Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Jan Ruurdstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Jan Ruurdstraat 1 8-146 8-158 F-089 F-091
 


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ [niet vermeld]woning
 
koper provisioneelHaye Ruyrdts mr. gortmaker133-00-00 GG
bewonerBottie Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
verkoperNeeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ [niet vermeld]woning
 
koper provisioneelHaye Ruyrdts mr. gortmaker133-00-00 GG
bewonerBottie Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
verkoperNeeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 1kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075v van 28 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperBote Tjerx c.u.schuitschipper290-00-00 CG
huurderAntie Hendrix 22-00-00 CG
naastligger ten oostenAntony Gerryts c.u.
naastligger ten zuidenHendrick Pytters
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenLijsbeth Jans Rooda
verkoperBartel Hayes


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
8-146 Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 307r van feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Jan Ruurdstraat 1Petrus Stellingwerf koopt huis in de Jan Ruurdstraat met in- en uitgang in een steegje ten O., ten Z. de kamerbode Steven Cuik, ten W. die straat, ten N. schipper Boote Tjerks. Gekocht van Aeltie Ybes wv Hendrik Pytters.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-146 /2Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0106v van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperSytske Aukes, weduwe van450-00-00 GG
wijlen Harmen Wassenaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopermeerderjarige jongeman Tjerk Botes


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0173v van 25 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperAuke Gerbens pelmolenaar600-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytske Aukes, weduwe van
wijlen Harmen Wassenaarmr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Gerbens, pelmolenaar onder Almenum, koopt een huis in de zogen. Jan Ruurdstraat. Ten O.?, ten W. die straat. Gekocht van Sytske Aukes wv hofmeester op `t jacht van zijn Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau Harmen Wassenaar, voor 600 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 1Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 1Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 1Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 1wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-146 Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarHeere Pytters
gebruikerHeere Pytters
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarwed. Cornelis Emriks
gebruikerwed. Cornelis Emriks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperPieter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker350-00-00 CG
koperBaukje Okkes
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten zuiden*Pieter Alberts, gehuwd met
naastligger ten zuiden*Baukje Okkes
naastligger ten westen*Jan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden*Abraham Jansen Faber
verkoperPieter Aukeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Alberts, mr. sleefmaker x Baukje Okkes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. de koper, ten Z. Abraham Jansen, ten W. de straat, ten N. Meile Dirks Faber. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Pieter Aukes, voor 350 CG.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158 Jan Ruurdstraat 1Antje En Geeske Pieters1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Andries Klases Vlietstra... HRL. 1813, kind: levenloos 3 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1813; gebruiker wijk F-089, varensgesel; eigenaar is Geeske P. Baksma c. s., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Geeske P Baksma... 1814. (GAH204); id. van wijk F-087; gebruiker Rein Annes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204) id. van wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-089Jan Ruurdstraat 1Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 181 van 10 jun 1820
adressoortbedraggebruik
F-089Jan Ruurdstraat 1koopaktefl. 200huis in de Jan Ruurdtraat F-089
 
verkoperGeeske Pieters Steenstra (wv Marten Baksma)
koperKlaas Gerrits de Vries
koperTettje Dirks Overdijk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1470Jan Ruurdstraat 1Klaas Gerrits de VriesHarlingenscheepstimmermansknegthuis (35 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-089Jan Ruurdstraat 1Klaas Gerrits de Vries, overleden op 20 juli 1832Zuiderhaven F 89, vader van Gerrit, bakkersknecht, Ybeltje (vrouw van Willem Stoker, brouwersknecht) en Trijntje Klazes de Vries (vrouw van Simme de Groot, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Tetje Dirks Overdijk... 1796, BS ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-088; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-089; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-089Jan RuurdstraatTetje D Overdijk71 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-089Jan RuurdstraatElisabeth Stooker8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-089Jan Ruurdstraat 1Aaltje van Dorpen, overleden op 10 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 5 mnd (geboren 6/5/1844), overleden Grote Ossenmarkt F 89. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Hiltje Jacobs van Slooten... dv Jacob vS, en Riemke Wybes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1836, ovl 1895, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Willem Lolkes Zwaal... Willems Molenaar; BS huw 1825, ovl 1835, huw 1836, huw 1841, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-089, bev.reg. HRL 1860-80; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-083; VT1839; W.L.Z. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1470F-089 (Jan Ruurds straat)erv. Johannes Kerkhovenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1470F-091 (Jan Ruurdstraat)Wed. en erven Johannes Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1470Jan Ruurdstraat 1 (F-091)Pieter Hoekerswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 1 Sijs Hondemakantoorlooper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 1S.Hondemapakhuismeester
  terug