Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 18 8-148 1/2 8-166 F-081 F-082
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 20 8-148 1/2 8-167 F-081 F-081


Huisnaam in: 1810
Gebruik:
Naam: het voormalig schoenmakersgildehuis (naastl)
Kwartier/wijk F-081
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087v van 16 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen achter het huis van de kopers, daar de Aern uitsteekttuin of ledige plaats met afbakening
 
koperHendrick Aerts Ducis, gehuwd met100-00-00 CG
koperJanneke Jylles
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper Hendrick Aerts Ducis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende koper Hendrick Aerts Ducis
verkoper q.q.Joris Jilles de Coocker, voogd vankruidenier
verkoperhet weeskind van wijlen Augustijn Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Maycke Jylles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Aerts Ducis x Janneken Jylles [de Coocker] kopen een tuin of ledige plaats op de Schritsen, achter hun huis daer den bonte aern utsteeckt. Ten N. en Z. de kopers. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van (kruidenier Joris Jelles de Coocker als geauthoriseerde voormomber over) het nagelaten weeskind van Maycke Jylles de Coocker bij Augustijn Jans, en het nagelaten weeskind van Augustijn Jans bij zijn laatste vrouw Annaken Alberts, voor 100 cg.


 


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ 18/20twee kamers, aan elkaar staande
 
koperDirck Remmerts, gehuwd metsoldaat onder Julius van Eysinga130-00-00 GG
koperAeltyen Freercks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaard Douwes, en
naastligger ten zuidenGeert Oenis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende stad Harlingen: weeshuis, en
naastligger ten noordenRein Hendrics
verkoperHans Jurians, gehuwd met
verkoperBeyts Gerryts


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZtwee kamers aanelkaar
 
koperN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaerd Douues
naastligger ten zuidenGeert Oenes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReyn Hendrickx
verkoperAeltie Freerckx voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Remmerts


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073v van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]twee kamers aan elkaar
 
koperMaycke Jans van der Laen 300-00-00 CG
naastligger ten oostenMaycke Jans van der Laen
naastligger ten zuidenlege plaatsen van Cleys Bartels
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCleys Bartels c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke Jans v.d. Laan koopt 2 aanelkaar staande camers, met een ledige plaets ten N. daarvan, nz. Zuiderhaven. Ten O. huis en erf van de koper, ten Z. de ledige plaets van de verkoper, ten W. erven Tiomme Oedses. Gekocht van Cleys Bartels c.u. voor 300 cg. en 1 Rosenobel.


 


 


 


 


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steeg bij de lange pijpwoning, plaats en bleekveltie
 
koperFrans Tomas, gehuwd met190-00-00 CG
koperAntie Eberts
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidenInne Gerrits schoenmaker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSimen Alles
verkoperPyttie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Feiteswijdschipper


 


 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steegwoning, bestaande in twee kamers, een lood, bleekvelt en plaats
 
koperHarmen Foeckes c.u.bootsman Admirarlieit in Friesland193-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidenInne Gerrits schoenmaker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSimen Alles
verkoperde hypothecaire crediteuren van Frans Tomas, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Wibrens


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 18huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 18huis
eigenaarwed. Simen Alles
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


 


 


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steeghuis plaats put en bak
 
koperBerber Pytters, meerderjarige ongehuwde dochter270-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
toehaakeen zilveren lepel
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidenWyntien Wijns
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReinier Dirxen
verkoperHarmen Foekes c.u.bootsman Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 18/20] Berber Pytters, vrijster, koopt een woning, plaets, put en bak, zz. Schritsen, met ingang in een steeg. Ten O. de Admiraliteitstuin, ten Z. Wijntien Wijns, ten W. die steeg, ten N. Reiner Dirxen. Het hek tussen dit erf en het huis van het Weeshuis is mandelig. Met condities. Gekocht van bootsman bij de Admiraliteit Harmen Foekes voor 270 cg en een zilveren lepel.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 18huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 18huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwed. Claas Jans (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
8-148 Schritsen 18woning
eigenaarBerber Pieters
gebruikerMarijke Lourens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]
8-148 Schritsen 18huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9-00-00
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-148 Schritsen 18Jan Gerrits, bestaande uit 5 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-148 /3Schritsen 18Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 18kamer
eigenaarJohannes Arends
gebruikerJohannes Arends
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 Schritsen 18huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /2Schritsen 18woning
eigenaarBerber Pytters
gebruikerWillem Hendrix
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /3Schritsen 18huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steegwoning, met loods en bleekveld
 
koperPytter Hendriks, gehuwd metpapierverkoper500-00-00 CG
koperJochemke Teunis
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Fokkes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperBerber Pytters, gehuwd met
verkoperAge Jacobspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 18/20] Pytter Hendriks, papierverkoper x Jochemke Teunis koopt een woning bestaan de uit 2 camers, met loods, bleekveld en plaets, zz. Schritsen, en in een steeg in te gaan. Ten O. de Admiraliteittuin, ten Z. wd. Cornelis Fokkes, ten W. die steeg, ten N. het Stadsweeshuis. Gekocht van Berber Pytters x pannenbakker Age Jacobs voor 500 cg.


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steegjehuis
 
koperJurjen Okkes van der Stok mr. metselaar201-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaens
naastligger ten westensteeg aan de Schritsen
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis
verkoperObbe Hendriks Raedemaeker


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ in steegwoning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaats
 
koperDaniel Hendriks, gehuwd metmr. schoenmaker380-00-00 CG
koperAafke Gieses
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
huurderDaniel Hendriks 23-00-00 CG
huurderde weduwe van Anne Stefani 16-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metkoopman
verkoperGeertje Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 18/20] Daniel Hendriks, mr. schoenmaker in `t stadsweeshuis x Aafke Gieses koopt een woning met loods, bleekveld en plaets in een steeg, zz. Schritsen. Ten O. de Admiraliteitstuin, ten Z. erven Dirk Christiaans, ten W. die steeg, ten N. het Schoenmakersgildehuis. Grondpacht 16 st aan de stad. Gekocht van Jurjen Ockes x Geertje Douwes, voor 380 cg.


 


 


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 31 van 11 jan 1810
adressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 18koopaktefl. 250huis F-081
 
verkoperTaeke Steffens Stephany (q.q.)
koperAbel Hendriks


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 32 van 11 jan 1810
adressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 18renversaalfl. 250huis F-081
 
Abel Hendriks
Taeke Steffens Stephany


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 18Schritsen ZZ wijk F-081huis
 
koperAbel Hendriks 250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: (nu Marine) tuin
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: (nu Marine) pakhuis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvoomalig schoenmakersgildehuis
verkoperTaeke S. Stephanyprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Hendriks koopt een huis zz. Schritsen, wijk F-081. Ten O. de tuin van het magazijn der Marine, ten W. een steeg, ten Z. het huis der Marine, ten N. het voormalige schoenmakersgildehuis. Gekocht van Taeke Stephany, proc. fiscaal.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-166 Schritsen 18Abel Hendriks1-00-00 CGstond: daniel hendriks


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Anna Abels van Geldergeb 1807 ... , ovl 29 mei 1812 HRL; wijk F-081, dv Abel Hendriks vG, en Neeltje van Gelder; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Abel Hendriks van Gelder... Abels en Rinske Jelles Lagemeer; BS ovl 1812; 1836 overlijdens, huw 1837; eigenaar en gebruiker van wijk F-081, varensgesel, medegebruiker Hendrik R. Jongsma, turfdrager, 1814. (GAH204); A.H. v. G. eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Hendrik Ruurds Jongsma... 1808 dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1816, huw 1818, ovl 1823, ovl 1848; gebruiker van wijk F-081, turfdrager, eigenaar en medegebruiker is Abel Hend. van Gelder, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-081Schritsen 18Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081Schritsen 18Hendrik R Jongsma turfdrager
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081Schritsen 20Hendrik R Jongsma turfdrager


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 18Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 20Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1477Schritsen 18Abel Hendriks van GelderHarlingenbeurtschipperhuis en erf (86 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1477Schritsen 20Abel Hendriks van GelderHarlingenbeurtschipperhuis en erf (86 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Aaltje Hendriks van Gelder... Abes en Rinske Jelles Lagemeer; BS huw 1815, ovl 1849; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Anne Hidmaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-081; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Popkje Romkes Lamring... ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-081SchritzenAnne Hidma38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
F-081SchritzenAnne Hidma38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
F-081SchritzenPopkje Romkes40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenPopkje Romkes40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenJan Hidma5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenJan Hidma5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenCorneliske Hidma7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenCorneliske Hidma7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenFedde H Bleeker63 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-081SchritzenFedde H Bleeker63 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-081SchritzenAaltie van Gelder61 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenAaltie van Gelder61 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenRinske Bleeker23 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenRinske Bleeker23 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 18Anne Jansen Hiddema, overleden op 21 augustus 184040 jr, werkman, overleden Schritsen, F 81, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 20Anne Jansen Hiddema, overleden op 21 augustus 184040 jr, werkman, overleden Schritsen, F 81, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 18Ake Jacobs de Groot, overleden op 25 april 184820 jr (geboren 19/2/1827), overleden Lanen F 81, dochter van Jacob Sjoerds de Groot, arbeider en Mettje Barteles Wagenaar, zuster van Ype, idem en minderjarige Klaas, Pieter, Siebeltje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 20Ake Jacobs de Groot, overleden op 25 april 184820 jr (geboren 19/2/1827), overleden Lanen F 81, dochter van Jacob Sjoerds de Groot, arbeider en Mettje Barteles Wagenaar, zuster van Ype, idem en minderjarige Klaas, Pieter, Siebeltje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Fedde Hendriks Bleeker... ; eigenaar is P. Rodenhuis, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. scheepstimmerman, wijk F-081; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden tot de Huwelijksacte ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Froukje Postema... N.H., dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1477F-081 (Schritsen)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3568F-081 (Schritsen)Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 3569F-082 (Schritsen)Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3569Schritsen 18 (F-082)Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 3568Schritsen 20 (F-081)Anna Meijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 18 Dirk Markensteinbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 18D.Markensteinbootwerker
Schritsen 20W.Smedingtransportarbeider
  terug