Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Simon Stijlstraat 2 6-121 1/2 6-116 E-219 E-214
 


 


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]1/2 huis
 
koperWytse Stevens, gehuwd met725-00-00 GG
koperAdriaantie Pieters
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenArrien Gijsberts
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg
naastligger ten noordenburgervaandrig Epe Beernts
verkoperAugustinus Pietersbrouwer


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044v van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]huis, loods, plaats en tuin
 
koperoud burgemeester Jellius Wetzensius 1161-00-00 GG
koperClaas Willems
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidende brouwerij van het Wit Hart
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van Ype Beerns
naastliggerSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
verkoperWytse Stevens Wassenaar c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-burgemeester Gellius Vetzensius en Claas Willems Burger kopen een mooi huis, bestaande uit een voorhuis, grote benedenkamer, kelderkamer, loods, plaets, tuin, put en bak en 3 grote hooi? zolders, en nog een klein huis ernaast met een loods, op de wz. Wortelhaven. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. de brouwerij 'het Wit Hart', ten N. erven Ipe Beerns. Het huis ten N. heeft vrij uitgang over de plaets, naar de Stroffelsteeg. etc. etc. Gekocht van Wytse Stevens Wassenaar, voor 1161 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] over het eerste houten brugje van de Voorstraat af te rekenenhuis
 
koperMede-regerend burgemeester Jacobus Goslings, gehuwd metnotaris700-00-00 GG
koperYmckien Egberts
naastligger ten zuidenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenPieter Feddes mr. brouwer
naastligger ten noordende erfgenamen van Ype Beerns
verkoperJeltie Douwes, gehuwd met
Sjoerdt Elses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, burgemeester en not. publ. x Ymckien Egberts koopt huis aan de Wortelhaven, over het 1e houten brugje vanaf de Voorstraat. (Met indeling van het huis). Ten O. de Wortelhaven, ten Z. mr. brouwer Pieter Feddes, ten W. een woning en de Stroffelsteeg, ten N. erven Ype Beerns. Er rusten veel bedingen op dit huis. Gekocht van Jeltie Douwes x Sjoerdt Eises (?), voor 700 gg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0325r van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] over het eerste houten brugje van de Voorstraat af te rekenenhuis
 
koperRintie Clases blokmaker475-00-00 GG
Tjeerd Fockes
Jan Pytters van Ripperts
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
toehaakdrie gouden ducaten
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenDouwe Gerrits brouwer
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenJillert Pytters c.s.
verkoperoud burgemeester Jacobus Goslingsnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Clasen, blokmaker, Tjeerd Fockes en Jan Pytters van Ripperts, als gecommitteerden uit de Waterlandse- en Vlaamse D.G., kopen een huis aan de Wortelhaven, over `t eerste houten brugje vanaf de Voorstraat. Ten O. de Wortelhaven, ten W. de Stroffelsteeg en een woning, ten Z. Douwe Gerrits, brouwer, ten N. Jillert Pytters. Met veel bedingen. Gekocht van Jacobus Goslings, oud-burgemeester en Notaris Publicus, voor 475 gg. van 28 stuivers en 3 gouden ducaten tot een verering.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-121Simon Stijlstraat 2huis
eigenaarJochem Dircks
gebruikerJochem Dircks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-121Simon Stijlstraat 2huis
eigenaarJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-121 Simon Stijlstraat 2huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 21r van jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Simon Stijlstraat 2Sjoerd Talma, koopman, koopt een huis c.a. wz. Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. mr. gortmaker Hendrick Jacobs, ten N. een doopsgezinde kamer. Het huis heeft mande muren. Gekocht van de Diaconen der Ger. Gemeente, voor 110 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-121 Simon Stijlstraat 2huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0225v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]portie aandelen in een huis
 
koperAaltie Andrys, gehuwd met117-00-00 CG
Jacob Jarigs van der Leykoopman
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper enLieve Sieverds de Bruinkoopman
wijlen Doedtie Lieuwes, grootmoeder van L.S. de Bruin
Tieerd Fockes, schoonvader van L.S. de Bruin
verkoper enAaltie Jans, weduwe van
wijlen Douwe Feddriks
verkoper enSymon Fockesmr. koperslager
de erfgenamen van zijn vader Focke Cornelis
verkoper en erfgenaam vanYbeltie Cornelis
wijlen Ninke Cornelis
verkoper en erfgenaam van wijlen zijn vaderBauke Cornelismr. scheepstimmerman
Cornelis Jacobs
wijlen Pieter Jacobs
Jan Pieters van Rippertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley, koopt zodanige porties of aandelen als waarmee de verkopers voor hunzelf en in hun qualiteit participeren in het huis 'de Lutherse Kerk' genaamd, gelegen aan de Wortelhaven. De porties zijn vermeld in een acte bij `t stichten van bovengemelde Kerk, opgericht op 4 feb 1706. Koper neemt alle verdere lasten op zich. De koperse is reeds mede-eigenaarse van dit gekochte huis. Gekocht van (uiteindelijk) de erfgenamen van Doedtie Lieuwes (grootmoeder) en Tjeerd Fockes (schoonvader), Aaltie Jans wv Douwe Feddricks, Symon Fockes mede als erfgenaam van zijn vader Focke Cornelis, Ybeltje Cornelis en haar overleden zuster Ninke Cornelis, Bauke Cornelis ook als erfgenaam van zijn vader Cornelis Jacobs en zijn oom Pieter Jacobs, en Jan Pieters van Ripperts, voor 117 cg.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 230v van mrt 1738 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Simon Stijlstraat 2Aaltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley koopt de aandelen in het huis 'de Lutherse Kerk', zoals vermeld in de stichtingsacte. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin en mede-erven van zijn wl. grootmoeder Doedtie Lieuwes en zijn schoonvader Tjeerd Fockes, Aaltie Jans wv Douwe Feddriks, Symon Fockes als zoon van Focke Cornelis en diens andere kinderen etc. en van Jan Pieters van Ripperts.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0028v van 5 apr 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koper van een niet gespecificeerd deelAaltie Anderys, gehuwd met69-00-00 CG
koper van een niet gespecificeerd deelJacob Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van Sioerd ObbesAmsterdam
verkoperArjen Teunis Blok, en boedelverzorger vankoopman
verkoper van 3/4wijlen Rintje Clasesmr. blokmaker
Wouter Jetses, gehuwd metwinkelier
verkoperJanke Cornelis, en voor
verkoper van 1/4Rintje Clases, erfgenaam van
erflaterwijlen Claas Cornelis
verkoperDouwe Pieters, erfgenaam van zijn vadervarenspersoon
erflaterwijlen Pieter Douwes
verkoperTrijntie Jacobs, weduwe vanMakkum
verkoperwijlen Allert Aukes
verkoperBarent Wouters, erfgenaam van zijn vaderSneek
erflaterwijlen Wouter Berents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley koopt alle aandelen die de verkopers hebben in de huisinge genaamd 'de Lutherse kerk', aan de Wortelhaven. Dat aantal staat vermeld in de oprichtingsacte v.d. Lutherse Kerk op 4 feb 1706. Gekocht van (burgemeester Symon Hiddema als gelastigde van) wd. en erven Sjoerd Obbes te A`dam, Arjen Teunis Blok, mede als redder van de boedel van wl. mr. blokmaker Rintje Clases, voor 3/4 en nog meerdere andere genoemde personen, voor 169 cg.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0039v van 5 jul 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] over het eerste houten brugje van de Voorstraat af te rekenenhuis
 
koper van 1/2Caye Slaapkool herbergier701-21-00 GG
koper van 1/2Dirk Raaven mr. suikerraffineerdersknecht
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenJohannis Hylkema
naastligger ten westenSioerd Talma
naastligger ten noordenGerrit Hendriks
verkoper van 2000/11450oud burgemeester Vincent Heinsius
verkoper van 2000/11450Wytske Broers bejaarde vrijster
verkoper van 1000/11450Auke Gerbenspelmolenaar
verkoper van 6283/11450Aaltie Anderys, gehuwd met
verkoper van 6283/11450Jacob Jarigs van der Leykoopman
verkoper q.q.gezworen gemeensman Seerp Swerms, curator
verkoper q.q.Feddrik Aises Mahui, curator overkoopman
verkoper van 550/11450Jochum Eelkes, en zijn zoon
verkoper van 550/11450Eelke Jochums
verkoper q.q.Bastiaan Bicker, curator overkoopman
verkoper van 550/11450Neeltie Pieters, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Pieter Eelkes Butterkoper
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overoud substituut koster
verkoper van 200/11450Geertie Beerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCayo Slaapkool, herbergier, en Claas Dirks Raven, mr. suikerraffineerdersknegt, kopen elk de helft van bijna het gehele huis aan de Wortelhaven, 'de Lutherse Kerk' genaamd, over het eerste houten brugje vanaf de Voorstraat. Het betreft nu 10.783/11.450 parten. bestaande beneden uit een grote ruimte, waarin een preekstoel en vaste banken, met daar boven een kraak. Voorts een benedenwoning met daarboven een opkamer en zolderruimte, tuintje en plaats. Met vrije in- en uitgang naar de Stroffelsteeg. Ten W. Sioerd Talma, ten Z. Johannes Hylkema, ten N. Gerrit Hendriks. De verkopers (voor verschillende parten) zijn Vincent Heinsius, Wytske Broers, Auke Gerbens, Aaltje Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley, Jochum Eelkes, Eelke Jochumszoon, Neeltje Pieters, de dochter van wl. Pieter Eelkes en Geertie Beerns, samen voor 701 gg.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0119r van 11 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] over het eerste houten brugje van de Voorstraat af te rekenen667/11450 huis
 
koper, met als gelastigde77-09-08 CG
Kaye Slaapkoolkastelein in het Hof van Friesland
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenJohannes Hylkama
naastligger ten westenSioerd Talma
naastligger ten noordenGerryt Hendriks
verkoper van 667/11450Janke Symons, gehuwd met
Berend Geersmamr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKaye Slaapkool, castelein in 'het Hof van Friesland', koopt als gelastigde van de Lutherse Gemeente, de resterende 667/11450 parten van het huis. Gekocht van Janke Symons x mr. brouwer Berend Geersma, voor 77 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-121 Simon Stijlstraat 2Johannes Hylkema, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-121 Simon Stijlstraat 2huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkema
gebruikerJohannes Hylkema
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG
grondpacht aanerven G. Suiringar
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG
6-121 /2Simon Stijlstraat 2huis
eigenaarCaye Slaapkool cum soc.
gebruiker
opmerking


 


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-121 Simon Stijlstraat 2huis en brouwerij
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-07-12 CG
af: grondpacht1 2 0
6-121 /2Simon Stijlstraat 2huis
eigenaarCaye Slaapkool c.s.
gebruiker
opmerkingledig


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 260r van jun 1809 , betreft pand E-217 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Simon Stijlstraat 2Hans Willem Corneliszn Zijlstra koopt een huis, brouwerij, tapperij en mouterij aan de Wortelhaven, wijk E-217 en 218 (o.a. kadnr. 1083), strekkende tot aan de Lanen. Ten N. de Lutherse pastorie, ten Z. de Lanen en Ritske Cronenburg, ten W. de Stokerssteeg en Jan Hannema, ten O. de Wortelhaven. Gekocht van Wybe Lolles Steensma te Franeker, voor 1/2, en Lambert Salverda te Franeker, Dirk Salverda, erfgezeten te Tzum en Atje Salverda x Marten Zijtses Hilarides te Tzum, elk voor 1/6, als erven Aafke L. Salverda wv Lolle Wybes Steensma, voor 4850 cg. Alle goederen en inventaris moeten door de koper worden overgenomen op taxatie,


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 260r van jun 1809 , betreft pand E-218 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Simon Stijlstraat 2Hans Willem Corneliszn Zijlstra koopt een huis, brouwerij, tapperij en mouterij aan de Wortelhaven, wijk E-217 en 218 (o.a. kadnr. 1083), strekkende tot aan de Lanen. Ten N. de Lutherse pastorie, ten Z. de Lanen en Ritske Cronenburg, ten W. de Stokerssteeg en Jan Hannema, ten O. de Wortelhaven. Gekocht van Wybe Lolles Steensma te Franeker, voor 1/2, en Lambert Salverda te Franeker, Dirk Salverda, erfgezeten te Tzum en Atje Salverda x Marten Zijtses Hilarides te Tzum, elk voor 1/6, als erven Aafke L. Salverda wv Lolle Wybes Steensma, voor 4850 cg. Alle goederen en inventaris moeten door de koper worden overgenomen op taxatie,


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 2Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] tot de Lanen wijk F-217 en F-218huis, brouwerij, tapperij, mouterij
 
koperHans Willem Cornelis Zijlstra, gesterkt met zijn vader4150-00-00 CG
koperCornelis Dirks Zijlstra
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenRitske Cronenburg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokerssteeg]
naastligger ten westenJan Hannema
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente: pastorie
verkoper van 1/2Wybe Lolcama, erfgenaam ex testamentoFraneker
verkoper van 1/3Lambert Salverda, erfgenaam ex testamentoFraneker
verkoper van 1/3erfgezeten Dirk Salverda, erfgenaam ex testamentoonder Tzum
verkoper van 1/3Atje Salverda, erfgenaam ex testamento, gehuwd metonder Tzum
verkoper van 1/3Marten Zytses Hilarius, erfgenamen ex testamento vanonder Tzum
erflaterwijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda, gehuwd met
erflaterwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Willem Corneliszn. Zijlstra koopt een huis, brouwerij, tapperij en mouterij aan de Wortelhaven, wijk E-217 en 218 (o.a. kadnr. 1083), strekkende tot aan de Lanen. Ten N. de Lutherse pastorie, ten Z. de Lanen en Ritske Cronenburg, ten W. de Stokerssteeg en Jan Hannema, ten O. de Wortelhaven. Gekocht van Wybe Lolles Steensma te Franeker, voor 1/2, en Lambert Salverda te Franeker, Dirk Salverda, erfgezeten te Tzum en Atje Salverda x Marten Zijtses Hilarides te Tzum, elk voor 1/6, als erven Aafke L. Salverda wv Lolle Wybes Steensma, voor 4850 cg. Alle goederen en inventaris moeten door de koper worden overgenomen op taxatie,


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-116 Simon Stijlstraat 2Lutherse Gemeente3-00-00 CGkerk en huis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-219Simon Stijlstraat 2Hermina Augusta Stuerwaldgeb 26 aug 1811 HRL, ovl 13 jan 1812 HRL, wonende te Wortelhaven in 1812, ovl wijk E-219, dv Gotlieb Wilhelm S, en Anna Maria van Menkeren BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-219Simon Stijlstraat 2Gotlieb Wilhelm Stuerwaldhuwt met Anna Maria van Menkeren, Luthers predikant, kind: Hermina Augusta S, geb 26 aug 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1812; gebruiker van wijk E-219, Luth. predikant; eigenaar is Luth. Gemeente, kerk, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-219Simon Stijlstraat 2Lutherse Gemeente kerk
E-219Simon Stijlstraat 2G W Stuerwald luthers predikant


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1082Simon Stijlstraat 2Evangelische Lutersche KerkHarlingenkerk (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-219Simon Stijlstraat 2Aaltje Rommerts Faber... DG en N.H., dv Rommert Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-219Simon Stijlstraat 2Hendrik Walkenhorstoud 61 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, Luthers predikant, wijk E-219; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-219Simon Stijlstraat 2derkje Hissinkoud 51 jaar, geb Zutphen en wonende te HRL., wijk E-219; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-219Simon Stijlstraat 2H Walkenhorst stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-219WortelhavenHendrik Walkenhorst61 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, luthersch predikant
E-219WortelhavenDerkje Hissink51 jZutphenv, protestant, gehuwd
E-219WortelhavenPieter Walkenhorst14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-219WortelhavenArnoldus Walkenhorst10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-219WortelhavenJohan Walkenhorst8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-219WortelhavenWietske H van Loon22 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-219Simon Stijlstraat 2Simon Wiarda, overleden op 26 november 184849 jr (geboren 30/4/1799), overleden Wortelhaven E 219, cargadoor, man van Oeke van der Werff, bierbrouwersche, vader van Sjoerd, koopman en minderjarige Klaas, Simon, Julius, Julia-Catharina en Wytske Simons Wiarda. (in tafel 19/11) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-219Simon Stijlstraat 2Sjoerd Simons Wiarda, overleden op 20 december 184827 jr (geboren 12/10/1821), overleden Wortelhaven E 219, commissionair, ongehuwd, zoon van wijlen Simon Wiarda en Oeke van der Werff, bierbrouwersche (enige testamentair erfgenaam), broer van Klaas, Simon, Julius, Julia-Catharina en Wytske Simons Wiarda. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1082E-219 (Wortelhaven)Evangelisch Lutherse Gemeentekerk


1879 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 2, HarlingenSimon Stijlstraat 2Mees, M J'De eerste steen gelegd
den 19 April 1879
door
M.J. MEES
Predikant der Gemeente'
Dit pand was vroeger de Evangelisch Lutherse Kerk, architecten Gebr. J. & J. Posthuma.
M.J. Mees = ds. Mari Johan Mees, geb. Deventer 15 april 1846, luthers predikant laatst. te ‘s-Gravenhage, overl. Rotterdam 15 april 1894, tr. ald. 24 nov. 1870 Ida Baudina Cornelia Dunlop, geb. Rotterdam 30 aug.1850, ovl. ‘s-Gravenhage 30 april 1919, dr. van Samuel en Margaretha Petronella Jacoba Suringar.
Bron: Nederlands Patriciaat, 67e jaargang, 1983, blz 364. Maakt deel uit van de Genealogie Mees, Alting Mees, Dorhout Mees etc startend op blz 237. Vriendelijke mededeling van Cees Feringa en Maikel Galama.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2937E-214 (Wortelhaven)Evangelisch Luth. Gemeentekerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4236Simon Stijlstraat 2 (E-214)Ev. Lutherse Gemeentekerk


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4236Simon Stijlstraat 2gemeentelijk monument14 van 20 1879


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4236Simon Stijlstraat 2
  terug