Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 18 4-030 4-031 F-029 F-033
Naastliggers vanBrouwersstraat 18
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 20
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordenBrouwersstraat 16


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 18naamloze steeg ten noorden


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0169r van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAgge Symons


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005r van 12 mrt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAgge Symons


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035r van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp]huis
 
koperLiewe Sapes, gehuwd met2580-00-00 CG
koperPey Martens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirkjen Pytters* turfmeetster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Dircx stoker
verkoper van 1/3Doede Pieters voor zijn kindskind
verkoper van 1/3Antje Aages
verkoper van 1/3Foppe Aages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieue Sapes x Pey Martens kopen een huis omtrent de Kimswerderpijp. Ten Z. erven turfmeetster Dirkjen [Pyters], ten N. Cornelis Dircx stooker. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Doede Pieters voor zijn kindskind, Antje Aages voor haarzelf en Foppe Aages mede voor hem zelf, elk voor 1/3, voor 2580 CG.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017r van 10 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLieuwe Sapis gortmaker


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0279v van 15 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZhuis met gorterij erachter
 
koperHendrik Harmens, gehuwd met650-00-00 GG
koperJanke Poppes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenMeye Lolkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten noorden*steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
verkoperPey Martens voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Lieue Sapesmr. gortmaker


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0042r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuis en gorterij gekocht door (de geniaarde) Dirk Doekes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis met een gorterij daarachter
 
koper door niaarDirk Alberts 840-00-00 CG
geniaarde koperDirk Doekes, gehuwd metassistent gewaldige provoost Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperTallina Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenMeye Lolkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
verkoperHendrik Harmens, gehuwd metgortmaker
verkoperJanke Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Doekes [Folperda], adsistent bij de Admiraliteit, koopt huis met gorterij erachter. Ten O. de gracht, ten W. en N. erven Cornelis Dirx (Zijlstra?), ten Z. Meye Lolkes. Gekocht van gortmaker Hendrik Harmens x Janke Poppes (Menalda).


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0056r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis met een gorterij daaragter
 
kopervrijgezel Louwrens Jansen Klinkhamer 1000-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenMeye Lolkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
verkoper q.q.Poppe Dirx, gelastigde vanmr. bakker
verkoperDirk Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouwrens Jansen Klinkhamer, vrijgezel, koopt een huis met een gorterij erachter en alle gereedschappen, wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat en diept, Ten W. en N. erven Cornelis Dirx, ten Z. Meye Lolkes. Er is een steeg ten Z. met vrij reed en drift. Gekocht van Poppe Dirx, mr. bakker, NAMENS Dirk Alberts, voor 1612 cg. waarvan 1000 voor het huis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis etc.
eigenaarLourens Jansen
gebruikerLourens Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0275r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLourens Clinkhamer


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-030Brouwersstraat 18huis
eigenaarLourens Klinkhamer
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-030 Brouwersstraat 18huis
eigenaarDouwe Reins
gebruikerDouwe Reins
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0266r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en gortmakerij
 
koperDouwe Reins, gehuwd metmr. bakker1001-00-00 GG
koperTaetske Clases Bontekoe
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenCornelis Taekes
naastligger ten westenRuurd Alberts mr. lakenverver
naastligger ten noordensteeg, vrije
naastligger ten noordenRuurd Alberts mr. lakenverver
verkoperoud rentmeester Andreas Sloterdijkkoopman
verkoperFeddrik Aitses Mahuikoopman
verkoperPytter Gelinde [staat: Glinda]koopman
verkoperLourens Jansen Clinkhamer, gehuwd met
verkoperMayke Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Reins [Vettevogel], mr. bakker x Taetske Clases Bontekoe koopt huis en gorterij, wz. Brouwersstraat, met een vrije steeg ten N. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. mr. lakenverver Ruurd Alberts, ten Z. Cornelis Takes. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Lourens Jansen Clinkhamer x Mayke Aerts, voor 1001 gg.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0246r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Reyns mr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-030 Brouwersstraat 18huis
eigenaarBeert Dirks
gebruikerBeert Dirks
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDouwe Reins de Veth mr. bakker


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-030 Brouwersstraat 18huis
eigenaarBeert Dirks
gebruikerBeert Dirks
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0230v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] met een vrije steeg ten noordenhuis en stokerij
 
kopermeerderjarige vrijgezel Sybout Jans Kramer 1235-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenBeert Brouwer
naastligger ten westende weduwe van Gerlof Alberts
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Alberts
verkoperde erfgenamen van wijlen Doutjen Douwes Kuiper, mede erfgenaam van
erflaterwijlen Douwe Reins de Veth


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-030 Brouwersstraat 18huis en ververij en pakhuis
eigenaarJetse Jelles
gebruikerJetse Jelles
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0157v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJetze Jelles koopman530-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten zuidenAbbe Smitt koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJetze Jelles koopman
verkoperAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
verkoperAbbe Smittkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Jelles, brouwer, koopt een kapitaal huis wz. Brouwersgragt. Ten O. de gracht, ten Z. de verkoper, ten N. de koper. Gekocht van Aafke Beerts Brouwer, vrouw van Abbe Smitt.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0159r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten noordenAbbe Smitt koopman


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-030 Brouwersstraat 18huis en ververij en pakhuis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerJetze Jelles
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0142r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJetze Jelles


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0115v van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJohannes Norel mr. loodgieter675-15-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurderMarcelis J. Tamboezer c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk Jager
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koopman
verkoper q.q.Poppe J. Persijn, administratorkoopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, administratoren overkoopman
verkoperRuurd Jans Builard, erfgenaamtrekschipper op Leeuwarden
verkoperJelle Boomsma, kind en erfgenaam
verkoperBouwe Boomsma, kind en erfgenaam
verkoperAnna Boomsma, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-032 Brouwersstraat 18Dirk van der Woude
4-032 Brouwersstraat 18Tjamke Teekesinwooning, (van drielst)
4-032 Brouwersstraat 18Evert Luitjesinwooning
4-032 Brouwersstraat 18Freerk Sijmonsinwooning
4-032 Brouwersstraat 18Cornelis Douwesinwooning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0122r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-032huis
 
koperde Joodse Gemeente 700-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenDirk Jager
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetse Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetse Jelles
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Joodse Gemeente koopt een huis. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. en N. erven Jetse Jelles, ten Z. Dirk Jager. Gekocht van Johannes Norel, mr. loodgieter. Ten Z. ligt een brouwerij.


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 33 van 14 jan 1810
adressoortbedraggebruik
F-029Brouwersstraat 18koopaktefl. 560huis F-029
 
verkoperJacob Levi
verkoperJacob Strelitz
koperKornelis Jonker


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 34 van 14 jan 1810
adressoortbedraggebruik
F-029Brouwersstraat 18renversaalfl. 560huis F-029
 
Kornelis Jonker
Jacob Strelitz
Kornelis Jonker


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0356v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 18Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-029huis
 
koperCornelis Jonker koopman560-00-00 CG
huurderS. J. Blok c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenAbraham Willems
naastligger ten zuidenDirk Jaager
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
verkoper q.q.Jacob Levy, parnassijn
verkoper q.q.Jacob Strelitz, parnassijns der
verkoperde Joodse Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker koopt een huis wijk F-029, wz. Brouwersgracht. Ten O. de Brouwersgracht, ten N. en W. erven Jetze Jelles (Boomsma?), ten Z. Abraham Willems [op nr. 22] en Dirk Jaeger [op nr. 20]. Gekocht van Jacob Levy en Jacob Strelitz, beiden parnassijns der Joodsche Gemeente te Harlingen.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-031 Brouwersstraat 18Cornelis Jonker3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Arjens Jonker... Willem Sluikman, varensgezel, Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-029, gebruikers zijn Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer, Dirk van der Woude wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Roelofs van Dijk... HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; vrouw C. vD. gebruiker van wijk F-029; medegebruiker Jacob Blaauw, sjouwer, Dirk vd Woude wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Dirk Geerts van der Woude... Hendriks en Pietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, ovl 1813; wed. D. vdW. gebruiker wijk F-029; medegebruikers Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Jacob Cornelis Blauw... in 1825; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1820, huw 1825, ovl 1846, ovl 1875; gebruiker van wijk F-029, sjouwer; medegebruiker: vrouw van Cornelis van Dijk en Dirk vd Woude wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-029Brouwersstraat 18Cornelis Jonker Cornelis van Dijk vrouw
F-029Brouwersstraat 18Jacob Blauw sjouwer
F-029Brouwersstraat 18Dirk van der Woude wed


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-029Brouwersstraat 18Pieter Pieters Dijkstra, overleden op 25 oktober 1825zoon van Pieter P. Dijkstra, kapitein (Brouwersgracht F 29) en Dieuwke Jurjens van der Stok, broer van minderjarige Janke, Antje, Nicolaas en Jurjen Pieters Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
F-029Brouwersstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 405huis op de Brouwersgracht F-029
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostende straat
ten zuidenBlok
ten westenJan Jeltes Hilwerda
ten noordenJan Jeltes Hilwerda
koperFrederik de Bruin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1549Brouwersstraat 18Frederik de BruinHarlingentimmermanhuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Freerk Jacobs de Bruin... Janke Klases (Oosterbaan); BS huw 1826; oud 34 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-029; VT1839; Frederik d. B. eigenaar van percelen nrs. 1548 en 1549 te HRL, timmerman, oonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Margarita Marcelis Tamboezer... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826; oud 36 jaar, (vnm: Magreta), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-029; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-029Brouwersstraat 18F de Bruin stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-029BrouwersgragtFrederik de Bruin34 jDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, timmerman
F-029BrouwersgragtMagreta Tamboezer36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-029BrouwersgragtJacob de Bruin8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtMarselis de Bruin1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtCatharina de Bruin12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtJanna de Bruin6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtMagrietta de Bruin4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-029BrouwersgragtFrouwkje Stuur52 jOude Pekel Agezin 2, v, protestant, weduwe


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-029Brouwersstraat 18Neisje Gerards Komst, overleden op 24 november 184327 jr, geboren Koudum 28/6/1816, overleden Brouwersgracht F 29, vrouw van Murk Riemers Lamminga, mr. timmerman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, tantezegger van Hendrik, wijlen Tonke (vader van Baukje en Taeke Tonkes Komst) en wijlen Jan Baukes Komst (vader van Janke, Neisje en Doortje Jans Komst) (samen 1/2: ooms van vaderszijde) en Rein Oosterveld (1/2: oom van moederszijde). Saldo fl. 1.100,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-029Brouwersstraat 18Johannes Jacobus Tolsma... en wonende te Minnertsga/Sexbierum, zv Jacobus T, en Aafke Hollander; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk F-029, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1549F-029 (Brouwersgracht)Murk R. Lammingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3554F-033 (Gedempte Brouwersgracht)Murk Riemers Lammingawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 18, HarlingenBrouwersstraat 18J. Lammingaagent in houten schoorsteenmantels


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 18, HarlingenBrouwersstraat 18J. Lammingaorgelhandel


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3554Brouwersstraat 18 (F-033)Jacob Lammingawoonhuis en timmerwinkel


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat 18J. Lammingajongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 18 Jacob Lammingatimmerman
vorige grondslagf. 3700
huidige grondslagf. 4500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwkundige


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwkundige


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18J. Lamminga175Bouwk.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 18bovenJ.Lammingatimmerman


1936 - kentekenadresnaam
B-22505
Brouwersstraat 18aHessel Keegstra


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 18Sijtra Radio823


1949 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 18 (oostgevel), HarlingenBrouwersstraat 18 (oostgevel)Braaksma, Sybren'DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
SYBREN
BRAAKSMA

23 MAART 1949'


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 18K. (Klaas) Braaksma
  terug