Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Carl Visschersteeg 14 4-012 (niet bekend) F-045 F-045
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-012Carl Visschersteeg 14kamer
eigenaarDirck Hendriks
gebruikerClaes Eelckes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
grondpacht aan Dieucke Pieters
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-012Carl Visschersteeg 14kamer
eigenaarDirck Hendriks
gebruikerClaes Eelckes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-8-1720
opmerking1720 den 17 augustes voort jaer door dierk hendriks betaelt 1-12-0
grondpacht aan Dieucke Pieters
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan17-8-1720
opmerking1720 den 17 augustes voorde grondpacht van dierk hendriks ontfangen 0-5-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-012 Carl Visschersteeg 14kamer
eigenaarDirk Hendriks
gebruikerClaeske Symons
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG
grondpacht aan Dieuwke Pyters
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-012 Carl Visschersteeg 14kamer
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruiker
opmerkingonverhuurd


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-012 Carl Visschersteeg 14tuin en kamer
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerTjeerd Siverda
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-012 Carl Visschersteeg 14huis
eigenaarJan Boldewijn
gebruikerJan Boldewijn
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-07-04 CG


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-012 Carl Visschersteeg 14huis
eigenaarJan Boldewijn
gebruikerJan Boldewijn
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-07-04 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Harmen Kostergeb 1732 HRL, ovl 23 nov 1816 HRL, in zijn huis ovl Aaltje Jans, geb 1744; BS ovl 1816; gebruiker van wijk F-045, gealimenteerd, eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-045Carl Visschersteeg 14Roomsche Gemeente Harmen Koster gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1528Carl Visschersteeg 14Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Hendrik Bosgeb 1812 HRL, ovl 12 mei 1861 HRL; wijk F-045, werkman, ongehuwd, zv Arjen Geerts B., en IJttje Jans; BS ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-045; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Jan Jans Fluit... 1833, zv Jan Jans F, en Antje Jans Bos; BS huw 1833, huw 1841, ovl 1843, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 55 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk I-017; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Yetje J Spoelstraoud 65 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-045; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-045KalvissersteegYetje J Spoelstra65 jFranekerv, rooms katholiek, weduwe
F-045KalvissersteegHendrik A Bos28 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Catharina Beuker... ovl wijk F-015, dv Johannes B., en Akke Kroesen; BS huw 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Jeltje Blokgeb 1784 Makkum, ovl 11 jan 1861 HRL, huwt met Berend Kloppenburg, ovl wijk F-045, dv Pieter B., en Hielkje Stam; BS ovl 1861


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1528F-045 (Karlvischerssteeg)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1528F-045 (Carlvisschersteeg)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4399Carl Visschersteeg 14 (F-045)R.K. Gemeentewoonhuis
  terug