Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) E-226 E-224
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 3 5-037 5-026 E-226 E-224
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) E-226 E-225
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 5 5-037 5-026 E-226 E-225
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) E-226 E-226
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 7 5-037 5-026 E-226 E-226


Huisnaam in: 1632
Gebruik:
Naam: (waar) het vergulden spinwiel (uitsteekt)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1652
Gebruik:
Naam: (waar) het vergulden spinwiel (uithangt)(naastligge
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1658
Gebruik:
Naam: (waar) het vergulde spinwiel (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1658
Gebruik:
Naam: het spinwiel (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1717
Gebruik:
Naam: (waar voorheen) het vergulden spinwiel (heeft uitgehangen)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 3, Harlingen Grote Kerkstraat 5, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 3Tiberiussteeg of Allemanssteeg of Beeresteeg ten oosten


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarJan van Freen, als schoonvader van250-00-00 GG
koper door niaarwijlen de verkoper Bauck Beernts
verpachter grondCornelis Edes Feytema 3-00-00 CG
toehaakeen zilveren onderriem van ongeveer 12 of 13 lood zwaar
geniaarde koperKoert, gehuwd met
geniaarde koperAaff Claasen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Evert wieldraaier
naastligger ten zuidenGrote kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Bonte Hond Reyner Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Bauck Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Freen, als schoonvader van Bauck Beernts wd. verzoekt niaar ratione sanguinis van een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. wd. wieldraaier Evert [Grote Kerkstraat 11] en een steeg, ten W. Reyner Jansen in de Bonte Hond [Grote Kerkstraat 1]. Grondpacht 3 cg. aan Cornelis Edes Feytema


 


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenReyner Janssen molenaar
naastligger ten noordende weduwe Lijsbeth Andries
crediteur (triumphant)Jan van Vreen
verkoper (gesuccumbeerde)Hendrick Hendricxgeweermaker [staat: roermaker]
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een algemene steeg, ten Z. de straat, ten W. Reyner mollener, ten N. ? Andries weduwe.


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat]3/4 huis
 
koperClaes Reiners, gehuwd met99-21-00 GG
koperLijsbeth Jans
verpachter grondCornelis Edis Feytema 3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenReiner Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Nys Adolffs, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4Jay Tyallings
verkoper van 1/4Sicke Tyallings
verkoper van 1/4Aeltie Tyallings


 


 


 


 


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJacob Brugman c.u.zwaardveger360-00-00 GG
huurderSteffen Eleman
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenmr. Marten Johannis*
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Bartel Kleysen Lantingh


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]grondpacht van 03-00-00 CG
 
koperWybe Fransen mr. bakker110-07-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardveger3-00-00 CG
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]grondpacht van 01-16-00 CG
 
koperWybe Fransen mr. bakker110-07-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van Evert Jansen1-16-00 CG
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


 


 


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZgrondpacht van 3-00-00 CG
 
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga 135-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van N. N.zwaardveger3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenmr. Marten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat NZgrondpacht van 1-18-00 CG
 
koperAucke Jansen Banga 135-00-00 CG
de kamer van [wijlen?] Antie Gerrits1-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. zwaardveger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


 


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Janses Bostijn, gehuwd metmr. kleermaker53-00-00 CG
koperSjoukje Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten westenmr. Marten Johannis
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordeneen kamer
verkoperJacobus BrugmanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn, mr. kleermaker. Gekocht van Jacobus Brugman te Leeuwarden.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huisje
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 7steeg achter Latijnse schoolwoning
 
koperGijsbertus Wildschut fabrikant100-00-00 CG
verpachter grondde weduwe van Auke Backer 1-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVoorde notaris
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Wildschut, fabriqeur, koopt een woning in de steeg achter de Latijnse School. Ten O. die steeg, ten W. notaris Voorda, ten N. de koper. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. Gem., voor 100 cg.


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 7steeg WZ achter de Latijnse Schoolwoning
 
koperGijsbartus Wildschut fabrikant en koopman15-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Sackman
naastligger ten westenJan Voorden notaris
naastligger ten noordenGijsbartus Wildschut
verkoperGeertje Tjepkes, weduwe van
wijlen Gerryt Anes


 


 


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarJan Jansen Bostijn koopman en fabrikant141-00-00 CG
geniaarde koperGijsbertus Wildschutkoopman en fabrikant
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurdersHessel Jacobs c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut koopman en fabrikant
verkoper van 3/5Saekjen Jans Bostijn [staat: Bastijn], gehuwd met
verkoper van 3/5Jan Janzen Blaeuwschipper
verkoper van 1/5Jan Jansen Blaeuw, gelastigde vanschipper
verkoper q.q.Syds Jans Bostijn [staat: Bastijn]Amsterdam
verkoper van 1/5Aeltie Jans, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Douwe Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gijsbertus Wildschut, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Saekjen Jans Bostijn x Jan Jansen Blauw, schipper, voor 3/5, Syds Jans Bostijn te A`dam, voor 1/5, en Aeltie Jans Bostijn wv Douwe Feddricks, voor 1/5, voor 140 cg.


1733 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 3, HarlingenGrote Kerkstraat 3'1733' in gebeeldhouwde bekroning


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperGijsbert Wiltschut fabrikeur200-00-00 CG
bewonerHessel Jacobs c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbert Wiltschut fabrikant
verkoperJan Jansen Bostijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, fabriqeur, koopt een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Jan Jansen Bostijn.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerkingis beklemt onder no. 27
grondpacht aanerven Auke Bakker
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat, recht achter de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles in een steeg uitlopend in dewoning
 
koperHylkien Teunis, gehuwd met315-00-00 CG
Sikke Ennesbontwever
huurderSipke Saakes
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Lubbe Alles
verkoperJohannes Baltusruilebuiter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkien Teunis x Sikke Ennes (de Vries), bontwever, koopt woning c.a. aan een steeg in de Groote Kerkstraat uitlopende, recht achter de gortmakerij van Lubbe Alles erven, gehuurd door Sipke Zaakes. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. Gijsbert Wildschut, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Verkocht door Johannes Baltus, ruillebuiter, voor 115 cg.


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat in een steeg die recht uitloopt op de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles aan dewoning
 
koperGijsbert Wildschut koopman en fabrikant200-00-00 CG
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Lubbe Alles
verkoperHylkien Teunis, gehuwd met
verkoperSicke Ennes de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, koopman en farbriquer koopt woning c.a. in seeker steeg aan de Grote Kerkstraat, uitlopende recht achter de gortmakerij aan Lubbe Alles erven. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. de koper, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Gekocht van Hylkien Teunis x Sicke Ennes de Vries, voor 200 cg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-026 Grote Kerkstraat 3F Leemkool9-10-00 CGhuis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Frans Willems Leemkoel... pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Jasper Ramakergebruiker van wijk E-226, gegagimenteerd; eigenaar is F. Leemkoel, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-226Grote Kerkstraat 3F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226Grote Kerkstraat 5Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226Grote Kerkstraat 7Jasper Ramacher gegagimenteerd


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
adressoortbedraggebruik
E-226Grote Kerkstraat 3koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 5Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 7Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 3Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Hendrika Duboisgeb 1808 Franeker, ovl 6 aug 1855 HRL, huwt met Goitse de Vries, N.H., winkelierse in 1851, dv Pieter D, en Antje Jentes; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-226


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1069E-226 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1069*E-224 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-225 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-226 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4298Grote Kerkstraat 3 (E-224)erv. J.F. Leemkoel
Sectie A nr. 4297Grote Kerkstraat 5 (E-225)erv. J.F. Leemkoel
Sectie A nr. 4296Grote Kerkstraat 7 (E-226)erv. J.F. Leemkoel


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 3Tjalke Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 3 Tjalke Koopmanstimmerknecht
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 3D.T.Rutgerswinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 3W. (Willem) Brouwer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 3rijksmonument 20458
  terug