Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Brouwersstraat 2 4-021 4-024 F-036 F-039
Naastliggers vanBrouwersstraat 2
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidende Brouwersstraat
ten westende Schritsen
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 2naamloze steeg ten zuiden


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0380v van 24 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 2Schritsen ZZ oosthoek bij de twee houten bruggenhuis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelInte Ottis1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen daaraan staande van Geert Geerts1-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Sibrandi
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoper q.q.Ewert Tyercks, oom en curatorHichtum
verkoper q.q.Wigle Jansen, oom en curator
verkoper q.q.Freerck Jansen, oomen en curators over
verkoperTyerck Jacobs, en zijn moeder
verkoperMoercke Jansen in het gasthuisLeeuwarden


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0114r van 11 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen ZZ op de oosterhoek van de zuiderregel bij de twee houten bruggen]hoekhuis
 
koperPiter Epes, gehuwd met409-00-00 GG
koperClaaske Piters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet kleine huis ten westen1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen daaraan staande van Gerryt Geerts1-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenPiter Sibrandi
naastligger ten westenhet kleine huis van Sierk Jacobs Haarlem
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperSierk JacobsHaarlem


 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0171r van 30 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen op de oosthoek]hoekhuis
 
koperWillem Douues knoopmaker600-00-00 CG
koperDoetie Tiercx
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: het diept]
naastligger ten zuidenPyter Claesen
naastligger ten westende kamer van Pyter Ipes
naastligger ten noordenSchritsen [staat: het diept]
verkoperJib Ybbes, gehuwd met
verkoperRints Lolckes


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009r van 23 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: bij de twee bruggen hoek Schritsen en Brouwersgracht]1/2 huis
 
koperUyft Folckerts, gehuwd met335-00-00 CG
koperHiltie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHidde Wygers1-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgrachtsvaert]
naastligger ten zuidende zoon van oud burgemeester Pytter Claessens
naastligger ten westenEwert Morgen
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperInne Gerrytsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUyft Folckerts x Hiltie Harmens koopt 1/2 huis op de hoek van de Schritsen en de Brouwersgracht, bij de 2 bruggen. Ten O. de Brouwersgragt, ten Z. de oud-burgemeester Pytter Claessens, ten W. Evert Morgen, ten N. de Schritsen. Gekocht van Inne Gerryts, mr. schoenmaker, voor 335 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarUift Folkerts
gebruikerUift Folkerts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarUift Folkerts erven
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0086v van 17 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: hoek Schritsen]huis en bakkerij
 
koperRuird Simens c.p.bakkersgezel1160-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenPyter Fransen
naastligger ten westenJan Geerts
naastligger ten noordenSchritsen [staat: vleesmarkt]
verkoperClaeske Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Wyntien Aleffs
verkoperAntien Gerrits cum marito en c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuird Simens, bakkersgezel, cum patre gesterkt, koopt een huis en bakkerij op de hoek van de Schritsen. Ten O. de straat en diept, ten Z. Pyter Fransen [Wijngaarden], ten W. Jan Geerts, ten N. de Vleesmarkt. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Claeske Gerrits wd. Wijntien Aleffs, en Antie Gerrits cum marito gesterkt, voor 1160 CG.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-021 Brouwersstraat 2huis
eigenaarRuird Symens
gebruikerRuird Symens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-021 Brouwersstraat 2huis
eigenaarRuerd Symon
gebruikerCornelis Wassenaar
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-021 Brouwersstraat 2wed. Jan Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-021 Brouwersstraat 2huis
eigenaarGerben Pytters
gebruikerGerben Pytters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-021 Brouwersstraat 2huis
eigenaarJan Martens
gebruikerJan Martens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0153v van 17 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] hoek Schritsenhuis en bakkerij
 
koperJan Krop minderjarige jongman, met als curatorbakkersknecht1490-00-00 GG
koperFedde van der Veen kastelein in de ValkLeeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenRinze van Bergum
naastligger ten noordenSchritsenkastelein in de ValkLeeuwarden
naastligger ten westenWytze Tromp
verkoperRinske Ruurds, gehuwd met
verkoperHessel Heeremamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan [Roelofs] Crop, minderjarig jongman en bakkersknecht te Leeuwarden, gesterkt met curator Fedde van der Veen in de Valk te Leeuwarden, koopt een huis en bakkerij met alle losse goederen waaronder de bakkersgereedschappen en granen, wz. Brouwersgracht aan de hoek van de Schritsen. Ten O. de Brouwersgracht, ten Z. Rinse van Bergum, ten W. Wytze Tromp, ten N. de Schritsen. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Rinske Ruurds, vrouw van mr. bakker Hessel Heerema, voor 1490 GG.


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-021 Brouwersstraat 2huis
eigenaarJan Martens
gebruikerJan Martens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 545r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Brouwersstraat 2Jan Jeltes, mr. bakker x Marijke Jans koopt huis en bakkerij c.a., hoek Schritsen/Brouwersgracht, verhuurd aan Jan C. Reidsma. Ten O. de Brouwersgracht, ten Z. erven Anna Steenveld, ten W. Geertje Tjeerds, ten N. de Schritsen. Koper moet alle losse goederen overnemen tegen taxatie. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van opzichter Jan Roelofs Crop te Stavoren, voor 1057 CG.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0304v van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] hoek Schritsenhuis en bakkerij
 
koperJan Jeltes, gehuwd metmr. bakker1057-00-00 CG
koperMarijke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderJan C. Reidsma c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anna Steenveld
naastligger ten westenGeertje Tjeerds
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Roelofs CropopzichterStavoren


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-024 Brouwersstraat 2Rinse van Bergum wed en erven3-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-036Brouwersstraat 2Laas Tjebbes Spannenburg... Houtsma, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-033, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-036; eigenaar is R. van Bergum erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-042; medegebruiker Gerrit Jans ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-036Brouwersstraat 2R van Bergum ervenL Spannenburg wed


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Jan Klases Steenveld, overleden op 15 maart 1824winkelier (Brouwersgracht F 36), man van Hiltje Couperus (erft vruchtgebruik), geen kinderen, broer van wijlen Geert Klazes Steenveld, in leven turfdrager (man van Hiltje Philips Stajouf, vader van minderjarige Klaas, Jan, Aaltje en Antoinette Geerts Steenveld) (weduwe tekent ' Hittje Fielip Steioef'). Saldo fl. 463,04. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 281 en 302 van 10 nov 1824
adressoortbedraggebruik
F-036Brouwersstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 550huis op de Brouwersgracht F-036
 
verkoperHiltje Philipse Stajou
verkoperJan Kronenburg
koperFrans Willems Leemkoel


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Aaltje van Koeverden, overleden op 28 mei 182974 jr, moeder van Hylkje en wijlen Cornelia Dooitjes Koolker (vrouw van Jacob Cornelis Jansen, Zuiderhaven F 36, moeder van Aaltje Jacobs Jansen, vrouw van Govert Oeds Blom, zeevarende Amsterdam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1540Brouwersstraat 2Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis en erf (90 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Margaretha Reins Miedema, overleden op 11 juni 1835dochter van wijlen Rein Miedema, in leven winkelier ijzerkramerswaren (wednr. Margaretha Bakker) en Idske van der Veer (Brouwersgracht F 36), zuster van minderjarige Janke en Hieke Reins Miedema, halfzuster van Maaike (vrouw van Jacobus Albertus Petraeus, bankhouder Franeker) en Simon Reins Miedema, koopman/winkelier. Saldo fl. 2.986,46. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-036Brouwersstraat 2Tjietske Abrahams de Ruiter... Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, ovl 1838, huw 1854, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-036Brouwersstraat 2F Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-036BrouwersgragtFeitze Zwanenburg25 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-036BrouwersgragtTietje Tjeerds Vellinga24 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-036BrouwersgragtTrijntie Zwanenburg10 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-036BrouwersgragtKlaas Vellinga11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49038 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 25 en 31 van 19 feb 1845
adressoortbedraggebruik
F-036Brouwersstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 545huis op de Brouwersgragt F-036
 
verkoperMargaretha Leemkoel
verkoperFranciscus Leemkoel
koperJohannes Andries Magree (te Almenum)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Jeannette F. S. de Koning, overleden op 10 februari 1848F. S. -Francine-Susanna, 13 dg (geboren 28/1/1848), overleden Brouwersgracht F 36, natuurlijke dochter van Jeanette-Susanna de Koning, zuster van minderjarige Pieter-Karel, David-Mattheus, Cornelia-Johanna, Gerard-Agathe-Albert en Jacobus-Johannes-Leonardus de Koning?. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49044 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 42 van 25 mrt 1850
adressoortbedraggebruik
F-036Brouwersstraat 2koopaktefl. 900huis op de Brouwersgracht F-036
 
verkoperJohannes Andries Magree (te Almenum)
koperHendrik Gonggrijp
schuldeiserSybrand Hingst


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Leentje Poort, overleden op 8 juli 1852vrouw van Hendrik Gonggrijp, schoenmaker/godsdienstonderwijzer (Brouwersgracht F 36), moeder van minderjarige Evertje, Anna, Klaas, Hendrik, Sybrand en Andries Hendriks Gonggrijp. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Andries Hendriks Gonggrijp, overleden op 9 november 1852zoon van Hendrik Gonggrijp, mr. schoenmaker/godsdienstonderwijzer (Brouwersgracht F 36), broer van minderjarige Klaas, Hendrik, Sybrand, Evertje en Anna Hendriks Gonggrijp. Saldo fl. 81,52. (volgens sterflijst 10/11) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1540F-036 (Brouwersgracht)Hendrik Gonggrijpwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1540F-039 (Gedempte Brouwersgracht)Hendrik Gongrijpwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1539Brouwersstraat 2 (F-040)Maartje Kuiken (wed. J. Blijstra)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 2 Reinold Faberventer
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 2E.Speijermanufacturier
Brouwerstraat 2aG.Monsmakleibakker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 2S. Vellinga255Taxibedr.


1939 - kentekenadresnaam
B-25401
Brouwersstraat 2Siebren Vellinga


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.P. Frölich707Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 2P. (Pieter) Frolich
  terug