Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 10 (niet bekend) 8-187 F-015 F-062
 huisnummer lager   Raamstraat 12 (niet bekend) 8-187 F-015 F-061
Naastliggers vanRaamstraat 10
ten oostende Raamstraat
ten zuidenRaamstraat 12
ten noordenRaamstraat 8


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230r van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarich Jacobs wijdschipper


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0221v van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTeunis van der Ley koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0108v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarig van der Ley


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0022v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarig Annes van der Ley


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0025v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Coulbout


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-187 Raamstraat 10P J Coulbaut
8-187 1/2Raamstraat 10J O van der Werff


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-187 Raamstraat 10T Paludanus4-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Anthoon Coulboutgeb 1799 HRL, ovl 4 aug 1813 HRL; wijk F-015, zv Pieter C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Pieter J. Coulbout... in handen van pres. burg. L.S. Steensma op wo. 13 okt 1783. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-015, kleermaker, 1814. (GAH204); Antonij Bartels ende Jeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-015Raamstraat 10P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
F-015Raamstraat 12P J Coulbaut kleermaker


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 10Elisabeth Coulbaut, overleden op 31 oktober 1820schoolhoudster (Heilige Weg F 164), wed. Jacob Hiddes Kerkhoven, moeder van minderjarige Jacob Jacobs Kerkhoven (voogd is Pieter Coulbout, mr. kleermaker Zuiderhaven F 15). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 12Elisabeth Coulbaut, overleden op 31 oktober 1820schoolhoudster (Heilige Weg F 164), wed. Jacob Hiddes Kerkhoven, moeder van minderjarige Jacob Jacobs Kerkhoven (voogd is Pieter Coulbout, mr. kleermaker Zuiderhaven F 15). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1507Raamstraat 10Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis (192 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1507Raamstraat 12Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis (192 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 10Lijsbert Ages Westra, overleden op 15 november 1833vrouw van Cornelis Cornelis de Vries, werkman Zuiderhaven F 15, moeder van minderjarige Janneke, Sjieuwke en Hiltje Cornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 12Lijsbert Ages Westra, overleden op 15 november 1833vrouw van Cornelis Cornelis de Vries, werkman Zuiderhaven F 15, moeder van minderjarige Janneke, Sjieuwke en Hiltje Cornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 10Janneke Kornelis de Vries, overleden op 26 april 1834dochter van Kornelis Kornelis de Vries, dienstknecht (Zuiderhaven F 15) en wijlen Elizabeth Westra, zuster van minderjarige Sjieuwkje en Hielkje Kornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 12Janneke Kornelis de Vries, overleden op 26 april 1834dochter van Kornelis Kornelis de Vries, dienstknecht (Zuiderhaven F 15) en wijlen Elizabeth Westra, zuster van minderjarige Sjieuwkje en Hielkje Kornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Catharina Beuker... op 18 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, 2e huwt met Jan Fluit, RK werkster in 1851, ovl wijk F-015, dv Johannes B., en Akke Kroesen; BS huw 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Geert Pieters Luidenga... BS huw 1817, huw 1822, ovl 1850; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk F-015; VT 1839; G.P. Ludinga eigenaar van perceel nr. 1940 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 430, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Janke Baukes Tolsma... wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-015ZuiderhavenGeert Pieters Ludinga46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, houtsteksknegt
F-015ZuiderhavenGeert Pieters Ludinga46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, houtsteksknegt
F-015ZuiderhavenJanke Baukes Tolsma45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-015ZuiderhavenJanke Baukes Tolsma45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-015ZuiderhavenFrietje G Ludinga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-015ZuiderhavenFrietje G Ludinga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-015ZuiderhavenBernardus Bonnema9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-015ZuiderhavenBernardus Bonnema9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Petronella Greydanus... met Jan Willem Douwes Houtsma, N.H., dv Tjardes G, en Foekje Nauta; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk F-015; Jan Willems ende P.G., beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door doct: F. Westra onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Ymkje Houtsma... Douwes H, en Petronella Greydanus; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-015, 92, supp wijk E-331; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, fabriekense, wijk A-035; VT1839; geb 30 sep ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1507F-015 (Zuiderhaven)erv. G.S. Spannenburgwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
F-015Raamstraat 10Eene hechte huizinge met wagenhuis, stalling, hooi- en graanzolders en erf aan de Zuiderhaven op de hoek der Raamstraat, verhuurd aan J., Chaudron. Finaal verkocht op 6 nov 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3133..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 25 okt 1872
F-015Raamstraat 10Eene hechte huizinge met wagenhuis, stalling, hooi- en graanzolders en erf aan de Zuiderhaven op de hoek der Raamstraat, verhuurd aan J., Chaudron. Finaal verkocht op 6 nov 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2938..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1507*F-061 (Raamstraat)Coenraad Kuhlmankantoor
Sectie A nr. 1507*F-062 (Raamstraat)Coenraad Kuhlmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5130Raamstraat 10 (F-062)Doeke Heertswoonhuis en pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 10 Bauke Bergsmakoopman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700
Raamstraat 12 IJnte de Vriesbierhuishouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 12IJ. de Vriescafehouder


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Raamstr. 12N. Schotanus426N.V. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h.


1941 - kentekenadresnaam
B-27051
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27051
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27052
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27053
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27053
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27054
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27054
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27055
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27055
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1942 - kentekenadresnaam
B-22191
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Wieger Schotanus


1943 - kentekenadresnaam
B-22191
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus
  terug