Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 59 8-163 8-186 F-009 F-015


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: het roode pakhuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 59
ten oostenZuiderhaven 61
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 57
ten noordenSchritsen 16


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0300v van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hessel Tyalliffs


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven] letter A no. 22ledige plaats, voor en achter 22 houtvoeten
 
koperTiomme Oedses houtkoper116-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperObbe Geerties, gehuwd met
verkoperRixt Tiercx


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067v van 4 jul 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Cromwel


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZledige plaats of huisstede met kamer en plaats erachter, met nr. 22
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 470-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen, kopen een ledige plaets of huisstede met een camer en plaets erachter, nz. Nieuwe Zuiderhaven, aangeduid met nr. 22. Ten O. en W. de 2 ledige plaetsen en camers van de verkopers. Gekocht van erven Tiomme Oedses, voor 470 gld.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob gleibakker


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0105r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Jacobs gleibakker


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212r van 7 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende plaats van Sybrandt Feytema


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZhoutstek en huis daarachter
 
koperburgerhopman Jacob Sanstra houtkoper600-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Warner Zents
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerd Tjeerds
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Yges
verkoperTjerck Jansen Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sanstra, houtkoper


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019ra van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZhoutstek
 
koperHendrick Harmens rogmeter135-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lammerts Warners
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds
naastligger ten noordenGrietje Sjoerdts Tempelhoff
verkoperAafke Sanstra, en
verkoperHillegonda Sanstra, kinderen en erven van
erflaterwijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Friesland


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0140r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-163Zuiderhaven 59huis
eigenaarInne Gerrits
eigenaarnu Willem Jansen
gebruikerWillem Jansen
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298v van 6 jun 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-163Zuiderhaven 59huis
eigenaarWillem Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0102v van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181v van 10 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-163 Zuiderhaven 59huis
eigenaarWijntjen Wierds
gebruikerRinse Abrams erven
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-163 Zuiderhaven 59huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerWatse Pyters c.s.
huurwaarde73-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-03-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0092r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-163 Zuiderhaven 59Watse Pieters, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
8-163 Zuiderhaven 59Jan Harmens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
8-163 Zuiderhaven 59Foekjen, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-163 Zuiderhaven 59huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerWatse Piers (voor 40-00-00 CG)
gebruikerFoekjen 12-10-00
gebruikerJan Harmens (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde68-10-00 CG
aanslag huurwaarde12-09-00 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0091r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0254v van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0060r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: magazijn en verdere grond


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0336r van 5 jun 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0279r van 20 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine2-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-009Zuiderhaven 59 de Marine pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1474Zuiderhaven 59Murk Jacobs HoekHarlingentimmermanpakhuis (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Marijke Aants Vissergeb 1793 Stavoren, ovl 9 mrt 1844 HRL, huwt met Sijbe Martens Bijlsma, dv Aant Pieters V, en Jantje Jans Postuma; BS ovl 1844; won. HRL. 1839, wijk F-009; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Sybe Klases Bijlsma... wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-009; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-009ZuiderhavenSiebe Bijlsma50 jBritswerdm, protestant, gehuwd, metzelaar
F-009ZuiderhavenMarijke Aans44 jStavorenv, protestant, gehuwd
F-009ZuiderhavenAant Bijlsma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenMarten Bijlsma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenJentie Bijlsma15 jJelsumv, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenKlaaske Bijlsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Elisabeth Bleeker... dv Klaas B., en Grietje de Vries, (ook als Grietje Ottes Vallinga); BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Grietje Vallinga... V, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1474F-009 (Zuiderhaven)Justus Hendrik van Loon en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4087F-015 (Zuiderhaven)Justus Hendrik van Loonkantoor
Sectie A nr. 4088F-015 (Zuiderhaven)Justus Hendrik van Loonkantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4088Zuiderhaven 59 (F-015)Hervormde Diaconiewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 59 Jurjen van der Meerkoopman
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 59A.I.Bakkercandidaat notaris


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevrachting overslag expeditie


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 59, HarlingenZuiderhaven 59A. TuinmanTuinman, fa. A.stuwadoors


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 59, HarlingenZuiderhaven 59A. TuinmanTuinman & zn, fa. A.houtfactors, stuwadoors, transport


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 59, HarlingenZuiderhaven 59 TuinmanKuhlman & Tuinmanopslagbedrijf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 59rijksmonument 20778
  terug