-00-00 CG
huurderWybe E. Schoonhoven trekveerschipper
naastligger ten oostenSipke J. Schoonbergen [staat: Schoonhov
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenFoeke Sjoerds
naastligger ten noordenPheiffer commies
verkoperHinke Eelkes Schoonhoven, gehuwd met
verkoperPieter Doekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk E-204.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-105 Lanen 75Wybren Heeres0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Wiebe Eelkes Schoonhoven... 1808, BS huw 1813, huw 1814 1821 overlijdens, ovl 1846, ovl 1865, ovl 1888; eigenaar en gebruiker wijk E-204, trekschipper, 1814. (GAH204); kind: Willem Wybes Schoonhoven, geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-204Lanen 75Wiebe Schoonhoven Wiebe Schoonhoven trekschipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1295Lanen 75wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Jacob van der Heide... H. IJskamp; BS ovl 1832, huw 1834, ovl 1844; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Neeltie Huismanoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-204; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Willem Dikmansoud 39 jaar, geb Alkmaar en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk E-204; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-204Lanen 75W Dikmans stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-204LaanenWillem Dikmans39 jAlkmaargezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, korfmaker
E-204LaanenNeeltie Huisman38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-204LaanenGerrit Dikmans8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenAnna Dikmans6 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenCatharina Dikmans3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenJohs. Anthony Huisman15 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenJacob van der Heide39 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
E-204LaanenNeeltie Rienks25 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-204LaanenJohannes van der Heide18 jDamwoudegezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-204LaanenEeuwe van der Heide14 wHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-204LaanenTrijntie van der Heide16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenMarijke van der Heide14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenAaltie van der Heide11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenSymontie van der Heide7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenOentie van der Heide5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Hinke Gerrits de Vries... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1295E-205 (de Lanen)Grietje & Reintje Schokkerwoonhuis


1870 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49068 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 2 van 10 jan 1870
adressoortbedraggebruik
E-204Lanen 75koopaktefl. 2400huis E-204
 
verkoperWillem Dikmans
koperFrederikus Hendrik Gonggrijp


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1295E-194 (De Lanen)Fredrikus Hendriks Gongrijpwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1295Lanen 75 (E-ong)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 75beeldbepalend pand4 van 10
Lanen 75rijksmonument 20498
  terug