Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 4 8-153 8-175 F-068* F-065
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 44 8-171 8-194 F-068* F-069
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0046v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis, plaats, put en bak met 2 kamers
 
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans Reiners
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten westenburgemeester Pytter Claesen
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperDirck Jansen c.u.mr. goudsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Alberts, pottenbakker, koopt een huis, plaets en 2 camers onder 1 dak, zz. Schritsen, strekkende zuidwaarts tot de plaets van Jacob Fransen. Ten O. erven Frans Reyners [Templar?], ten Z. Jacob Fransen, die vrij uitgang en afslag heeft door de steeg ten W. van dit nu gekochte huis, ten W. burgemeester Pytter Claesen en die steeg, ten N. de Schritsen. Gekocht van mr. goudsmid Dirck Jansen [Roorda?].


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-153Raamstraat 4huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
8-171Schritsen 44twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-153Raamstraat 4huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntie Sjoerds Schiere
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720
8-171Schritsen 44drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 4huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntje Sjoerds Schiere cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
8-171 Schritsen 44drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis met pottenbakkerij erachter
 
koperJan Scheltes, gehuwd met820-00-00 CG
koperHinke Jans Bolsward
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
naastligger ten oostenSalomon Stapert
naastligger ten zuidende erfgenamen van van Hemert
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/3Wytse Cornelispottenbakker
verkoper van 1/3Trijntje Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Wybrens
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, curator
verkoper q.q.Foppe Goitjens Braam, curatoren over
verkoper van 1/3Lijsbeth Alberts


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 42 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart (voor 30-00-00 CG)
gebruikerjuffrouw van der Wolt (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG
8-171 Schritsen 44huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-153 Raamstraat 4juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-171 Schritsen 44hr. van der Haar, bestaande uit 0 personensegt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 42 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjeskjen Wassenaer (voor 40-00-00 CG)
gebruikerjuffrouw van der Wolt (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG
8-171 Schritsen 44huis
eigenaards. G. Fonteyn
gebruikerde hr. van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-18-02 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0256r van 11 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis en pottenbakkerij
 
koper provisioneelEvert Wynalda 635-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
huurderEvert Jans Wynalda 42-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten zuidende weduwe van G. Koen
naastligger ten westenJurjen Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBregtje Tjeerds Westra mede voor haar minderjarige ki, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Janzenpottenbakker


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0064r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis met achter ruimte/pottenbakkerij
 
koperEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester bij de Admiraliteit700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-12-00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostendr. Stapert
naastligger ten zuidenEverhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh] lidzetter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Everts, administrator vanleerkoper
wijlen Evert Jans Wynalda c.u.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis en tuintje
 
koperRuurd Pieters, gehuwd met1100-00-00 CG
koperYtje Jans
huurderSaake Jochums c.u.
naastligger ten oostende verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman
naastligger ten zuidends. Wildeman
naastligger ten westende heer E. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Hendriks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Zwartkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pieters x IJtje Janes koopt een huis en tuin zz. Schritsen, verhuurd aan Saeke Jochums. Ten O. de verkoper, ten W. Everhardus de Keth, ten Z. ds. Wildeman en N. de Schritsen. Gekocht van Rinske Hendriks Rademaker wv Philippus Zwart, voor 1100 cg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperAndries Anskes van der Hoek, gehuwd metschoolmeester470-00-00 GG
koperAttje van der Meulen
naastligger ten oostende weduwe van Hein G. Brouwer
naastligger ten zuidends. G. Wildeman
naastligger ten westenE. de Keth
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Jan Rootje, curatorvoerman
verkoper q.q.Jan G. de Boer, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Yttje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Ruurd Pieters


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0299v van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis
 
koperHarke van der Stok 30-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
huurderMarten Jansz c.u.35-00-00 CG
naastligger ten oostenAndries van Hoek
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPetrus de Keth [staat: Deketh]ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke v.d. Stok koopt huis zz. Schritsen. Ten Z. en W. de verkoper, ten O. Andries van Hoek, ten N. de Schritsen. Gekocht van Mr. Petrus de Keth, ontvanger der convooyen en licenten.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZ wijk F-075huis en tuintje
 
koperAbraham de Ruiter 425-00-00 CG
naastligger ten oostenBetting A. de Boer schipper
naastligger ten zuidende Heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAndries van Hoekschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Frederiks de Ruiter koopt.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-175 Raamstraat 4A de Ruiter2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Abraham Frederiks de Ruiter... van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-068Raamstraat 4Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
F-068Schritsen 44Abraham de Ruiter handelaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1501Schritsen 44erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Raamstraat 4Menzo RengersHarlingenschoolmeesterhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Thomas Jans Zwanenburg... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Trijntje Johannes Alta... BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-068Raamstraat 4T Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-068SchritzenThomas Zwanenburg35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-068SchritzenThomas Zwanenburg35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-068SchritzenTrijntie Johanna Alta35 jLemmerv, protestant, gehuwd
F-068SchritzenTrijntie Johanna Alta35 jLemmerv, protestant, gehuwd
F-068SchritzenJan Zwanenburg9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJan Zwanenburg9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJohannes Zwanenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJohannes Zwanenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenAuke Zwanenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenAuke Zwanenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenItske Zwanenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenItske Zwanenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-068Raamstraat 4Uilke de Vrij, overleden op 6 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 5/1/1827), overleden Ossenmarkt F 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-068Schritsen 44Uilke de Vrij, overleden op 6 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 5/1/1827), overleden Ossenmarkt F 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1501F-068 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3560F-065 (Raamstraat)Wijger Harmens Cz.woonhuis
Sectie A nr. 1501F-069 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3560Raamstraat 4 (F-065)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis
Sectie A nr. 1501Schritsen 44 (F-069)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 4 Tjitze Vlagsmamarktm. jaarmarkt
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 4J.Schattuinder
Schritsen 44J.Stängelkantoorbediende
Schritsen 44L.Stängellikeurstoker


1965 - adresboekadresnaam
Raamstraat 4A.A. (Albert) Bouma
Schritsen 44W. (Willem) Vlieger


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 44beeldbepalend pand4 van 10
  terug