Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 63 8-161 8-184 F-011 F-017
1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067v van 23 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZlege plaats of huisstede met kamer en plaats erachter, met nr. 22
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 470-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen5-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Tiomme Oedses
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van Tiomme Oedses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Tiomme Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen, kopen een ledige plaets of huisstede met een camer en plaets erachter, nz. Nieuwe Zuiderhaven, aangeduid met nr. 22. Ten O. en W. de 2 ledige plaetsen en camers van de verkopers. Gekocht van erven Tiomme Oedses, voor 470 gld.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]ledige plaats met kamer ten noorden, in de kaart met letter A nr. 23
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 940-00-00 GG
naastligger ten oostende plaatsen en kamers van Cleys Bartles
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiomme Oedses


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072r van 4 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]ledige plaatsen van ca. 23 voeten breed
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 470-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Pyters
naastligger ten noordenIme Feddes
verkoperburgemeester Sanstra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Noordsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen, kopen namens hun mede-participanten een ledige plaets nz. Nw. Zuiderhaven, gemiddeld breed (wyd) 23 voet en 2 duim. Ten O. de al gekochte plaetsen, ten W. Jacob Pyters, ten N. Jean Feddes. Gekocht van burgemeester Sanstra c.u., voor 470 gg.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ bij de Groene brughuis met 2 pakhuizen (zowel ter oost-als westerzijde) en plaatsen en een slachth
 
koper door niaarde Admiraliteit van Friesland 1520-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen22-05-00 CG
geniaarde koperburgemeester Harmen Synes Nauta
huurderoud burgemeester Jan Knijff
naastligger ten oostende weduwe van Nanning Aarnts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van Jacob Pieters, en haar zoon
naastligger ten westenburgervaandrig Roda
naastligger ten westende weduwe van Symen Wijnkan
naastligger ten noordenHendrik Ringers bode
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde Groenlandse Compagnie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen burgemeester Harmen Synes Nauta, een huis met twee grote pakhuizen resp. ten O. en W. daarvan, en plaatsen, slachthuis en traanbakken, zoals door de geoctrooieerde Noordsche Cie. te Harlingen en de oud-burgemeester Jan Knijff, de boekhouder, wordt gebruikt en bewoond, nz. Zuiderhaven bij de Groene Brug. Ten O. wd. Nanningh Aarnts, ten Z. de haven en straat, ten W. wd. Jacob Pieters met haar zoon, vaandrig Roda en wd. Symen Wijnkan, ten N. bode Hendrik Ringers en de Schritsen. Grondpacht samen 22 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van de Bewindhebbers v.d. Groenlandsche Cie., voor 15020 GG.


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-161Zuiderhaven 63huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerwed. capitein Barent de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-161Zuiderhaven 63huis
eigenaarcapit. de Vriese
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Zuiderhaven 63huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerwed. capt. de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Zuiderhaven 63huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Zuiderhaven 63huis
eigenaarJan de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJan de Keth [staat: Deketh]
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-184 Zuiderhaven 63 het Land0-00-00 CGlands magazijn


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63C. van Esgebruiker van wijk F-011, constructeur; eigenaar is Marine, magazijn, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-011Zuiderhaven 63 de Marine magazijn
F-011Zuiderhaven 63P van Es constructeur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1476Zuiderhaven 63Jan ValckenierHarlingenzeehandelaarpakhuis, erf en plein (1660 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63Johannes H Weytinghoud 41 jaar, geb Zaltbommel en wonende te HRL. 1839, rector der Latijnse School, wijk F-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63Trijntie Koolmanoud 38 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, wijk F-011; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-011ZuiderhavenJohannes H Weytingh41 jZaltbommelm, protestant, gehuwd, rector der Lat. school
F-011ZuiderhavenTrijntie Koolman38 jKampenv, protestant, gehuwd
F-011ZuiderhavenHerman Weytingh5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenHenderika Weytingh11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenCatharina Weytingh7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenKarel Graafland19 jParamaribom, protestant, ongehuwd (de voogd te Amsterdam wonende)
F-011ZuiderhavenJitske Kolksma26 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1476F-011 (Zuiderhaven)Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3562F-017 (Zuiderhaven)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3562Zuiderhaven 63 (F-017)Gemeente Harlingenhbs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 63 Janus Kammingaconcierge H.B.S.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 63J.Kammingaconcierge h.b.s.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 63C.A.F. Magazijn889


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1960 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63 (hal binnen), HarlingenZuiderhaven 63 (hal binnen)Wirtz, P JAfbeelding van het wapen van Harlingen
'SINT HUBERTUS'
afbeelding van een naar links varend zeilschil met volle zeilen
'IN VEILIGE HAVEN'
'deze steen
is gelegd door
de zeer eerwaarde heer
P.J. WIRTZ
pastoor van Harlingen
11 februari 1960'


1961 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63, HarlingenZuiderhaven 63anno HUIZE 1961
ST. HUBERTUS'


1962 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 63Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Bejaardencentrum St. Hubertus


1991 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63 (hal binnen), HarlingenZuiderhaven 63 (hal binnen)wooncentrum 'st. hubertus'.
geopend op 7 juni 1991
door L.J. LYKLEMA
lid van gedeputeerde staten
van friesland'
  terug