Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Christoffelsteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 2 6-113 6-111 E-214 E-205
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Sint Christoffelsteeg 2huis off kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Sint Christoffelsteeg 2kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Sint Christoffelsteeg 2kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Sint Christoffelsteeg 2kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-113 Sint Christoffelsteeg 2Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Sint Christoffelsteeg 2huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 2Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]stokerij
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]het derde perceel in deze akte koopman
naastligger ten westende koper Jan Hannema koopman
naastligger ten noorden [staat: zuiden]de koper Jan Hannema
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt, na niaar ratione sanguinis door Aafke Talma x Seerp Gratama, adv., een stokerij. Ten O. de Stroffelsteeg, ten W. en Z. de koper, ten N. een pakhuis (dat hij ook koopt) ten Z. van zijn eigen huis. Gekocht van Grietje Talma, de vrouw van Johan Daniel Toussaint.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 Sint Christoffelsteeg 2Jan Hannema1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Jan Hannema... W. van der Meer, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-145, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-214Sint Christoffelsteeg 2Jan Hannema branderij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 2Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederdisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 2Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederstal (56 m²)


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-214Sint Christoffelsteeg 2Carolina Maria Kramer, overleden op 12 september 18421 jr, overleden Laanen E 214. (Certificaat van onvermogen nr. 67) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Bernardus Witteboergeb 1804 prov, huwt met Sjutje Wijngaarden, N.H., gruttersknecht, A 7jun18 56 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Sjutje Wijngaardengeb 1800 prov, huwt met Bernardus Witteboer, Rooms Katholiek, A 7 jun 1856 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Tjietske Karsten Tadema... Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085E-212 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.disteleerderij
Sectie A nr. 1085aE-211 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085*E-019 (Voorstraat)Leendert Hannemakantoor
Sectie A nr. 1085aE-203 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*E-204 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*E-205 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 2 (E-205)fa. Sjoerd Hannema


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7zoutzieder en koopman


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Sjoerd Hannema7Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank


1962 - variaadresbronbericht
Sint Christoffelsteeg 2Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Museum Hannemahuis
  terug