Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 2 5-023 5-022 E-237 E-237


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 2, Harlingen
 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 2Keine Kerkstraat WZhuis
 
koperJan Koerts mr. mesmaker727-00-00 GG
huurderSybe korfmaker46-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPyter Jelles wieldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBauck Hendrickx boendermaakster
verkoperde kinderen van wijlen Hilcke Iedes


 


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336r van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 2Kleine Kerkstraathuis
 
aanhandelaarUpke Rinses, gehuwd met0-00-00 CG
aanhandelaarJanke Pytters
toehaak300-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHarmen Hessels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJoannes Willems Vosma
verwandelaarCornelis Tavis c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUpke Rinses x Janke Pytters wandelkopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, ten Z. Harmen Hessels, ten N. Johannes WIllems Vosma. Geen grondpacht. In wandel verkregen van mr. bakker Cornelis Taevis c.u., de geschatte waarde is 300 GG.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 2Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperHans Jouckes, gehuwd metkorfmaker en winkelier217-00-00 GG
koperTettie Ebeles winkelier
toehaakeen gouden ducaat
huurderDoye Haytzes korfmaker en winkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHarmen Hessels c.s.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannis Willems Vosma
verkoperUpcke Rinses, gehuwd metmr. bakker
verkoperJancke Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jouckes, korfmaker x Tettie Ebeles, winkeliers, koopt een fraai huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. die straat, ten Z. Harmen Hessels, ten W.?, ten N. Johannes Willems Vosma. Het huis wordt bewoond door de verkoper en korfmaker Doytze Haytzes. Gekocht van mr. bakker Upcke Rinses x Jancke Pyters.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-023Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Jouckes
gebruikerwed. Hans Jouckes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-023Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Jouckes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-023 Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Joukes erven
gebruikerReiner Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-023 Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Joukes
gebruikerReiner Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-023 Kleine Kerkstraat 2wed. Reiner Pieters, bestaande uit 5 personenheeft 1 slaper
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-023 Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarHans Joukes erv.
gebruikerReyner Pytters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0115v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 2Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperClaas Teekes, enkoopman323-00-00 GG
koperSybout Craamer distillateur en koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Dirks
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDirkjen Cornelis Wetzen
naastligger ten noordenJacob Willems
naastligger ten westenN. N.
verkoperReinder Pytersmr. huistimmerman


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-022 Kleine Kerkstraat 2Gerardus Althuisius1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Dirk Jacobs van Ackeren... 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1887 bev.reg. HRL 1851 wijk E-283; gebruiker van wijk E-237, schoenmaker; eigenaar T. Althuisius, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Teeke AlthuisusT.A. eigenaar van wijk A-130; gebruiker Douwe S. Kerkhoven, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-237; gebruiker Dirk Jacobs van Ackeren, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-237Kleine Kerkstraat 2 Althusius Dirk Jacobs van Ackeren schoenmaker


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-237Kleine Kerkstraat 2Yke Jeltes Jager, overleden op 14 maart 1825dochter van Jelte Dirks Jager, mr. slager (Kerkstraat E 237) en Geertje Klazes Wijga, zuster van minderjarige Dirk, Klaas en Willem Jeltes Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1061Kleine Kerkstraat 2Gerhardus AlthusiusGaastmeerboerhuis (40 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 125 van 1 jun 1832
adressoortbedraggebruik
E-237Kleine Kerkstraat 2koopaktefl. 200huis in de Kleine Kerkstraat C-207 [moet zijn E-237]
 
verkoperAbraham Gerardus Althusius (te Gaastmeer)
koperOge van Hoften (te Gaastmeer)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-237Kleine Kerkstraat 2Ynskje Oeges van Hoften, overleden op 24 december 1834dochter van Oege van Hoften, mr. blikslager (Kleine Kerkstraat E 237) en Japikje van Eeken, zuster van minderjarige Jantje Oeges van Hoften. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Gatske Jans Visser... ovlakte 1812 is de nm vd moeder Eeke Jans Koen; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Jaapje Eekenoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-237; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Oege Barends van Hoften... huw 1824, ovl 1874, bev HRL 1851 wijk E-271; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk E-237; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Willem Oenes Visser... Johannes V, en Grietje Willems dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-237Kleine Kerkstraat 2O van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-237Kleine KerkstraatOege van Hoften43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, blikslager
E-237Kleine KerkstraatJaapje van* Eeken34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-237Kleine KerkstraatBarend van Hoften4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-237Kleine KerkstraatJan van Hoften1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-237Kleine KerkstraatJantie van Hoften6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1061E-237 (Kleine Kerkstraat)Oege van Hoftenwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
E-237Kleine Kerkstraat 2Eene ter nering staande winkelhuizinge c.a., waarin sedert meer dan 40 jaren eene blikslagerij is en nog wordt uitgeoefend in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij B. van, Hoften. Provisioneel verkocht op 22 nov 1871 door notaris De Haan te Leeuwarden..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 dec 1871
E-237Kleine Kerkstraat 2Eene ter nering staande winkelhuizinge c.a., waarin sedert meer dan 40 jaren eene blikslagerij is en nog wordt uitgeoefend in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij B. van, Hoften. Finaal verkocht op 6 dec 1871 door notaris De Haan te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 873..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1061E-237 (Kl. Kerkstraat)Wiebe Leemanswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1061Kleine Kerkstraat 2 (E-237)Rinske Bos (wed. W. Leemans, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 2F.W.Leemansmelkventer


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Kerkstraat 2T. (Theodorus) Brandi


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 2beeldbepalend pand5 van 10
  terug