Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Raamstraat 2 8-153 8-175 F-066 F-066
1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0046r van 15 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 2Raamstraat WZ hoek Schritsen1/2 huis
 
koperKoert Feyckes, gehuwd metgleibakkersknecht182-00-00 CG
koperMaycke Douwes
eigenaar van 1/2Koert Feyckesgleibakkersknecht
verkoperHiltie Douwes c.m.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-153Raamstraat 2huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-153Raamstraat 2huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntie Sjoerds Schiere
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 2huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntje Sjoerds Schiere cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 22 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart (voor 30-00-00 CG)
gebruikerjuffrouw van der Wolt (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-153 Raamstraat 2juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 22 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjeskjen Wassenaer (voor 40-00-00 CG)
gebruikerjuffrouw van der Wolt (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-175 Raamstraat 2A de Ruiter2-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Tjerk Pieters van Tienengeb 1754 Workum, ovl 12 aug 1812 HRL, huwt met Sjoukje Ruurds, scheepstimmerman in 1812, ovl wijk F-066, wonende te op de Schritzen 1811, zv Pieter Jans vT, en ... ; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Folkert Jakobus de Haas... tot het nieuwe stek en poort van ''t Weeshuis, ord. no. 3, 30 nov 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk F-066, gebruiker is Jan Johannes Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Jan Johannes Leyenaar... Jans L, en Antje Pieters; bsha181huwafk, hu, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1843; gebruiker van wijk F-066, metzelknegt, eigenaar is Folkert de Haas, 1814. (GAH204); kind: Johannes Jans Leyenaar, geb 28 jan 1812, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-066Raamstraat 2Folkert de Haas Jan Johannes Leyenaar metzelknegt


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-066Raamstraat 2Jan Johannes Leyenaar, overleden op 16 mei 1827man van Jildouw de Vries, arbeidster (Schritsen F 66), vader van minderjarige Johannes, Antje, Jeltje, Dirkje, Sytske en Dirk Jans Leyenaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1503Raamstraat 2wed. Jan Johannes LeijenaarHarlingenhuis (87 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-066Raamstraat 2Hessel Zytzes Zondervan, overleden op 10 maart 1835Schritsen F 66, man van Jieldouw Dirks de Vries (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, geen bloedverwanten bekend. Saldo fl. 3.098,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Elisabeth Tjeerds Bakker... 1807 HRL, N.H., zv Tjeerd B., en IJtje Jans; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-066; Adam Terwogt en E.T.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Janneke Gerrits Rietveld... R, en Liekeltje Zoethout; BS huw 1824, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Janneke Kerkhoven... J. Wallens; vanaf 1860 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1803, bev r HRL 1851 wijk C-190, wijk F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Juliane de Vriesoud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk F-066; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Waller Jacobus Kerkhoven... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, huw 1837; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk F-066; VT1839; geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Kerkhoven en Sophia ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-066RaamstraatJuliane de Vries50 jArumv, protestant, weduwe
F-066RaamstraatWalle Jacobs. Kerkhoven29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwersknegt
F-066RaamstraatSophia Kerkhoven5 m..v, protestant, ongehuwd
F-066RaamstraatAntje Leyenaar26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-066RaamstraatDirk J Leyenaar15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kantoorbediende


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-066Raamstraat 2Antje Jans Leyenaar, overleden op 14 juli 184128 jr (geboren 14/7/1813), naaister, overleden Raamstraat F 66, vrouw van Waller Jacobus Kerkhoven, verversknecht, moeder van minderjarige Sophia Wallers Kerkhoven (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-066Raamstraat 2Dirk Jans Leyenaar, overleden op 27 juli 184218 jr, kantoorbediende, overleden Raamstraat F 66, zoon van wijlen Jan Leyenaar en Jildou Dirks de Vries (laatst wed. Hessel Zietzes Zondervan), broer van Johannes, belastingcommies Amsterdam, Jeltje (vrouw van Eppo Mensens Amsingh, hoofdcommies aldaar), Dirkje, dienstmeid aldaar en minderjarige Sietske Jans Leyenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 12 dec 1842
adressoortbedraggebruik
F-066Raamstraat 2koopaktefl. 325huis aan de zuidkant van de Schritzen F-066
 
verkoper en cedentJieldouw Dirks de Vries (wv Hessel Zytzes Zondervan, eerder wv Jan Johannes Leyenaar)
koper en schuldenaarKlaas Minks Stolte (gehuwd met Klara Hendriks Haagsma)
cessionarisHendrik Reinier Snijder


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-066Raamstraat 2Klaas Minks Stolte, overleden op 8 december 184437 jr, geboren Ferwerd 25/7/1807, scheepstimmerman, overleden Raamstraat F 66, man van Klara Hendriks Haagsma, vader van minderjarige Grietje en reeds 30/12/1844 overleden Ietje Klazes Stolte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-066Raamstraat 2Andele Hendriks de Vries, overleden op 25 februari 184650 jr (geboren 15/7/1795), werkman, overleden Schritzen F 66/76, man van Ansje Pieters Dubois, vader van Pieter, Ansje (vrouw van Ype Jacobs de Groot) en minderjarige Jelle, Geertje, Hendrika en Trientje Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1503F-066 (Raamstraat)Klaas M. Stoltewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1503F-066 (Raamstraat)Jacob U. Wipwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Raamstraat 2Oud Harlingen Magazine 1990J. Speckman stucadoor verhuisde van de Schritsen F 66 naar Mennistenstreekje D 61


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1503Raamstraat 2 (F-066)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 2mej. J.Wipmangelster


1965 - adresboekadresnaam
Raamstraat 2G. (Gerrit) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Raamstraat 2beeldbepalend pand7 van 10
  terug