Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 75
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 75 4-040 4-041 F-018 F-023
aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 75Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 329r van okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 75(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Bouwe Joostes Kock, mr. schoenmaker, koopt een mooi huis met graanzolders en een plaats en tuin erachter, nz. Zuiderhaven. (Met beschrijving). Ten O. wd. en erven Arjen Crijtenburgh en een camer van Broer Jansen (Brouwer), ten Z. de straat, ten W. een houtstek van Gouke Gerrit Suringar, ten N. Broer Jansen. Vrij in- en uitgang in de Carl Vissersteeg. Gekocht van Hubertus van Immerseel, mede-vroedschap. De koopprijs is deels betaald met 3/64 parten van het schip `de Valk`.


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093v van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 75Carl Visschersteeg (ten westen van de)hof
 
koperBroer Jansen c.u.brouwer70-00-00 GG
naastligger ten oostenBroer Jansen c.u.brouwer
naastligger ten zuidenWytske Wytses, weduwe van
wijlen Buwe Joosten
naastligger ten westende erven van Witter
naastligger ten noordenBroer Jansen c.u.brouwer
verkoperWytske Wytses, weduwe van
wijlen Buwe Joosten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter het oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Broer Jansen Brouwer koopt een hof ten W. v.d. Carl Visschersteeg. Ten N. en O. de koper, ten W. erven Wittert, ten Z. de verkoper. Gekocht van Wytske Wytskes wv Buwe Joosten, voor 70 gg.


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0187v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 75Zuiderhaven NZhuis
 
koperHaje Pieters c.u.blauwverver298-07-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende gemeensman Critenburgh
naastligger ten zuidenSuyderhaven
naastligger ten westenHoutstakette
naastligger ten noordende hof van de broers Jansen
verkoperWytske Wytses, weduwe van
wijlen Bouwe Joosten, met approbatie van haar soon
Jan Bouwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Haye Pieters, mr. blauwverver, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. de gemeensman Crijtenburgh, ten W. een houtstek, ten Z. de haven, ten N. de hof van Broer Jansen. Gekocht van Wytske Wytses wv Bruin Joosten, voor 298 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-040 Zuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Overbeek
gebruikerde heer Overbeek
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
grondpacht aan Ruird Pieters erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020av van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZhuis, loods en bleekveld
 
koperSyoert Claessen Schrik c.u.800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostengemeente huis
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]
naastligger ten noordengemeente huis
verkoperMiddagtenschout bij nacht


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-040 Zuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Overbeek
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720
grondpacht aan Ruird Pieters erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan1-7-1720


 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0200r van 25 jun 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 75Zuiderhaven NZhuis
 
koperRuird Alberts mr. blauwverver700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jans Crytenburg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenkoolstek
naastligger ten noordentuin vanbrouwer
verkoperAlbert Ruurds, gehuwd metblauwverver
Trijntie Gerlofs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Ruurd Alberts, mr. blauwverver x Sytske Pieters koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. de burgemeester Jan Crijtenburg, ten Z. de straat, ten W. een koolstek, ten N. de hof van brouwer Broer Jansen. Gekocht van blauwverver Albert Ruurds x Trijntje Gerlofs voor 700 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-040 Zuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Cronenburg
gebruikerde heer Overbeek
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG
grondpacht aan Jelte Ruirds erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-040 Zuiderhaven 75huis
eigenaarburgemr. Schrik
gebruikerburgemr. Schrik
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0273v van 20 apr 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 75Zuiderhaven NZhuis
 
koperde hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant generaal1457-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant generaalWirdum
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenen zgn. Pape steeg
naastligger ten noordende hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant generaalWirdum
verkoper van 1/4Susanne Sjoerds Schrik, erfgenaam
verkoper van 1/4Trijntie Sjoerds Schrik, erfgenaam
Mettjen Hendriks, weduwe van
wijlen vroedsman Taeke Schrik, en als voogd van hun minderjarige zoon
verkoper van 1/4Sjoerd Taekes Schrik, erfgenaam
verkoper van 1/4Lolkjen Sjoerds Schrik, erfgenaam, gehuwd met
Sierk van der Ley, erfgenamen van hun moeder resp. grootmoederkoopman
Doutjen Tyttes Commandeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Hoogwelgeboren heer Valerius van Kamminga, luitenant geneaal van de infanterie, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Grondpacht 4 cg. Ten O. en N. de koper, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. de zogenaamde Papesteeg, waarin in- en uitgang. Gekocht van (koopman Robijn Arjens, geauthoriseerd administrator over de goederen van) Susanna Sjoerds Schrik voor 1/4, (kooplui Jan Oldaan en Sierk Tolsma, geauthoriseerde administratoren over de goederen van) Trijntje Sjoerds Schrik voor 1/4, (Mettjen Hendriks wv vroedsman Taeke Schrik, als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige zoon) Sjoerd Taekes Schrik voor 1/4, en Lolkjen Sjoerds Schrik x koopman Sierk van der Ley voor 1/4, als erfgenamen van haar wl. moeder en resp. grootmoeder Doutjen Tyttes Commandeur, voor 1457 gg. 7 st.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0152v van 26 mei 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 75Zuiderhaven NZhuis
 
koperLeukjen Rypema, gehuwd met800-00-00 CG
ds. Gerardus van Velsenpredikant
huurderYtje Jelsma c.s.
wijlen oud burgemeester Jan Dijxma
huurder zolderburgemeester Age Hoogenboom
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostends. Gerardus van Velsen c.u.predikant
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRooms Katholieke Kerk
naastligger ten noordends. Gerardus van Velsen c.u.predikant
verkoperAntje Ruirds, gehuwd met
Jan Gerlofs Builartmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Leuwkjen Rypema x ds. Gerardus van Velsen koopt een huis nz. Nieuwe of Zuiderhaven. Het is boven en beneden verhuurd. Ten O. en N. de koper, ten W. de Roomsche Kerk, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Antje Ruurds x mr. bakker Jan Gerlofs Builart, voor 800 cg.


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-040 Zuiderhaven 75huis
eigenaarwd. ds. van Velsen
gebruikerJan Gelinde
huurwaarde49-15-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-040 Zuiderhaven 75huis
eigenaarwd. ds. van Velsen
gebruikerJan Gelinde
huurwaarde49-15-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-039 Zuiderhaven 75A Schouten


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-041 Zuiderhaven 75Roomsche Gemeente12-10-00 CGkerk en huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75A Schouten... no. 39, 1 mrt 1804; (geen boeknr. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75S(T)Yntje Thomas Zwanenburg... ovl 12 mei 1826 HRL, ongehuwd, dv Thomas Jans en Antje Feitzes Zwanenburg; BS ovl 1826; gebruiker wijk F-018; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75W Warndersgebruiker wijk F-018; medegebruiker A. Schouten, pastor; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-018Zuiderhaven 75Roomsche Gemeente A R Schouten pastor
F-018Zuiderhaven 75W Warnders


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1522Zuiderhaven 75Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenpastory en erf (260 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75Houkje de Haangeb 1801 HRL, ovl 6 feb 1848, ongehuwd, dv Jan Tjitzes dH, en IJbeltje Dijkstra; BS ovl 1848; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-018; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75Johannes H Westersoud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kapelaan; wijk F-018; VT1839


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1522 Roomsch catholijke GemeenteHarlingende kerk veel vernieuwd


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-018ZuiderhavenTheodorus Petrus Jorna47 jWommelsm, rooms katholiek, ongehuwd, pastoor
F-018ZuiderhavenJohs. Henricus Westers28 jDokkumm, rooms katholiek, ongehuwd, kapellaan
F-018ZuiderhavenHauwkje de Haan38 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd, huishoudster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75Theodorus Petrus Jorna... ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-020; oud 47 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, pastoor, wijk F-018; VT ... (alles)


1880 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 75 (portaal binnen, westzijde), HarlingenZuiderhaven 75 (portaal binnen, westzijde)Sletering, Joannes Jacobus;Winkeler, Augenius Bernardus;Ypma, Yeb Sibles;Ruth, Joannes Cornelis Van;Tolsma, Joannes Pauli;Tepe, Alfred;Peters, GebroedersTer eere van de Drie eenigen God
Onze Lieve Moeder Maria
en den H. Aartsengel Michael
is deze Kerk opgericht in 't jaar 1880
door de R.K. Gemeente onder haren Pastoor
Joannes Jacobus Sletering
bijgestaan door de Heeren
Augenius Bernardus Winkeler
Yeb Sibles Ypma
Joannes Cornelis van Ruth
Joannes Pauli Tolsma
Kerkmeesters de Gemeente
Ontworpen door den Heer Alfred Tepe
Uitgevoerd door de Heeren Gebr. Peters.'
De aanbesteding tot het bouwen eener Kerk met Toren en Pastorij vond plaats op Dinsdag 23 December 1879. Inlichtingen geeft de architect A. Tepe, Utrecht.
Laagste inschrijver Gebr. Peters, Bussum, f 118.790,-.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4128F-023 (Zuiderhaven)Roomsch Cath. Gemeentekerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4396Zuiderhaven 75 (F-023)R.K. Gemeente


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 75rijksmonument 20786 1881
  terug