Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 77
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 77 4-037 4-039 F-021 F-025
aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 77Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten oosten


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis, zomerkeuken, loods en lege plaats met een hof en tuin
 
N. N., koper provisioneel
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
bewonerHendrick Lieuues Geelgeent
naastligger ten oostenJan Douwessteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
Dingen Petersen
Peter Isbrants, man en voogd van
verkoperAntie Gerryts
Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts?
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
Folkert Albarts Vos
Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
Pitertie Jans, weduwe van
wijlen Peter Jacobs
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen kamer met loods en ledige plaats met uitgang naar Jan Douues steeg.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis, zomerkeuken, loods en lege plaats met een hof en tuin
 
bewonerLolke Minses
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Douwessteeg
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
Dingen Petersen
Peter Isbrants, man en voogd van
verkoperAntie Gerryts
Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts?
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
Folkert Albarts Vos
Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
Pitertie Jans, weduwe van
wijlen Peter Jacobs


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis, zomerkeuken, loods en lege plaats met een hof en tuin
 
bewonerGriet Ottes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFoeke Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwesteneerder verkochte grote huis of hof
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
Dingen Petersen
Peter Isbrants, man en voogd van
verkoperAntie Gerryts
Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts?
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
Folkert Albarts Vos
Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
Pitertie Jans, weduwe van
wijlen Peter Jacobs


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis, zomerkeuken, loods en lege plaats met een hof en tuin
 
bieder/koper
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFoeke Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Huibert Claesen
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerJan Douwessteeg
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
Dingen Petersen
Peter Isbrants, man en voogd van
verkoperAntie Gerryts
Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts?
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
Folkert Albarts Vos
Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
Pitertie Jans, weduwe van
wijlen Peter Jacobs


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0148v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperBauckien Franssen Fisscher, weduwe van1400-00-00 GG
wijlen Symon Foeckes Monsmakapitein
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWynert Poppes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van Foecke Jansen c.u.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0168v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis (ruim beschreven)
 
koperHendrick Mouts burgermr. goudsmid1001-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten westenwijlen Wijnnert Poppes koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauckien Fransen Visscher


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022ra van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ op de hoek van de Carl Visschersteeghuis
 
koper provisioneelJan Ysaacks Groenwolt kapitein600-00-00 GG
koper provisioneelWillem Jeppes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenhopman Theotardus Sloterdijck
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten westenWijnnert Poppes koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Antie Hendricks Mouts, gehuwd met
Bartholomeus Matthijssen
verkoper van 1/2Tjeerd Lely, en curator van het nagelaten weeskind vanLeeuwarden
wijlen Trijntie Hendricks Mouts, gehuwd geweest met
wijlen Evert TjepkeshardhouwerLeeuwarden
bestevader van het nagelaten weeskindwijlen Hendrick Mouts, gehuwd geweest metmr. zilver- en goudsmid
bestemoeder van het nagelaten weeskindwijlen Antie Jacobs Vorssenborgh
Horatius Knijffeerste raad ordinaris Hof van Friesland


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0127r van 25 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ hoek Carl Visschersteeg 3/5 huis
 
koperJan Crytenburg chirurgijn 420-00-00 GG
eigenaar van 2/5Jan Crytenburgchirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Jansen koopman
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenT. Sloterdijk koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenBouwe Joosten Cok
naastligger ten noordende hof van Broer Jansen brouwer
verkoper van 1/5Nieske Arjens Crytenburg, gehuwd met
Boyke Arjens
verkoper van 1/5Doedtie Crytenburg
verkoper van 1/5Boyke Arjens, gelastige van
zijn schoonzuster Antie CrytenburgAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Crijtenburg, chirurgijn, koopt huis nz. Zuiderhaven hoek Carl Visschersteeg, waarvan hij al 2/5 bezit. Ten O. die steeg en T. Sloterdijk, ten Z. de straat en haven, ten W. erven Bouwe Joosten Cok, ten N. de hof van Broer Jansen Brouwer. Er is vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van Nieske Arjens Crijtenburg x Boyke? Arjens, voor 1/5 en Doedtie Arjens- en Antie Crijtenburg te A`dam, elk voor 1/5.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerburgemeester Croese
huurwaarde60-00-12 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerjuffr. de Bruin
huurwaarde60-00-12 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-2-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarburgemr. Krytenburg
gebruikerburgemr. Krytenburg
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-037 Zuiderhaven 77ds. Harkenroth, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarwd. A. de Haas
gebruikerSjoerdtje Hidenius (voor 100-00-00 CG)
gebruikerJan van Hoeven (voor 28-00-00 CG)
huurwaarde128-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-12-10 CG
af: sint jacobi schatti3 10 0


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-037 Zuiderhaven 77huis
eigenaarwd. A. de Haas
gebruikerGeert Roelofs (voor 30-00-00 CG)
gebruikerJan van Hoeven (voor 30-00-00 CG)
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-05-06 CG
af: sint jacobi schatti3 10 0


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0229r van 30 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZhuis en tuin
 
koperMichiel van Wetzens, gehuwd met1428-07-00 GG
Ymkjen Sjerks
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPieter Schuit
naastligger ten westenRooms Katholieke Kerk
naastligger ten noordenJetze Jelles
verkoper van 1/4Trijntje Jans Kuik, gehuwd met
Ate SmeedingkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/4vroedsman Pierre Peaux, curator namens de kinderen van
Jan Kuiksoldaat in dienst van dit land
verkoper van 1/4Johan Wilhelm HahnLeiden
verkoper van 1/4Stijntje Rypma, gehuwd metDokkum
Ruurd Fontein, allen erfgenamen van
wijlen Juffrouw Leeuwkjen Rypma, weduwe van
wijlen Gerardus van Velzenpredikant (emeritus -)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel van Wetsens x IJmkjen Sjerks te Arum koopt een modern betimmerd huis en tuin, nz. Zuiderhaven. Ten O. de Carl Vissersteeg, ten Z. de straat en haven, ten W. Pieter Schuit en de Roomsche Kerk, ten N. de kerk en Jetse Jelles. Gekocht van Trijntie Jans Kuik x Ate Smeding te Leeuwarden voor 1/4, vroedsman Pierre Peaux namens de kinderen van Jan Kuik voor 1/4, Johan Wilhelm Hahn te Leiden voor 1/4, en Stijntje Rijpema x Ruurd Fontein te Dokkum voor 1/4, als erven van Lieuwkjen Rijpema wd. ds. Gerardus van Velzen.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0284v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ huis
 
koperPieter Schuit, gehuwd metscheepstimmerbaas bij de Admiraliteit400-00-00 GG
Johanna de Bruin
huurderJan Gelinde mr. verver
naastligger ten oostenMichiel Wetses
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRooms Katholieke Kerk
naastligger ten noordenMichiel Wetses
verkoper van 1/4Trijntje Jans Kuik, gehuwd metLeeuwarden
Ate SmeedingkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/4vroedsman Pierre Peaux, curator van de kinderen van
Jan Kuiksoldaat
verkoper van 1/4Johan Wilhelm HahnLeiden
verkoper van 1/4Stijntje Rypema, gehuwd met
Ruurd Fontein, alle verkopers zijn erfgenamen vanDokkum
wijlen juffrouw Lieuwkjen Rypema, weduwe van
wijlen Gerardus van Velsenpredikant (emeritus -)
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte, kad.nr. 1524) Pieter Schuit, scheepstimmerbaas bij de Admiraliteit van Friesland x Johanna de Bruin koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. en N. Michiel van Wetsens, ten Z. de straat en haven, ten W. de R.K. kerk. Gekocht van Trijntje Jans Kuik x Ate Smeding te Leeuwarden, voor 1/4, vroedsman Pierre Peaux als curator over de kinderen van Jan Kuik voor 1/4, Johann Wilhelm Hahn te Leiden voor 1/4, Stijntie Rijpema x Ruurd Fontein te Dokkum voor 1/4, als erfgenamen van Lieuwkjen Rijpema x Gerardus van Velsen te Harlingen.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0302r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koperJan Trompetter, gelastigde vankoopman880-00-00 CG
Marten VonkschipperEmbden
huurderHarmanus Tamboezer
naastligger ten oostenMiggiel Wetsen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRooms Katholieke Kerk
naastligger ten noordenMiggiel Wetsen
verkoperSikke Popta, procuratie hebbende vanmr. chirurgijn
Pieter SchuitMedemblik


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0101v van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZhuis
 
koper van 1/2Gerlof de Vries, gehuwd metkoopman750-00-00 CG
Janke IJzenbeek
koper van 1/2luitenant Franciscus Battaard, gehuwd met
Trijntje IJzenbeek
huurderPieter Lensius lands schrijver60-00-00 CG
naastligger ten oostenM. van Wetzen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRooms Katholieke Kerk
naastligger ten noordenM. van Wetzen
verkoper van 1/2wijlen Jan Pieters Trompetter, weduwnaar vankoopman
Neeltje Pieters Boterkoper
verkoper van 1/4Gerlof de Vries, gehuwd metkoopman
Janke IJzenbeek
verkoper van 1/4luitenant Franciscus Battaard, gehuwd met
Trijntje IJzenbeek
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Gerlof de Vries en Franciscus Battaard, resp. x Janke- en Trijntje IJsenbeek, kopen elk voor 1/4 een onlangs geheel vertimmerd huis c.a. nz. Zuiderhaven, verhuurd aan Pieter Lensius `s Lands schrijver. Ten O. en N. secretaris Michiel van Wetsens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Roomsche Kerk. Gekocht van Barend Visser en Pieter Rodenhuis in qlt. als administratoren over de nalatenschap van Jan Pieters Trompetter voor 1/2, en Gerlof de Vries x Janke- en als gelastigde van zijn schoonzuster Trijntje IJsenbeek voor 1/2 als erven van hun wl. moei Neeltie Pieters Butterkoper, voor 750 cg.


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0240v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ wijk F-020huis
 
koperBregje Zikkes Westra, weduwe van935-00-00 CG
wijlen Johannes Postuma
eigenaarvan Eslandbaas
naastligger ten oostenM. van Wetzen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenRooms Katholieke Kerk
naastligger ten noordenstraat
verkoperluitenant P. F. Battard, gehuwd met
verkoperTrijntje IJsenbeek, en eerder gehuwd geweest met
verkoperJanke IJsenbeek
verkoperGerlof de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Bregje Zikkes Westra wd. Johannes Posthuma koopt een huis nz. Zuiderhaven, wijk F-020, bewoond geweest door de 's landsbaas Van Es. Ten O. en N. M. van Wetzens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Roomsche Kerk en steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie IJsenbeek, huisvrouw van luitenant in dienst van den Koning van Holland P.F. Battard voor 1/2, en Janke IJsenbeek, voormaals huisvrouw van Gerlof de vries doch wegens dissolutie van haar huwelijk in eigen zaaken ageerende, voor 1/2, voor 935 CG.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0355r van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ wijk F-021 op de hoek van de Carelvisschersteeghuis en tuin
 
koperDouwe Boomsma ontvanger der onbeschrevene middelen2507-15-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van J. F. Posthumus
naastligger ten noordenJelle Boomsma koopman
verkoperWillem Sandt van Nooten, procuratiehouder
J. Roorda, procuratiehouders van
Heeren Directeuren van Stommen en DoovenGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Boomsma, ontvanger der onbeschreven middelen te Harlingen, koopt een groot, modernbetimmerd huis en tuin, hoek Carl Vissersteeg, nz. Zuiderhaven, wijk F-021, laatst bewoond door wl. M. van Wetsens. Ten O. die steeg, ten Z. de haven, ten W. wd. J.F. Posthuma, ten N. Jelle Boomsma. Gekocht van Sandt van Nooten en J. Roorda, met procuratie van secretaris en directeur van Stommen en Doven te Groningen.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-039 Zuiderhaven 77D Boomsma6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Bouwe Jetzes Boomsma... van wijk E-095; gebruiker is Jakkle Rintjes de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); medegebruiker van wijk F-021; eigenaar en gebruiker is Douwe Boomsma, (zoon), ontvanger, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-194, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Douwe Boomsma... eigenaar van wijk A-004; gebruiker is Hartman S. Jouwstra, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-021, ontvanger; medegebruiker wed. B. Boomsma, (zijn moeder), 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-021Zuiderhaven 77Douwe Boomsma Douwe Boomsma ontvanger
F-021Zuiderhaven 77B Boomsma wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1526Zuiderhaven 77Douwe BoomsmaBolswardhuis en tuin (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Elsje Toussaint... dv Johan Daniel T, en Grietje Talma; BS ovl 1845; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; VT1839; geb 8 mrt 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Johan Daniel Toussaint en Geertje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Johannes Petrus Andrae... Witteveen; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, ontvanger der registratie, wijk F-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Johannes van der Hoek... Andries vdH, en Atje vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk F-021; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk H-001; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Geertje Talma, overleden op 31 januari 1839Zuiderhaven F 21, wed. Johan Daniel Toussaint, moeder van Hendrik, apotheker Alkmaar, Sybrand, ambtenaar Amsterdam, Elsje, Geertruida en Trijntje Johans Toussaint. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Trijntje Johans Toussaint, overleden op 12 december 183949 jr, overleden Zuiderhaven F 21, ongehuwd, dochter van wijlen Johan Daniel Toussaint en wijlen Geertje Talma (overleden 31/1/1839), zuster van Elsje, Hendrik, apotheker Alkmaar, Geertruida en Sybrand Johans Toussaint, visiteur Amsterdam, halfzuster van Mr. Johan Daniel Steenstra Toussaint, eigenaar te Cleef (doet in bijgevoegde memorie 7011/144 aangifte). Saldo fl. 3.172,98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-021ZuiderhavenGeertruida Toussaint52 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenElsje Toussaint55 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenGrietje Wijga29 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenJohannes Petrus Andrae29 jLemmergezin 2, m, protestant, ongehuwd, ontvanger der registratie


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Jan Jacobs Bijlsma, overleden op 21 september 184315 mnd (geboren 23/6/1842), overleden Zuiderhaven F 21, zoon van Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar en Jacoba Jans Bouwknegt, broer van minderjarige Iemkje, Sybrigje, Jeltje, Sjoukje, Okke en Jacoba Jacobs Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Albert Jacobs de Boer, overleden op 19 mei 1849man van Sybregje Fokkes Oldschipper (mede testamentair erfgenaam), vader van Jan, schipper, Jantien (vrouw van Johannes van der Hoek, zaakwaarnemer Zuiderhaven F 21) en Jacob Alberts de Boer, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Jantien Alberts de Boer... dv Albert Jacobs de B., en Sijbrigje Fokkes Oldschipper; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Sybrigje Bijlsma, overleden op 14 juni 1855Zuiderhaven F 21, vrouw van afwezige Franciscus Johannes van Oppen, scheepsgezagvoerder (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Jacob-Willem en Willem Franciscus van Oppen, gemachtigde is Frits Willem van Oppen, cargadoor (akte opgemaakt ten huize van Jacob Okkes Bijlsma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Jacob Okkes Bijlsma... HRL, houtkoper in 1862 houtzaagmolenaar in 1851, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, N.H., ovl wijk F-021, zv Okke Jacobs B, en IJmkje Wabes Westra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1844, ovl 1862, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1526F-021 (Zuiderhaven)Jacob O. Bijlsmawoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Geertruida Toussaint... 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040, 310, supp wijk B-210; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1526F-025 (Zuiderhaven)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4397Zuiderhaven 77 (F-025)R.K. Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 77 Johannes H.G. Jansenpastoor
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 4800
Zuiderhaven 77 Johannes H.A. Frankkapelaan
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
R.K. Pastorie222


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. Haven 77R.K. Pastorie222


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. Haven 77R.K. Pastorie222


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 77J.H.A.Hendrikskapelaan


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Haven 77Pastorie212


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Haven 77Pastorie755Past. P.J. Wirtz


1946 - kentekenadresnaam
B-30636
Zuiderhaven 77Gerard Franciscus X. Velthuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 77G.H. (Gerardus) Rolf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 77rijksmonument 507135 1881


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8086Zuiderhaven 77
  terug