Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 80
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 80 5-008 5-007 E-244 E-008
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 80naamloze doorlopende steeg ten westen


 


 


 


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0207r van 27 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 80Voorstraat ZZ op de Suypmarkt waar de Meermin uithangtnieuw huis
 
kopergezworen gemeensman en oud burgemeester Pytter Wybrants 2891-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenWillem Hendrix Fosma
naastligger ten zuidenWillem Hendrix Fosma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJarich Claessen
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperReyner Templerapotheker


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 80[niet vermeld]huis
 
koperZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen250-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten zuidenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
naastligger ten noordenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
naastligger ten westensteeg
verkoperWillem Hendrix Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZiricus Nauta, apotheker en ontvanger der Florenen v.d. Harlinger Uitburen, koopt een huis of camer. Ten O. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. het pakhuis van koper, ten N. zijn huis. Gekocht van Willem Hendriks Vosma, voor 250 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 80Voorstraat ZZ [staat: Voorstraat op de Suipmarkt]huis, hof en pakhuis
 
koperAllardus Laquart, gehuwd met3150-00-00 CG
koperSeerkjen Nauta
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jacob Auckes metselaar
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperYdteke Nauta jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllardus Laquart X Sierckjen Nauta koopt huis, hof en pakhuis op de Suypmarkt. Ten O. Symon de Leeuw en Seerp Doedes Backer, ten Z. metselaar Jacob Auckes, ten W. de Allemanssteeg, ten N. de straat. Gekocht van Ydteke Nauta.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-008Voorstraat 80huis
eigenaarvroedsman Laquart
gebruikervroedsman Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-08-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-008Voorstraat 80huis
eigenaarvroedsman Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-008 Voorstraat 80huis etc.
eigenaarburgemeester Laquart
gebruikerburgemeester Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-06-08 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-008 Voorstraat 80huis
eigenaarwed. burgemr. Laquart
gebruikerwed. burgemr. Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-008 Voorstraat 80wed. burgemeester Laquart, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal45-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-008 Voorstraat 80huis
eigenaarwed. burgemr. Laquart
gebruikerwed. burgemr. Laquart
huurwaarde92-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-14-08 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 231r van mrt 1809 , betreft pand E-009 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 80Wijk E-9, kadnr. 1007. Ten W. de Beeresteeg, ten O.?, ten N. de Voorstraat, ten Z.? Gekocht van Sierk Laquart.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-007 Voorstraat 80D Buisman7-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-244Voorstraat 80Nathan Eliasar Cohen... Salomons Cohen, kind: Adam, geb 1788 HRL; BS huw 1821, ovl 1822, ovl 1857; wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-244; eigenaar is Samuel S. de Jong, -pakhuis, 1814. (GAH204); wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-248, winkelier; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-244Voorstraat 80Samuel Salomons de Jong... 1816; gebruiker van wijk C-193, koopman, eigenaar is Kl. W. vd Berg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-244, pakhuis, medegebruiker Nathan E. Cohen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-248, gebruikers van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-244Voorstraat 80Samuel S de Jong N E Cohen wedpakhuis


1815 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1815
E-244Voorstraat 80Eene uitmuntende en tot winkelnering zeer geschikte huizinge, tuin en pakhuisje c.a. op het best van de Botermarkt en Voorstraat, als eigenaar bewoond door den koopman D.J., Buisman c.u.. Provisioneel verkocht op 22 mrt 1815 door notarissen Hanekuyk en Wijma..


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 44 van 5 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
E-244Voorstraat 80koopaktefl. 5huis of pakhuis en keuken E-244
 
verkoperSamuel Salomon de Jong
koperWilhelmus Hendricus van Lahen (mr. knoopmaker)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1007Voorstraat 80Johannes Franciscus BerndesHarlingenkoopmanhuis en tuin (410 m²)


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1007Voorstraat 80johannes f berndes100 gl.5.00 gl.11.000 gl.3.00 gl.1.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-244Voorstraat 80Anna Zabina Steenstra... en Jantje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk E-244; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-326; VT1839; geb 30 apr 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1007E-008 (Voorstraat)Freerk Fontein Fz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4387Voorstraat 80 (E-008)Freerk Fontein (Fzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 80 Freerk Fontein Fzn.houthandelaar
vorige grondslagf. 11200
huidige grondslagf. 13000
Voorstraat 80 Scato Fonteinkantoorbediende
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 80wed. F.Fontein-Trip-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 80Fontein-Trip218


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 80Fontein-Trip667


1941 - variaadresbronbericht
Voorstraat 80Oud Harlingen Magazine 1993mei: Nieuwe winkel geopend in electr. en sanitaire artikelen aan de Voorstraat 80 van de heer B. Zeijlmaker voorheen Franekereind hoek Heiligeweg


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakeraanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties


1950 - kentekenadresnaam
B-38307
Kleine Voorstraat 80Bauke Zeijlmaker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakerhaarden, kachels, gasfornuizen, wasmachines


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. ZeijlmakerZeijlmaker, B.aanleg van gas- en waterleidingen, sanitair


1962 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakeraanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80 de Jongelectrische apparaten en luxe artikelen


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 80B. (Berend) de Jong


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80 de Jongkleuren-tv, wasautomaten, verlichting, verwarming


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 80rijksmonument 20741ca. 1860


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9288Voorstraat 80
  terug