Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 4 8-146 8-158 F-087 F-089
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 4naamloze steeg ten oosten


 


 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZ bij de Ossemerkt1/2 huis
 
koper door niaarHiltie Pieters*, minderjarig voorkind142-24-00 GG
Aukjen Pieters*, minderjarige voorkinderen van
de verkoper Pieter Dirx Graaff, weduwnaar van
wijlen Antie Joekes
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
geniaarde koperTaecke Pietersschoolmeester
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenTijs Luitiens Westra
naastligger ten zuidenPier Andries Glaesema c.u.
naastligger ten westende weduwe van Harmen Jansen bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Pyter Dirks Graaffmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Dirx Graeff, mr. scheepstimmerman, als vader en voorstander van zijn twee minderjarige voorkinderen Hiltie en Aukjen bij Antie Joekes, koopt na niaar ratione sanguinis en vicinitatis tegen schoolmeester Taecke Pieters, 1/2 huis zz. Schritsen omtrent de Ossemerkt. Zijn kinderen bezitten de andere 1/2 als erven van zijn wl. vrouw. Ten O. een steegje en Tijs Luitjens Westra, ten Z. Pier Andries Gladsma n.u., ten W. wd. bakker Harmen Jansen. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht van (de gezamenlijke crediteuren van) mr. scheepstimmerman Pieter Dirsen Graaff, voor 142 GG 24 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 Schritsen 4kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAntoni Gerrits c.u.haven cherger300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWillem Louws
naastligger ten westendr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPieter Graeff, uit naam van zijn dochters
Aukjen Pieters, en
Hiltie Pieters, gehuwd met
Bartel Hajes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoni Gerrits, havencherger koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg, waarin vrij in- en uitgang, ten W. dr. H.. ije Winter?, ten Z. Willem Louws, ten N. de Schritsen. Gekocht van Pieter Graeff, Aukjen Pieters en Hiltie Pieters x Bartel Hayes.


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 Schritsen 4huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
 
8-146 Schritsen 4huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
aanhandelaarKeimpe Pyters 1500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderPyter Hendriks c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pyter Stellingwerf
naastligger ten westende erven van dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verwandelaarAntoni Gerardi Wijngaerden, gehuwd met
Jeltie Heres


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAntonius Gerardi Wijngaerden, gehuwd metwinkelier550-00-00 CG
Jeltie Hereswinkelier
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pieter Stellingwerf
naastligger ten westende erven van dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperKeimpe Pieters, gehuwd metmr. bakker (oud -)
Tietske Pyeters Wijngaerden


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 /2Schritsen 4huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperHeere Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker687-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderTrijntie Doekes 33-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pieter Stellingwerf
naastligger ten westende erven van dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntoni Gerardi Wijngaarden, gehuwd metwinkelier
Jeltie Heereswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Pytters, mr sleefmaker x Trijntie Doekes kopen een huis zz. Schritsen.


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Schritsen 4Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Schritsen 4Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Schritsen 4Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Schritsen 4wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAnne Oenes, gehuwd metassistent bij de Admiraliteit252-00-00 GG
Trijntje Reins
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPyter Alberts
naastligger ten westende weduwe van Foppe Dirks
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/2Heere Pyters, weduwnaar vanmr. sleefmaker
Trijntie Doekes, en voogd van hun
verkoper van 1/4minderjarige dochter Marijke Heeres, en haar broer
verkoper van 1/4Doeke Heeresmr. sleefmaker


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperGeeske Pieters Steenstra 325-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pieter Alberts
naastligger ten westende erven van Maria Lex
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperFroukjen Oenses, weduwe
Reyn Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeske Pieters Steenstra koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang etc., met pro quota onderhoud van de riolering en waterlossing, ten W. erven Maria Lex, ten Z. erven Pieter Alberts (Steenstra), ten N. straat en diept. Gekocht van Froukje Oenses wv Rein Annes, voor 325 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-168 Schritsen 4wed Rein Annes


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158 Schritsen 4Antje En Geeske Pieters1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Geeske P Baksma... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Rein Annesovl voor 1815; wed. R.A. gebruiker van wijk F-087, gealimenteert; eigenaar Geeske P. Baksma c. s., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-087Schritsen 4Geeske P Baksma c.s. Rein Annes wedgealimenteerd


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 9 feb 1822
adressoortbedraggebruik
F-087Schritsen 4koopaktefl. 200huis F-087
 
verkoperJan Wybes van Dokkum
koperAaltje Rommerts Faber


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 van 5 mei 1823
adressoortbedraggebruik
F-087Schritsen 4koopaktefl. 150huis F-087
 
verkoperAaltje Rommerts Faber
koperMintje Rommerts Faber (te Leeuwarden)


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-087Schritsen 4Mintje Rommerts Faber, overleden op 28 juni 182949 jr, vrijster/dienstmeid Schritsen F 87, zuster van Wybe, stoeldraaier (erft vruchtgebruik, vader van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Hendrikus en Aaltje Wybes Faber: erven bloot eigendom) en Aaltje Rommerts Faber (erft lijfrente, vrouw van Bernardus de Vries). Saldo fl. 1.822,95. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1469Schritsen 4Wijbe FaberHarlingenstoelmakerhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Antje Hendriks de Vries... 1806, BS huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Johannes Jans de Vries... HRL 1851 wijk D-180, wijk F-108, wijk G-036; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-087; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-087SchritzenJohannes de Vries36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, veerschipper
F-087SchritzenAntie de Vries33 jHarlingenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
F-087SchritzenJan J de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenHendrik de Vries7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenAge J de Vries4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenEeke de Vries11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1469F-087 (Schritsen)erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1469F-089 (Schritsen)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1469Schritsen 4 (F-089)Raphaël Pais


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 4 Jan Kuipersbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 4R.Kasperstransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 4W.J. (Willem) van Dalen
  terug