Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 8 5-020 5-019 E-234 E-234


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 8, Harlingen
1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperPyter Jelles, gehuwd metwieldraaier425-00-00 GG
koperImpck Reyns
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWybren Meynerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kopers Pyter Jelles c.u.
verkoperJan Claessen c.soc.
verkoperRemmert Claessen c.soc.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZhuis, behalve de bovenzolder en het dak
 
koperSytie Jans, en haar zuster625-00-00 CG
koperAnnetie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenJan Tieerds korfmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Pyter Jelles c.u.wieldraaier
verkoperPyter Jelles c.u.wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytie en Annetie Jans, gezusters, kopen een huis behalve de bovenzolder en het dak, wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. korfmaker Jan Tieerds, ten N. de verkopers. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles c.u., voor 625 CG.


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperJan Jansen, gehuwd metkorfmaker800-00-00 GG
koperHittie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
toehaakeen kindere wagentie
huurderN. N. 28-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenals gebruiker Claes stoeldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Jelles
verkoperAbraham Claesen, gehuwd met
verkoperAnnetie Jans Westerdijk


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperHarmen Hessels c.u.wieldraaier750-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenJacob Schotsman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Jelles
verkoperJan Jansenwieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hessels, wieldraaier c.u. kopen een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Jacob Scholsman?, ten N. Pieter Jelles. Grondpacht 10 st. Gekocht van wieldraaier Jan Jansen voor 750 gg.


 


 


 


 


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ1/2 huis
 
koperGoytjen Clasen Braam koopman260-00-00 CG
eigenaar van 1/2Hessel Harmenswieldraaier
bewonerDooye Haytseskorfmaker
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenDirk Jeltes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirk Jeltes
verkoperAete Lieuwes, gehuwd metSint Annaparochie
verkoperAntie YppesSint Annaparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoitien Clasen Braam koopt 1/2 huis in de Kleine Kerkstraat, waarvan wieldraaier Hessel Harmens al 1/2 bezit. Ten O. die straat, ten Z. en N. Dirk Jeltes. Gekocht van Aete? Lieuwes x Antie Yppes, voor 260 cg.


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraatgrondpacht van 0-10-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-020Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarGoitien Braam
eigenaarHessel Harmens
gebruikerHessel Haies
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ1/2 huis
 
koperDirk Hugens koopman107-14-00 GG
eigenaar van 1/2Hessel Harmensmr. wieldraaier
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Sicke Outgers
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenDirk Jeltes
verkoperde kinderen van Goitien Claessen Braemkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan de andere 1/2 eigendom is van mr. wieldraaier Hessel Harmens. Ten O. die straat, ten Z. wd. Sicke Outgers, ten W. Lubbe Alles, ten N. Dirk Jeltes. Gekocht van de kinderen van Goitien Claesen Braam.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-020Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Hugens
gebruikerEelcke Fockes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingde boode ruwel als administrator verclaert niet te hebben nogh te sullen ontvangen van de huir onder ede


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-020 Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Huigens
gebruikerGieke Tomas
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ1/2 huis
 
koperDirk Huigens koopman144-08-00 CG
verpachter grondHarmen Douwes Faeber 0-10-00 CG
huurderRoelof Jaenes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenDirk Beerns korfmaker
naastligger ten westenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten noordenDirk Jeltes mr. wieldraaier
verkoperAert Hesselsmr. wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens, koopman, koopt 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan de andere 1/2 aan de verkoper behoort, nu gehuurd door Roeloff Jaenes c.u. Ten O. de straat, ten Z. korfmaker Dirk Beerns, ten W. mr. gortmaker Lubbe Alles, ten N. mr. wieldraaier Dirk Jeltes. Grondpacht 10 st aan Harmen Douwes Faber. Gekocht van mr. wieldraaier Aert Hessels, voor 144 CG 8 pn en een zilveren ducaton.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-020 Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJoost Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-020 Kleine Kerkstraat 8Wyger Jarigs, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-020 Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Hugens erv.
gebruikerWyger Jarigs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperB. ten Velde mr. kleermaker170-14-00 CG
verpachter grondDouwe Harmens Faber 0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGosling Piekes
naastligger ten westenJacob Koster
naastligger ten noordende weduwe van Jelte Douwes
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB. ten Velde, mr. kleermaker, koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, ten Z. Gosling Piekes, ten W. Jacob Koster, ten N. wd. Jelte Douwes. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en de minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde de erven van hun oudoom koopman Dirk Huigens, voor 170 GG 14 st.


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperJacob Riet kapitein van de turfdragers300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderTrijntje Jans
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenG. Piekenga
naastligger ten westenDirk Houtsma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks
verkoperHeerke Wiglinghuisenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Riet, kapitein der turfdragers, koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Trijntje Jans. Ten O. de [Kleine] Kerkstraat, ten Z. G. Piekenga, ten W. Dirk Houtsma, ten N. Albert W. Bakker (zegge erven Willem Hendriks). Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van mr. kleermaker Heerke Wiglinghuisen, voor 300 CG.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-021 8Kleine Kerkstraat 8Jacobus Riet


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-019 Kleine Kerkstraat 8Jacob Ried1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Jacob Riet... ten Berg en E.M. Hes wonende te HRL, oom bruidegom, wever, 1819; BS geb 1811, huw 1819; eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Jan Nak... huw 1814, huw 1815, ovl 1832, huw 1833, ovl 1840, ovl 1844, ovl 1848, ovl 1860; gebruiker van wijk E-234, schoenmaker; eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8Jacob Riet Jan Nak schoenmaker


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 313 van 29 dec 1814
adressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 300huis in de Kleine Kerkstraat E-234
 
verkoperJacobus Riet
koperMozes Levy de Beer


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 196 van 20 nov 1822
adressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 200huis E-234
 
verkoperMoses Levy de Beer
koperJacob Levy de Beer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat 8Jacob Levy de BeerHarlingenkoopmanhuis (40 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 356 van 31 dec 1835
adressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 500huis in de Kleine Kerkstraat E-234
 
verkoperJan Klazes de Vries
verkoperGeertje Ambrosius Jansma
koperTjaltje van Beemen


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Hermina van Beemenoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-234; VT1839; Harmina Servaas v. B., geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Vroukje Alles


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-234Kleine KerkstraatHermina van Beemen49 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-234Kleine KerkstraatServaas de Groot19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatGrietje de Groot17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatVrouwkje de Groot12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatDieuwke de Groot7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Renske Velkers... Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1058E-234 (Kleine Kerkstraat)Tjalkje van Beemenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1058E-234 (Kl. Kerkstraat)Servaas de Grootwoonhuis


1893 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 8Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Rinse van Asperen een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 234 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat 8 (E-233)Elkan A. Speijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Kerkstraat 8 Hermanus Leijenaarmachinist
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Kerkstraat 8J. (Jan) Helfrich
  terug