Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Comediesteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Comediesteeg 2 6-114 6-107 E-208 E-198
Naastliggers vanComediesteeg 2
ten oostende Comediesteeg
ten zuidenComediesteeg 4
ten westenLanen 75


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-114Comediesteeg 2kamer
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerEvert Alberts
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-114Comediesteeg 2kamer
eigenaarburgem. Winsma
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-114 Comediesteeg 2kamer
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerburgemeester Wynsma
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-114 Comediesteeg 2kamer
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerwed. Hylke Clases
gebruikerwed. Aaltie Jans
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-114 Comediesteeg 2kamer
eigenaarwed. Pieter Feytema
gebruikerwed. Pieter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-114 Comediesteeg 2kamer
eigenaarSjoerd Hannema
gebruikerSjoerd Hannema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Hannema


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0342v van 7 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenF. Pheiffer


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 2Comediesteeg WZ wijk F-211huis
 
koperFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland97-15-00 CG
koperTalea Folkers
huurderHessel Andries
huurderde weduwe van Gosse Hendriks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJan Galama
naastligger ten westenJesk Roukes
naastligger ten noordenFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenTalea Folkers
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs vanFraneker
verkoperwijlen Pieter Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFerdinand Frederik Pheiffer, commies ter recherche van de conv. en lic. x Talia Folkers koopt een wagenhuis in de Comediesteeg, achter Voorstraat 54, wijk E-212. Ten O. en N. Jan Hannema, ten W. de koper, ten Z. S. Gratama. Tevens kopen zij een huis wz. Comediesteeg wijk E-211, tegenover het wagenhuis (Lanen 81?). Ten W. Jisk Roukes, ten Z. Jan Galama, ten N. de kopers. Gekocht van erven P.S. Hannema x Hendrina Wildschut, voor resp. 215 cg. en 97 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-107 Comediesteeg 2F Pheiffer0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Ferdinand Fredrik Pheiffer... 1806, 1807, 1809; eigenaar van wijk E-024; gebruiker P. Tetrode, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-208; gebruiker Johannes Bakker, sjouwer, en Geert Harmens wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 6e ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Geert Harmens... is Maartje Eelkes, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); wed. G.H. gebruiker van wijk E-208, medegebruiker Johannes Bakker, sjouwer, eigenaar is F. Pheiffer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Johannes Bakkergebruiker van wijk E-208, sjouwer, medegebruiker is Geert Harmens wed. ; eigenaar is F. Pfeiffer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-208Comediesteeg 2F Pheiffer Johannes Bakker sjouwer
E-208Comediesteeg 2Geert Harmens wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1298Comediesteeg 2wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Elle Wessels IJlstra... HRL; smidsknecht, 2e huwt met Iebeltje Klazes de Vries op 17 jan 1839 HRL, turfdrager in 1851, ovl wijk E-208, zv Wessel Lolkes IJ, en Pietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Sjerk Rienksoud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Sjoukje Eeltjes de Boer... huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-065; oud 34 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-208LaanenBouwe de Vries40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, werkman
E-208LaanenSjouwkje de Boer34 jVeenwoudengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-208LaanenHendrik de Vries17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-208LaanenSyberen de Vries15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-208LaanenMaayke de Vries12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-208LaanenSjerk Rienks31 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
E-208LaanenAntie Faber26 jAlmenumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-208LaanenMaria Rienks3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Bouwe Siebrens de Vries... huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-208Comediesteeg 2Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1298E-208 (Comediesteeg)Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1298E-198 (Comediesteeg)Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5131Comediesteeg 2 (E-198)Lena Wiersma (wed. T. Wijga)woonhuis
  terug