Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 16 4-029 4-030 F-030 F-034


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 16, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 16naamloze steeg ten noorden
Brouwersstraat 16naamloze steeg ten zuiden


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272v van 22 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht van 6-00-00 CG
 
koperJurjen Claesen Fonteyn, gehuwd met120-00-00 CG
koperAttie Pytters de Adam
eigenaar van 1/2Dirck Cornelis
eigenaar van 1/2de kinderen van wijlen Pieter Jansen
bewoner voorste gedeelteClaes Meyeskuyper
bewoner achterste gedeeltePytter Pytters Grauda
verkoperPytter Jurjenswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Claesen Fonteyn x Attie Pytters d'Adam kopen eeuwige jaarlijkse rente of grondpacht van 6 CG, uit het huis tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen aan de westkant, wordende het voorste van dien door Claes Meyes kuiper en het achterste door Pytter Pytters Grauda als huurders bewoond, waarvan Dirck Cornelis voor 1/2 en de kinderen van wl. Pieter Jansen voor 1/2 eigenaar zijn. Gekocht van Pytter Jurjens wijdschipper, voor 120 CG.


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0042r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis met bleekveld en grote stokerij
 
koperRuird Alberts, gehuwd metmr. verver600-00-00 CG
koperSytske Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenhuis en gorterij gekocht door (de geniaarde) Dirk Doekes
naastligger ten westenCarl Visschersteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten noordende erfgenamen van Albert pottenbakker
naastligger ten noordenRippert Jansen bakker
verkoper van 3/6Dirk Cornelis
verkoper van 1/6 van 1/6Sjoerd Lieuwes voor zichkoopman
verkoper van 1/6 en (1/6 van 1/6)Sjoerd Lieuwes voor zijn kinderen, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/6 en (1/6 van 1/6)wijlen Willemijntie van Rippers
verkoper van 1/12 en (1/3 van 1/6)Jan van Rippers
verkoper van 1/12 en (1/3 van 1/6)Enogh van Rippers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuird Alberts, mr, verver x Sytske Pieters


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-029Brouwersstraat 16huis
eigenaarRuird Alberts
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-029Brouwersstraat 16huis
eigenaarRuird Alberts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-029 Brouwersstraat 16huis
eigenaarRuird Alberts
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-029 Brouwersstraat 16huis
eigenaarDouwe Reins
gebruikerDouwe Reins
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperGerlof Alberts, bijgestaan door zijn vader1005-21-00 GG
koper q.q.Albert Ruirds
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grondAefke Reiners Fontein 6-00-00 CG
verpachter grondwijlen Dreyer
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDouwe Reins de Veth mr. bakker
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van vroedsman Pyter Hoytes Reidsma
verkoper van 1/4Albert Ruirdsmr. blauwverver
verkoper van 1/4Antje Ruirds, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Gerlofs Buillartmr. bakker
verkoper van 1/4Minne Ruirdsmr. blauwverver
verkoper van 1/4Pieter Ruirds thans uitlandig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Alberts, zoon van Albert Ruurds, koopt huis. Ten O. de straat en diept, ten W. de Carl Visschersteeg, waarin vrij in- en uitgang, ten Z. Douwe Reins Vettevogel?, mr. bakker, ten N. erven Pieter Hoytes Reidsma. Er is ten N. een steeg naar de Brouwersgracht. Er zijn kelders onder het huis en achter het huis is een plaats met daarachter een pakhuis en een ververij. Met brede omschrijving. Gekocht van Albert Ruurds, mr. blauwverver, voor 1/4, Antje Ruurds x Jan Gerlofs Buillart, mr. bakker, voor 1/4, Minne Ruurds, mr. blauwverver voor 1/4 en Pieter Ruurds ook voor 1/4.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-029 Brouwersstraat 16Douwe Reins de Veth, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-029 Brouwersstraat 16huis
eigenaarDouwe Reyns
gebruikerDouwe Reyns
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


 


 


 


1766 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 16 (geveltop), HarlingenBrouwersstraat 16 (geveltop)B, Ymkje Ians'Y.I.B.'


1766 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 16 (geveltop), HarlingenBrouwersstraat 16 (geveltop)Anno' en '1766'


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0035r van 23 mrt 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en brouwerij
 
koperEelkje Joosten Zeeman, gehuwd met5250-00-00 CG
koperHendrik van der Mey mr. bakker
huurderTaeke Stephani c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van Schellingwouw
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAbbe Smitt
verkopermejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek, gehuwd metAmsterdam
verkoperHarm KlopperkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelkjen Joosten Zeemans x Hendrik v.d. Mey, mr. bakker, koopt huis en brouwerij wz. Brouwersgracht, met vrij in- en uitgang door de Carel Visschersteeg naar de Schritsen en de Zuiderhaven. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de Carl V. steeg, ten Z. wd. Schellingwou, ten N. Abbe Smitt. Veel voorwaarden. Gekocht van Anna Thomas IJsenbeek x Harmanus Klopper te Amsterdam, voor 5250 cg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-029 Brouwersstraat 16huis
eigenaarA. Bierma
gebruikerJochum Asmus
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-14-08 CG
af: sint jacobi schatti3 10 0
opmerkinghieronder beklemd no. 18


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0157v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJetze Jelles koopman530-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten zuidenAbbe Smitt koopman
naastligger ten noordenJetze Jelles koopman
naastligger ten westenN. N.
verkoperAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
Abbe Smittkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Jelles, brouwer, koopt een kapitaal huis wz. Brouwersgragt. Ten O. de gracht, ten Z. de verkoper, ten N. de koper. Gekocht van Aafke Beerts Brouwer, vrouw van Abbe Smitt.


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-029 Brouwersstraat 16huis
eigenaarA. Bierma
gebruikerLiskje Bierma
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-18-02 CG
af: sint jacobi schatti3 10 0
opmerkinghieronder beklemd no. 18


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-030 Brouwersstraat 16Anna Boomsma4-00-00 CGhuis en verwerij


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
F-030Brouwersstraat 16Zekere uitmuntende, sterk en welgebouwde HUIZINGE, met TUIN en BLEEKVELD c.a. aan de westkant van de Brouwersgragt, als mede eigenaarsche bewoond en gebruikt door mej. Ann, Boomsma wed. S. Stijl. Beschrijving verkocht op 27 feb 1811 door procureur W.S. Houtsma..


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Eelkje de Jonggeb 4 jan 1810 HRL, ovl 11 jan 1813 HRL; wijk F-030, dv Gerrit dJ, en Antje Kroes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit J. de Jong en Antje Croes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Jan Jeltes Hilverda... gebruiker van wijk F-024, bakker, eigenaar is Swerus Oosterbaan wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-030, gebruiker is Gerrit de Jong, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-037, gebruiker is H. van Varel, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Paulus Gerrits de Boer... B-162; stalling self, 1814. (GAH204); oud 71 jar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, waagmeester, wijk F-030 VT1839; bezit een chais, (open wagentje) met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0 2 mei 1795, mei 1796, 1798, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-030Brouwersstraat 16Jan J Hilverda Gerrit de Jong verwer


1818 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Jelle Jans Hilwerda... stedelijk ontvanger; BS ovl 1818; ovl 4 dec 1818, 25 jaar, Ontvanger Stede. Bel., sterfhuis wijk F-030/Brouwersstraat 16, Grote Kerk; vdGaast, ... (alles)


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-030Brouwersstraat 16Trijntje Pieters de Jong, overleden op 13 april 1821wed. Sjoerd Foekens (Brouwersgracht F 30), moeder van Anne Sjoerd Foekens, onderwijzer, Pieter Foeke Sjoerds, gardenier Dokkum en Grietje Sjoerd Foekens (vrouw van Jan van Eeken, koopman). (in CzOG: 'wed. Foeke Sjoerds') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-030Brouwersstraat 16Foeke Annes Foekens, overleden op 31 augustus 1821zoon van Anne Sjoerd Foekens, onderwijzer (Brouwersgracht F 30) en Sybrigje Altena, broer van minderjarige Trijntje, Sybrigje, Sjoerd en Jan Annes Foekens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1547Brouwersstraat 16Jan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Broer A Haagsmageb 1810 prov, huwt met Teedsche Schotanus, (gk), scheepstimmerman in 1851, A 25 apr 1855 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk D-104; oud 29 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Gerrit Paulus de Boer... de B., en Petronella Jans Hobbema; BS Franeker ovl 1872; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-030; VT1839; G.P. d. B. en mede E., eigenaren van perceel nr. 47 te HRL, fabruikeur, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Jan Paulus de Boergeb 1799 HRL, ovl 19 mei 1845 HRL, ongehuwd, waagmeester, zv Paulus Gerrits de B., en Petronella Hobbema; BS ovl 1845; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-030; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-030BrouwersgragtPaulus G de Boer71 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar, waagmeester
F-030BrouwersgragtGerrit P de Boer41 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-030BrouwersgragtJan P de Boer40 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-030BrouwersgragtAnna Wolbertes22 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-030BrouwersgragtBroer Attes Haagsma29 jHeeggezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-030BrouwersgragtTeertske Schotanus27 jJutrijpgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-030BrouwersgragtAtte Brs. Haagsma2 jHeeggezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-030BrouwersgragtJacob Sj. Sloterdijk19 jHeeggezin 2, m, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-030Brouwersstraat 16Jurjen Harmanus Huzelman, overleden op 13 maart 184230 jr, werkman, overleden Brouwersgracht F 30, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 161 van 2 jan 1843
adressoortbedraggebruik
F-030Brouwersstraat 16koopaktefl. 190achterhuis met zolderruimte F-030
 
verkoperJan Jans Hilverda
koperMurk Riemers Lamminga


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 162 van 2 jan 1843
adressoortbedraggebruik
F-030Brouwersstraat 16koopaktefl. 1400huis aan de Brouwersgracht F-030
 
verkoperJan Jans Hilverda
koperHarmanus Groenewegen


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1547F-030 Harmanus GroenewegenHarlingeneen gedeelte van eene achterzolder getrokken aan het perceel 1549


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Gerrit Jurjens de Jong... BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060; gebruiker van wijk F-030, verwer, eigenaar is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2465F-034 (Gedempte Brouwersgracht)Henricus Antonius Lunterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2465Brouwersstraat 16 (F-034)Pieter van Meurswoonhuis en slachtplaats


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16L. de Jongslagerij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 16L. de Jong121voorh. P. v. Meurs, vleeschhouwer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 16 Lourens de Jongslager
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121v/h P. v. Meurs, Vleeschhouwer


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121v/h P. v. Meurs, Vleeschhouwer


1922 - kentekenadresnaam
B-5399
Brouwerstraat 16Pieter de Lange


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel, drukkerij, kantoormachines


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 16L. de Jongslager
Brouwerstraat 16Th.Pellemanswaterbouwkundige
Brouwerstraat 16L.Poortingaboekhouder
Brouwerstraat 16Jac. de Preekantoorbediende


1930 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortdrukkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 16N.J. Poort250Boekh.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel, drukkerij


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortdrukkerij,boekhandel, leesbibliotheek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 16N.J. Poort884Boekh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Fröhlich538Account.kant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Bruinsma & Braaksma435Aardapp.-exporth., sorteerinr. plantaardapp.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Fröhlich538Account.kant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.K. Braaksma435Aardapp.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Braaksma695(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Fröhlich538Account.kant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.K. Braaksma435


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 16rijksmonument 20329ca. 1766
  terug