Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Schritsen 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 14 8-148 8-165 F-083 F-084




Naastliggers vanSchritsen 14
ten oostenSchritsen 18
ten zuidenSchritsen 16
ten westenJan Ruurdstraat 5
ten noordenSchritsen 12


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087v van 16 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWypke Tyaerts


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0230r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen, oostkant vd Lubbert Lijndrayerssteegkamer
 
koperHans Juriens, gehuwd met56-00-00 GG
koperBeyts Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenHans Juriens c.u.
naastligger ten zuidenJacob Hiddes
naastligger ten westenLubbert Lijndrayerssteeg
naastligger ten noordenFed Seerps
verkoperJan Pieters, gehuwd met
verkoperYdtgie Arians


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkoper Jan Pyters c.u.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen in de Haspelmansteegkamer
 
koper door niaarSymon Hendricx volle broeder van de verkoper100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
geniaarde koperRinck Douues, weduwe van
geniaarde koperwijlen Doye Clasen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Haspelman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Gerryts
verkoperReyn Hendrickx, gehuwd met
verkoperGeertie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Hendricx als volle broeder van de verkoper, koopt na niaar ratione sanguinis tegen Rinck Douwes wv Doye Claesn, een kamer op de Schritsen in Haspelmans stege. Ten O. Jacob Haspelman en de steeg, ten N. Gerryt Gerryts. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht van Reyn Hendrickx x Geertyn Gerryts voor 100 GG.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073v van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van burgemr. Sanstra


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWarner Sents


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende gekochte kamer van Age Yges


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0194v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen in Haspelmans steegkamer
 
koperAgge Yges grootschipper205-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostende steeg van Haspelman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kleine kamer van Claeske Clases
naastligger ten noordende gekochte kamer van Jurgen Tuyges
verkoperClaeske Clases, weduwe van
verkoperwijlen Symon Hendricks


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0244v van 19 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Jurjen Tuygessteeg5/6 afdack huis
 
koperGerrit Gerryts, gehuwd met35-00-00 GG
koperSytske Ages
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenburgerhopman Jacob Sanstra
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJurjen Tuyges
verkoperAntie IJsenbeek
verkoperDirck IJsenbeek
verkoperJan IJsenbeek
verkoperClaes IJsenbeek
verkoperFeyckien Ages
verkoperJancke Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts x Sytske Ages kopen 5/6 afdack huis in Jurjen Tuyges steeg, waarvan zij voor 1/6 al mede eigenaar zijn. Ten O. de steeg, ten Z. hopman Jacob Sanstra, ten N. Jurjen Tuyges. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Antie, Dirck, Jan en Claes IJsenbeek, en van Feyckien en Jancke Ages, voor 35 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Yges


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084r van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen ZZtwee kamers met een mandelige put
 
koperHessel Hendrix 150-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenSymon Alles
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits schoolmeester
naastligger ten westenPyttje Pytters, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Abbe Feites
naastligger ten noordenPyttje Pytters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abbe Feites
verkoperPyttje Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Feites
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 14/16] Hessel Hendrix koopt 2 camers met een mandelige put, bak en uitgang door een doorgaande steeg, zz. Schritsen. Ten O. Symon Alles, ten Z. schoolmeester Gerrit Gerrits, ten W.?, ten N. de verkoper. Gekocht van Pyttie Pytters wv Abbe Feites, voor 150 cg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende koper Hessel Hendrix


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119r van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen ZZ, in een steeg aan dewoning
 
koperJanke Broers meerderjarige ongehuwde dogter125-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sanstra equipagemeester
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenHessel Hendriks
verkoperSytske Ages, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Gerritsschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Broers koopt een woning in een steeg zz. Schritsen. Ten O. een ander steegje, ten Z. erven equipagemeester Sanstra, ten W. deze steeg, ten N. Hessel Hendriks. Gekocht van Sytske Oeges? wv Schoolmeester Gerrit Gerrits.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 14huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 14huis
eigenaarwed. Simen Alles
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125v van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen ZZ in steeghuis
 
koper door niaarJanke Broers bejaarde dochter149-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
geniaarde koperIJsbrand Jansen, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperAukjen Claeses
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Andries
naastligger ten noordenJanke Broers
verkoperongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra c.s.Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Broers, vrijster, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis in een steeg, zz. Schritsen. Ten O. die steeg, ten W. erven Douwe Andries, ten Z. het Admiraliteitspakhuis, ten N. Janke Broers. Gekocht van Maria Sanstra te Amsterdam voor 149 gg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 14huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 14huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwed. Claas Jans (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
8-148 Schritsen 14woning
eigenaarBerber Pieters
gebruikerMarijke Lourens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]
8-148 Schritsen 14huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9-00-00
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen ZZ in een steeghuis
 
koperJohannis Arents, gehuwd metgleibakker200-00-00 CG
koperEwertie Michiels
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburg
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hessel Hendriks
verkoperJanke Broers bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannis Arents, gleibakker x Ewertie Michiels kopen een woning zz. Schritsen in een steeg


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannis Arents


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidends. Wopkens


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-148 Schritsen 14Jan Gerrits, bestaande uit 5 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-148 /3Schritsen 14Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 14kamer
eigenaarJohannes Arends
gebruikerJohannes Arends
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 Schritsen 14huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /2Schritsen 14woning
eigenaarBerber Pytters
gebruikerWillem Hendrix
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /3Schritsen 14huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0010v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 14Schritsen ZZ in een steegwoning met loods en plaats
 
koperJan Migchiels binnenvader Doopsgezind weeshuis120-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLolkjen Rinkes
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoperEvertje Migchiels, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Arentsgleibakker


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Migchiels


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg aan de Schritsen


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Menalda


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Poppe Menalda


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-165 Schritsen 14Marten Baksma0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-083Schritsen 14Geeske P Baksma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-083Schritsen 14Okke Fransen... vermeld als Trijntje Oepkes, [do. reg. kinderen]); huw Grote Kerk HRL 1797; wed. O.F. gebruiker van wijk F-083, gealimenteerd, eigenaar is Geeske Baksma c. s., 1814. (GAH204); ovl 1 sep 1807 HRL, in leven turfdrager, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-083Schritsen 14Geeske Baksma c.s. Okke Fransen wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1479Schritsen 14Dirk Rintjes BakkerHarlingenkoorndragerhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-083Schritsen 14Dirk Rintjes Bakker... eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL, korendrager, wijk F-083; VT1839; D.R.B. eigenaar van perceel nr. 1479 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 23, huis en ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-083Schritsen 14Jacobje Dirks Bakker, overleden op 24 februari 183916 jr, overleden Schritsen F 83, dochter van Dirk Rintjes Bakker, zuster van minderjarige Ids, Daniel, Amkje, Antje en Hinke Dirks Bakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-083SchritzenDirk R Bakker54 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, korendrager
F-083SchritzenAmkje Bakker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-083SchritzenHankje D Bakker13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-083Schritsen 14Dirk Rintjes Bakker, overleden op 4 februari 184156 jr, korendrager, overleden Schritsen F 83, weduwnaar, vader van Rintje, zeeman en Ids Dirks Bakker, idem. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 79 van 21 apr 1842
adressoortbedraggebruik
F-083Schritsen 14koopaktefl. 90huis in een steeg aan de Schritsen F-083
 
verkoperRintje Dirks Bakker
verkoperAntje Dirks Bakker (te Amsterdam)
koperGerhardus Groenewoud


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-083Schritsen 14Dedde Everts de Jong, overleden op 20 augustus 18443 mnd (geboren 19/6/1844), overleden Zuiderhaven F 83, zoon van Evert Deddes de Jong, zeeman & Sipkje Watzes Nauta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-083Schritsen 14Pieter Everts, overleden op 18 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 27 jr (geboren 29/5/1819), zeeman, overleden Schritzen F 83, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-083Schritsen 14Lijsbert Johannes Driessen... (gk), N.H., dv Johannis D, en Aafke Reins; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-083, wijk H-082; geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Driessen en Aafke ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1479F-083 (Schritsen)Justus Hendrik van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1479F-084 (Schritsen)Justus Hendrik van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1479Schritsen 14 (F-084)Jacob de Vrijwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 14J.Stokerhoutwerker




  terug