Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 23 5-047 5-042 E-249 E-248
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 23naamloze steeg ten noorden
Heiligeweg 23naamloze steeg ten zuiden


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis, loods en plaats
 
koperHans Jansen c.u.bombazijnwerker870-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPyter Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGeertie Folckerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Brenckman
verkoperSape Heeres c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-047Heiligeweg 23huis
eigenaarJacob Auckes
gebruikerJacob Auckes
opmerkingonvermogende


 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperHaje Pieters 625-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenYde Pieters mr. huistimmerman
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Sierk Nauta
naastligger ten noordenPieter Fransen c.s.
verkoperHoite Hoites c.s., als naaste bloedverwant vanmr. koekebakker
verkoperAuke Jacobs, en
verkoperDirck Jacobs, als nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Jacob Auckes, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Dirk IJsenbeek


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-047Heiligeweg 23huis
eigenaarHaie Pieters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-047 Heiligeweg 23huis
eigenaarHaye Pyters
gebruikerHaye Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-047 Heiligeweg 23huis
eigenaarHaye Pyters
gebruikerHaye Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-047 Heiligeweg 23Keimpe Tjeerds, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
5-047 Heiligeweg 23wed. Pieke Hommes, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-047 Heiligeweg 23huis
eigenaarKeympe Tjeerds
gebruikerKeympe Tjeerds (voor 20-00-00 CG)
gebruikerwed. Pieke Hommes (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperCornelis Haerings, gehuwd metmr. wolkammer1050-00-00 CG
koperRomkjen Jacobs
huurderLykle Reidses 45-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten zuidenAntje Keimpes Veerdijk c.m.
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart
naastligger ten noordenAntje Keimpes Veerdijk c.m.
verkoperAntje Keimpes Veerdijk, gehuwd met
verkoperRein Gerbrandaoud mr. bakker


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0307r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 23Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperAge Heeres, gehuwd metassistent500-00-00 GG
koperAntje Jeltes
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven ]
naastligger ten zuidende erfgenamen Heere Wybrens
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart
erflaterRoelof van Dijk, executeurmr. bakker
erflaterSimon Wiarda, executeurs overboekverkoper
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Haringsmr. wolkammer


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-044 Heiligeweg 23Age Heeres


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-042 Heiligeweg 23Age Heeres2-00-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Antje Jeltes Raapzie ook: Antje Jelles; geb 1763 ... , ovl 28 mrt 1812 HRL, huwt met Age Heeres Bakker, ovl wijk E-249, dv Jelte Wigles en Trijntje Stevens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1812, ovl 1849


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Age Heeres Bakker... ovl 1814, huw 1823, ovl 1837, ovl 1841, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk E-249, uitdrager, 1814. (GAH204); A.H.B. eigenaar van percelen nrs. 24-26 te HRL, woonplaats HRL, gebruik resp. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Trijntje Ages Bakkerzie ook: Trijntje Ages; geb 1792 HRL, ovl 13 mrt 1814 HRL; wijk E-249, dv Age Heeres B., en Antie Jeltes (Raap); BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-249Heiligeweg 23Age H Bakker Age H Bakker uitdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 995Heiligeweg 23Age Heeres BakkerHarlingenhuis en erf (148 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Cornelia Hendriks Teemans... 1851 N.H., dv Hendrik T, en Juliana Kel; BS ovl 1833; 1841 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377, VT 1839; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-249Heiligeweg 23M B Wijckel stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-249TurfhavenMeindert Wyckel39 jAchlumm, protestant, gehuwd, kleermaker
E-249TurfhavenEngeltie Unnia56 jArumv, protestant, gehuwd
E-249TurfhavenAafke Wyckel17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-249TurfhavenJantie Wyckel14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-249Heiligeweg 23Egbert Bakker, overleden op 26 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 dg (geboren 24/1/1848), overleden Lanen E 249. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Adam Tjeerds Stoker... Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-243, wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Engeltje Willems Unia... bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Meindert Sybrens Wijkel... wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel eigenaar van perceel nr. 463, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 807, huis en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Simon Hiddes de Weerd... Durks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-054, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-249Heiligeweg 23Wendeltje Gerrits Oudeboon... 1859, (geb in het rijk), N.H., dv Gerrit O, en Zwaantje Philippus; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 995E-249 (Turfhaven)Tjerk L. Ademawoonhuis


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 249 van 6 nov 1876
adressoortbedraggebruik
E-249Heiligeweg 23koopaktefl. 3500huis met erf E-249
 
verkoperTjerk Lieuwes Adema (q.q.)
verkoperMetje Adema (q.q., wv Hette Jonker)
koperWillem Barteles van der Meer


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 995E-248 (Gedempte Turfhaven)Willem van der Meer Bzn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 995Heiligeweg 23 (E-248)Izaak de Vrieswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 23aF.Frölichstalhouder


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 23, HarlingenHeiligeweg 23M. Smitstalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen enz.


1929 - kentekenadresnaam
B-14172
Heiligerweg 23Meindert Smit


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 23, HarlingenHeiligeweg 23gebr. Jonkmanstalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 23M. (Mettje) Windsma wv Tol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 23beeldbepalend pand7 van 10
  terug