Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 77
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 77 4-037 4-039 F-021 F-025
Naastliggers vanZuiderhaven 77
ten oostenZuiderhaven 79
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 75


aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 77Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten oosten


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]kamer, loods en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
bewonerHendrick Lieuues Geelgeent
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen kamer met loods en ledige plaats met uitgang naar Jan Douues steeg.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Carl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg] ten noorden van de Zuiderhaven NZkamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
bewonerLolke Minses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Carl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg] ten noorden van de Zuiderhaven NZkamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
bewonerGriet Ottes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFoeke Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwesteneerder verkochte grote huis of hof
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis, zomerkeuken, loods en ledige plaats met een hof en tuin
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFoeke Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Huibert Claesen
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0148v van 16 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperBauckien Franssen Fisscher, weduwe van1400-00-00 GG
koperwijlen Symon Foeckes Monsma kapitein
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWynert Poppes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Foecke Jansen c.u.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0168v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis (ruim beschreven)
 
koperHendrick Mouts mr. goudsmid1001-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten westenwijlen Wynnert Poppes koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauckien Fransen Visscher


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022ra van 1 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ op de hoek van de Carl Visschersteeghuis
 
koper provisioneelJan Ysaacks Groenwolt kapitein600-00-00 GG
koper provisioneelWillem Jeppes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenburgerhopman Theotardus Sloterdijck
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten westenWynnert Poppes koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Antie Hendricks Mouts, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartholomeus Matthijssen
verkoper q.q.Tjeerd Lely, en curator overLeeuwarden
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Trijntie Hendricks Mouts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Evert TjepkeshardhouwerLeeuwarden
erflaterwijlen Hendrick Mouts, gehuwd metmr. goud- en zilversmid
erflaterwijlen Antie Jacobs Vorssenborgh


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005r van 18 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis met tuintje, loods, deftige graan- en turfzolders, bierkelder, plaatske met gemak
 
koperHubertus van Immerzeel c.u.mr. boekstadsdrukker910-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Arjen Krytenborgh
naastligger ten oostenkamer in de Carl Visschersteeg van Broer Jans
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen houtstek
naastligger ten noordenBroer Jans
verkoperMartie Hansen, jongste weduwe van
verkoperwijlen Albert TaekesLeeuwarden


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0329r van 19 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis met plaats en tuin
 
koperBouwe Joostes Kock mr. schoenmaker900-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderEngel Cornelis c.u.apotheker
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen Critenborgh
naastligger ten oostende kamer van Broer Jansen
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
naastligger ten westenGouke Gerrits Suyringar q.q.
naastligger ten noordenhet houtstek van Broer Jansen
verkopervroedsman Hubertus van Immerseelkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Bouwe Joostes Kock, mr. schoenmaker, koopt een mooi huis met graanzolders en een plaats en tuin erachter, nz. Zuiderhaven. (Met beschrijving). Ten O. wd. en erven Arjen Crijtenburgh en een camer van Broer Jansen (Brouwer), ten Z. de straat, ten W. een houtstek van Gouke Gerrit Suringar, ten N. Broer Jansen. Vrij in- en uitgang in de Carl Vissersteeg. Gekocht van Hubertus van Immerseel, mede-vroedschap. De koopprijs is deels betaald met 3/64 parten van het schip `de Valk`.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0127r van 25 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ hoek Carl Visschersteeg3/5 huis
 
koperJan Crytenburg chirurgijn420-00-00 GG
eigenaar van 2/5Jan Crytenburgchirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Jansen koopman
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenT. Sloterdijk koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenBouwe Joosten Cok
naastligger ten noordende hof van Broer Jansen brouwer
verkoper van 1/5Nieske Arjens Crytenburg, gehuwd met
verkoper van 1/5Boyke Arjens
verkoper van 1/5Doedtie Crytenburg
verkoper q.q.Boyke Arjens, gelastigde van
verkoper van 1/5zijn schoonzuster Antie CrytenburgAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Crijtenburg, chirurgijn, koopt huis nz. Zuiderhaven hoek Carl Visschersteeg, waarvan hij al 2/5 bezit. Ten O. die steeg en T. Sloterdijk, ten Z. de straat en haven, ten W. erven Bouwe Joosten Cok, ten N. de hof van Broer Jansen Brouwer. Er is vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van Nieske Arjens Crijtenburg x Boyke? Arjens, voor 1/5 en Doedtie Arjens- en Antie Crijtenburg te A`dam, elk voor 1/5.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093v van 2 jul 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77tuinCarl Visschersteeg (ten westen van de)hof
 
koperBroer Jansen c.u.brouwer70-00-00 GG
naastligger ten oostenBroer Jansen c.u.brouwer
naastligger ten zuidenWytske Wytses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Buwe Joosten
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Witter
naastligger ten noordenBroer Jansen c.u.brouwer
verkoperWytske Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Buwe Joosten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter het oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Broer Jansen Brouwer koopt een hof ten W. v.d. Carl Visschersteeg. Ten N. en O. de koper, ten W. erven Wittert, ten Z. de verkoper. Gekocht van Wytske Wytskes wv Buwe Joosten, voor 70 gg.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0187v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koperHaje Pieters c.u.blauwverver298-07-08 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende gemeensman Critenburgh
naastligger ten zuidenSuyderhaven
naastligger ten westeneen houtstakette
naastligger ten noordende hof van Broer Jansen
verkoperWytske Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Joosten, met approbatie van haar soon
verkoperJan Bouwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Haye Pieters, mr. blauwverver, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. de gemeensman Crijtenburgh, ten W. een houtstek, ten Z. de haven, ten N. de hof van Broer Jansen. Gekocht van Wytske Wytses wv Bruin Joosten, voor 298 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerburgemeester Croese
huurwaarde60-00-12 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koperAlbert Ruirds c.u.mr. blauwverver700-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Critenburg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen koolstek
naastligger ten noordende hof van Broer Jansen
verkoperHaie Pietersmr. blauwverver


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerjuffr. de Bruin
huurwaarde60-00-12 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-2-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0114r van 7 okt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Carl Vissersteeg]


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0200r van 25 jul 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koperRuird Alberts mr. blauwverver700-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jans Crytenburg
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westeneen koolstek
naastligger ten noordende tuin van Broer Jansen brouwer
verkoperAlbert Ruurds, gehuwd metblauwverver
verkoperTrijntie Gerlofs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Ruurd Alberts, mr. blauwverver x Sytske Pieters koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. de burgemeester Jan Crijtenburg, ten Z. de straat, ten W. een koolstek, ten N. de hof van brouwer Broer Jansen. Gekocht van blauwverver Albert Ruurds x Trijntje Gerlofs voor 700 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Crytenburg


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0084r van 20 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]huis
 
koper door niaarJan Gerlofs, gehuwd metmr. bakker800-00-00 CG
koper door niaarAntje Ruirds
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperde edele Gijsbertus Wiltschut, gehuwd metfabrikeur
geniaarde koperAntje Stijl
huurderOene Kuiper
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan van Crytenburgh
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westeneen koolstek
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan van Crytenburgh
verkoperSytske Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Ruird Albertsblauwverver


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg [staat: steeg]


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarburgemr. Krytenburg
gebruikerburgemr. Krytenburg
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-037 Zuiderhaven 77ds. Harkenroth, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarburgemr. Crytenburg
gebruikerds. Harkenroth
huurwaarde124-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-10-14 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0029r van 23 dec 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0038v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0152v van 26 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koperLeukjen Rypema, gehuwd met800-00-00 CG
koperds. Gerardus van Velsen predikant
huurderYtje Jelsma c.s.
huurderwijlen oud burgemeester Jan Dijxma
huurder zolderburgemeester Age Hoogenboom
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende kopers ds. Gerardus van Velsen c.u.predikant
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordende kopers ds. Gerardus van Velsen c.u.predikant
verkoperAntje Ruirds, gehuwd met
verkoperJan Gerlofs Builartmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Leuwkjen Rypema x ds. Gerardus van Velsen koopt een huis nz. Nieuwe of Zuiderhaven. Het is boven en beneden verhuurd. Ten O. en N. de koper, ten W. de Roomsche Kerk, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Antje Ruurds x mr. bakker Jan Gerlofs Builart, voor 800 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0192v van 10 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidends. van Velzen


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0164v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0118v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarwd. A. de Haas
gebruikerSjoerdtje Hidenius (voor 100-00-00 CG)
gebruikerJan van Hoeven (voor 28-00-00 CG)
huurwaarde128-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-12-10 CG
af: sint jacobi schatti3 10 0


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarwd. A. de Haas
gebruikerGeert Roelofs (voor 30-00-00 CG)
gebruikerJan van Hoeven (voor 30-00-00 CG)
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-05-06 CG
af: sint jacobi schatti3 10 0


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0229r van 30 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZhuis en tuin
 
koperMichiel van Wetzens, gehuwd met1428-07-00 GG
koperYmkjen Sjerks
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPieter Schuit
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenJetze Jelles
verkoper van 1/4Trijntje Jans Kuik, gehuwd met
verkoper van 1/4Ate SmeedingkoopmanLeeuwarden
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, curator over
verkoper van 1/4de kinderen van Jan Kuiksoldaat in dienst van dit land
verkoper van 1/4Johan Wilhelm HahnLeiden
verkoper van 1/4Stijntje Rypma, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/4Ruurd Fontein, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Juffrouw Leeuwkjen Rypma, weduwe van
erflaterwijlen Gerardus van Velzenemeritus predikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel van Wetsens x IJmkjen Sjerks te Arum koopt een modern betimmerd huis en tuin, nz. Zuiderhaven. Ten O. de Carl Vissersteeg, ten Z. de straat en haven, ten W. Pieter Schuit en de Roomsche Kerk, ten N. de kerk en Jetse Jelles. Gekocht van Trijntie Jans Kuik x Ate Smeding te Leeuwarden voor 1/4, vroedsman Pierre Peaux namens de kinderen van Jan Kuik voor 1/4, Johan Wilhelm Hahn te Leiden voor 1/4, en Stijntje Rijpema x Ruurd Fontein te Dokkum voor 1/4, als erven van Lieuwkjen Rijpema wd. ds. Gerardus van Velzen.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0284v van 8 dec 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koperPieter Schuit, gehuwd metscheepstimmerbaas Admiraliteit400-00-00 GG
koperJohanna de Bruin
huurderJan Gelinde mr. verver
naastligger ten oostenMichiel Wetses
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenMichiel Wetses
verkoper van 1/4Trijntje Jans Kuik, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/4Ate SmeedingkoopmanLeeuwarden
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, curator over
verkoper van 1/4de kinderen van Jan Kuiksoldaat
verkoper van 1/4Johan Wilhelm HahnLeiden
verkoper van 1/4Stijntje Rypema, gehuwd met
verkoper van 1/4Ruurd FonteinDokkum
erflaterwijlen juffrouw Lieuwkjen Rypema, weduwe van
erflaterwijlen Gerardus van Velsenemeritus predikant
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte, kad.nr. 1524) Pieter Schuit, scheepstimmerbaas bij de Admiraliteit van Friesland x Johanna de Bruin koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. en N. Michiel van Wetsens, ten Z. de straat en haven, ten W. de R.K. kerk. Gekocht van Trijntje Jans Kuik x Ate Smeding te Leeuwarden, voor 1/4, vroedsman Pierre Peaux als curator over de kinderen van Jan Kuik voor 1/4, Johann Wilhelm Hahn te Leiden voor 1/4, Stijntie Rijpema x Ruurd Fontein te Dokkum voor 1/4, als erfgenamen van Lieuwkjen Rijpema x Gerardus van Velsen te Harlingen.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0302r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koper q.q.Jan Trompetter, gelastigde vankoopman880-00-00 CG
koperMarten Vonk schipperEmbden
huurderHarmanus Tamboezer
naastligger ten oostenMiggiel Wetsen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenMiggiel Wetsen
verkoper q.q.Sikke Popta, gelastigde vanmr. chirurgijn
verkoperPieter SchuitMedemblik


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0230v van 17 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0101v van 25 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koper van 1/2Gerlof de Vries, gehuwd metkoopman750-00-00 CG
koper van 1/2Janke IJzenbeek
koper van 1/2luitenant Franciscus Battaard, gehuwd met
koper van 1/2Trijntje IJzenbeek
huurderPieter Lensius lands schrijver60-00-00 CG
naastligger ten oostenM. van Wetzen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenM. van Wetzen
verkoper van 1/2de boedel van wijlen Jan Pieters Trompetter, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Neeltje Pieters Boterkoper
verkoper van 1/4Gerlof de Vries, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/4Janke IJzenbeek
verkoper van 1/4luitenant Franciscus Battaard, gehuwd met
verkoper van 1/4Trijntje IJzenbeek
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Gerlof de Vries en Franciscus Battaard, resp. x Janke- en Trijntje IJsenbeek, kopen elk voor 1/4 een onlangs geheel vertimmerd huis c.a. nz. Zuiderhaven, verhuurd aan Pieter Lensius `s Lands schrijver. Ten O. en N. secretaris Michiel van Wetsens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Roomsche Kerk. Gekocht van Barend Visser en Pieter Rodenhuis in qlt. als administratoren over de nalatenschap van Jan Pieters Trompetter voor 1/2, en Gerlof de Vries x Janke- en als gelastigde van zijn schoonzuster Trijntje IJsenbeek voor 1/2 als erven van hun wl. moei Neeltie Pieters Butterkoper, voor 750 cg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0191r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarl Visschersteeg


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0240v van 23 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ wijk F-020huis
 
koperBregje Zikkes Westra, weduwe van935-00-00 CG
koperwijlen Johannes Postuma
eigenaarvan Eslandbaas
naastligger ten oostenM. van Wetzen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenstraat
verkoperluitenant P. F. Battard, gehuwd met
verkoperTrijntje IJsenbeek, en eerder gehuwd geweest met
verkoperJanke IJsenbeek
verkoperGerlof de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Bregje Zikkes Westra wd. Johannes Posthuma koopt een huis nz. Zuiderhaven, wijk F-020, bewoond geweest door de 's landsbaas Van Es. Ten O. en N. M. van Wetzens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Roomsche Kerk en steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie IJsenbeek, huisvrouw van luitenant in dienst van den Koning van Holland P.F. Battard voor 1/2, en Janke IJsenbeek, voormaals huisvrouw van Gerlof de vries doch wegens dissolutie van haar huwelijk in eigen zaaken ageerende, voor 1/2, voor 935 CG.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0355r van 11 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ wijk F-021 op de hoek van de Carelvisschersteeghuis en tuin
 
koperDouwe Boomsma ontvanger van de onbeschrevene middelen2507-15-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van J. F. Posthumus
naastligger ten noordenJelle Boomsma koopman
verkoper q.q.Willem Sandt van Nooten, procuratiehouder
verkoper q.q.J. Roorda, procuratiehouders van
verkoperHeeren Directeuren van Stommen en DoovenGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Boomsma, ontvanger der onbeschreven middelen te Harlingen, koopt een groot, modernbetimmerd huis en tuin, hoek Carl Vissersteeg, nz. Zuiderhaven, wijk F-021, laatst bewoond door wl. M. van Wetsens. Ten O. die steeg, ten Z. de haven, ten W. wd. J.F. Posthuma, ten N. Jelle Boomsma. Gekocht van Sandt van Nooten en J. Roorda, met procuratie van secretaris en directeur van Stommen en Doven te Groningen.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0011r van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenD. Boom


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-039 Zuiderhaven 77D Boomsma6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Bouwe Jetzes Boomsma... van wijk E-095; gebruiker is Jakkle Rintjes de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); medegebruiker van wijk F-021; eigenaar en gebruiker is Douwe Boomsma, (zoon), ontvanger, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-194, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Douwe Boomsma... eigenaar van wijk A-004; gebruiker is Hartman S. Jouwstra, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-021, ontvanger; medegebruiker wed. B. Boomsma, (zijn moeder), 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-021Zuiderhaven 77Douwe Boomsma Douwe Boomsma ontvanger
F-021Zuiderhaven 77B Boomsma wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1526Zuiderhaven 77Douwe BoomsmaBolswardhuis en tuin (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Elsje Toussaint... dv Johan Daniel T, en Grietje Talma; BS ovl 1845; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; VT1839; geb 8 mrt 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Johan Daniel Toussaint en Geertje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Johannes Petrus Andrae... Witteveen; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, ontvanger der registratie, wijk F-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Johannes van der Hoek... Andries vdH, en Atje vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk F-021; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk H-001; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Geertje Talma, overleden op 31 januari 1839Zuiderhaven F 21, wed. Johan Daniel Toussaint, moeder van Hendrik, apotheker Alkmaar, Sybrand, ambtenaar Amsterdam, Elsje, Geertruida en Trijntje Johans Toussaint. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Trijntje Johans Toussaint, overleden op 12 december 183949 jr, overleden Zuiderhaven F 21, ongehuwd, dochter van wijlen Johan Daniel Toussaint en wijlen Geertje Talma (overleden 31/1/1839), zuster van Elsje, Hendrik, apotheker Alkmaar, Geertruida en Sybrand Johans Toussaint, visiteur Amsterdam, halfzuster van Mr. Johan Daniel Steenstra Toussaint, eigenaar te Cleef (doet in bijgevoegde memorie 7011/144 aangifte). Saldo fl. 3.172,98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-021ZuiderhavenGeertruida Toussaint52 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenElsje Toussaint55 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenGrietje Wijga29 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenJohannes Petrus Andrae29 jLemmergezin 2, m, protestant, ongehuwd, ontvanger der registratie


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Jan Jacobs Bijlsma, overleden op 21 september 184315 mnd (geboren 23/6/1842), overleden Zuiderhaven F 21, zoon van Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar en Jacoba Jans Bouwknegt, broer van minderjarige Iemkje, Sybrigje, Jeltje, Sjoukje, Okke en Jacoba Jacobs Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Albert Jacobs de Boer, overleden op 19 mei 1849man van Sybregje Fokkes Oldschipper (mede testamentair erfgenaam), vader van Jan, schipper, Jantien (vrouw van Johannes van der Hoek, zaakwaarnemer Zuiderhaven F 21) en Jacob Alberts de Boer, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Jantien Alberts de Boer... dv Albert Jacobs de B., en Sijbrigje Fokkes Oldschipper; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Sybrigje Bijlsma, overleden op 14 juni 1855Zuiderhaven F 21, vrouw van afwezige Franciscus Johannes van Oppen, scheepsgezagvoerder (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Jacob-Willem en Willem Franciscus van Oppen, gemachtigde is Frits Willem van Oppen, cargadoor (akte opgemaakt ten huize van Jacob Okkes Bijlsma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Jacob Okkes Bijlsma... HRL, houtkoper in 1862 houtzaagmolenaar in 1851, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, N.H., ovl wijk F-021, zv Okke Jacobs B, en IJmkje Wabes Westra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1844, ovl 1862, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1526F-021 (Zuiderhaven)Jacob O. Bijlsmawoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Geertruida Toussaint... 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040, 310, supp wijk B-210; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1526F-025 (Zuiderhaven)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4397Zuiderhaven 77 (F-025)R.K. Gemeentepastorie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 77 Johannes H.G. Jansenpastoor
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 4800
Zuiderhaven 77 Johannes H.A. Frankkapelaan
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
R.K. Pastorie222


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. Haven 77R.K. Pastorie222


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. Haven 77R.K. Pastorie222


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 77J.H.A.Hendrikskapelaan


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Haven 77Pastorie212


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Haven 77Pastorie755Past. P.J. Wirtz


1946 - kentekenadresnaam
B-30636
Zuiderhaven 77Gerard Franciscus X. Velthuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 77G.H. (Gerardus) Rolf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 77rijksmonument 507135 1881


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8086Zuiderhaven 77
  terug