Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Jan Ruurdstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Jan Ruurdstraat 3 8-146 8-158 F-090 F-092
 huisnummer lager   Jan Ruurdstraat 5 8-146 8-158 F-090 F-092
 


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeinde van de Schritsen]huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven
 
koperAbel Douwes, weduwe van312-14-00 GG
koperwijlen Roucke Sybrants
verpachter grondOcke Pieters 1-01-00 CG
verpachter grondMeyntie Dircks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJan Pieters timmerman
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperOcke Pieters, gehuwd met
verkoperMeyntie Dircks


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeind van de Schritsen]huis
 
koperDouue Douues, gehuwd met310-00-00 GG
koperMaycke Remis
verpachter grondnaastligger Jan Dircks 1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperHaebel Douues, weduwe van
verkoperwijlen Romcke Sybrens


 


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: ynden strate daer de burgemeester Jan Reuyrdts Sandstra op de hoek is staande]huis
 
koperPieter Martens Moyman c.u.245-00-00 GG
verpachter grondnaastligger Jan Dirx 1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dirx metselaar
verkoperMayke Drewis, gehuwd met
verkoperDouwe Douwes absent
verkoperWalingh Tierdtsen


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: achter het door oud burgemeester Jan Sanstra bewoonde huis]huis
 
koperGorrit Gorrits c.u.700-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Jan Dirksen metselaar1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde erfgenamen van Folkert Hemkesgrootveerschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Zuiderhaven NZ achter het huis van oud burgemeester Jan Sanstra]huis
 
koperGorrit Gorrits c.u.smalschipper700-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Jan Dirks metselaar1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde weduwe en erfgenamen van Folkert Hemkeswijdschipper


 


 


 


 


 


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5straathuis
 
koperAndries Douwes 180-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJoannis Buningsveldt kok van het noordelijke jacht
naastligger ten oostensteeg met achteruitgang
naastligger ten zuidenJacob Sanstra equipagemeester
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Symen Ages stadsmakelaar
verkoper van 1/2Wytske Ambrosius, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyeter Cornelistrekschipper
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/2Gosse Rix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Douwes koopt een huis (zonder nadere plaatsaanduiding) met o.a. onder de voorkamer een bierkelder, tegenwoordig als huurder bewoond door kok van het vorstelijk jacht Joannis Bruinsveldt. Ten O. een steeg waarin achter in- en uitgang, ten Z. stadsmakelaar Symen Ages, ten W. de straat, ten N. equipagemeester Jacob Sanstra. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Wytske Ambrosius wv Leeuwarder trekschipper Pyeter Cornelis voor 1/2, en van Trijntie Pyters x Gosse Rix voor 1/2, voor180 gg.


 


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Jan Ruurdssteeg]huis
 
koperTaeke Pieters, gehuwd metschoolmeester550-00-00 CG
koperLubjen Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenJohannes Smedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruirdssteeg
naastligger ten noordenRintie Kingma n.u.
verkoperAndries Douwesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Pieters, schoolmeester x Lubjen Hendriks kopen een huis met plaatsje in Jan Ruirds steegh. Ten O. een steeg met achteruitgang, ten Z. contrarolleur Johannes Smedingh, ten W. de straat, ten N. Rintie Kingma n.u. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van burgemeester en grootschipper Andries Douwes voor 550 CG.


 


 


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperWillem Eiberts, gehuwd met450-00-00 CG
koperNeeltie Wybes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSmedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende dogter van Rintie Kingma
verkoperTaecke Pietersschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Eiberts x Neeltie Wybes kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat. Ten O. een steeg waarin een achter in- en uitgang, ten Z. contrarolleur Smedingh, ten W. de straat, ten N. de dochter [Baukje] van Rintie Kingma. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van schoolmeester Taecke Pieters, voor 450 CG.


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperWillem Louws c.u.350-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperBaukjen Rinties Kingma, gehuwd met
Pier Andries Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Louws c.u. kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat, door henzelf bewoond. Ten O. een ingaand steegje, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Haies. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Baukjen Rinties Kingma x Pier Andries Gladsma, voor 350 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


 


 


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat1/16 grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperReiner IJsbrandts c.u.24-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Louws
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrickjen Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat1/4 grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperReiner IJsbrandts c.u.115-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperElisabet Jans Donker, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Homans


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ /Zuiderhaven/Grote Ossenmarkthuis
 
koperHendrik Pieters, gehuwd met270-00-00 CG
koperAeltie Ybes
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
huurderN. N. 32-00-00 CG
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperWillem Louus, gehuwd met
verkoperAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters x Aeltie Ybes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin het in- en uitgang heeft, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Hayes. Gekocht van Willem Louws x Antie Jans te A`dam.


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperSteeven Cuyk, gehuwd met260-00-00 CG
koperEva Theotardi
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
toehaakeen ducaat voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostensteegje met vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSmeedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenHendrik Pyters
verkoperWillem Baerents Deersma, gehuwd met
verkoperMaertie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Cuyk x Eva Theotardi koopt een huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. die straat, ten Z. de controleur Johannes Smeding, ten N. Hendrik Pyters. Gekocht van Willem Baerents Geersma x Maartie Rijcks?, voor 260 gg. en een ducaat voor de dochter van verkoper.


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
8-146 Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
kopersr. Petrus Stellingwerf koopman205-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSteeven Cuik
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBoote Tjerks
verkoperAeltie Ybes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Pytters


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-146 /2Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


 


 


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 3Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 3Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 3Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 3wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-146 Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarHeere Pytters
gebruikerHeere Pytters
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarwed. Cornelis Emriks
gebruikerwed. Cornelis Emriks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


 


 


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperPyter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker185-00-00 GG
koperBaukjen Ockes
verpachter grondTjepke Gratama koopman2-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vije in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Hania
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwijlen Auke Gerbens
verkoperAaltje Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Jogchem Stellingwerf
verkoperAaltje Nauta, recht van scheiding bekomend van haar dochter
verkoperBaukje Stellingwerf, gehuwd met
verkoperJurjen Gerryts de Jong, erfgenamen van hun oommr. schoenmaker
erflaterwijlen Pyter Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Alberts, mr. sleefmaker x Baukjen Ockes kopen een huis in de Jan Ruurdstraat, nu bewoond door de verkoperse. Grondpacht 42 st aan koopman Tjepke Gratama n.u. Ten O. een steeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. wd. burgemeester Hania, ten W. de straat, ten N. wl. Auke Gerbens. Gekocht van Aaltje Nauta wv Jochem Stellingwerf, mede namens haar dochter Baukje gesterkt met haar man mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong, samen de erfgenamen van haar oom Pyter Stellingwerf, voor 185 GG.


 


 


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperHanso Godes Gonggrijp griffier bij de Admiraliteit267-00-00 GG
huurderde weduwe van Gerrit de Vries
naastligger ten oostenEvert Bouwknegt schipper
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenPieter Alberts
verkoperGerardus HorreuspredikantKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHanso Godef. Gonggrijp, griffier bij de Admiraliteit, koopt een huis in de Jan Ruurdsstraat, laatst bewoond door wd. Gerrit de Vries. Ten O. een steeg (waarin vrij in- en uitgang) en schipper Evert Bouwknegt, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Pieter Alberts. Geen grondpacht. Gekocht van bedienaar des H. Evangeliums Gerardus Horreus te Kimswerd, voor 267 GG.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-165 Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158 Jan Ruurdstraat 3Antje En Geeske Pieters1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma... wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Hendrik Rinkes... 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske P Baksma winkeliersche


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 en 414 van 21 nov 1827
adressoortbedraggebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 266huis in de Jan Ruurdstraat F-090
 
verkoperAdam Coenradus Helbach
koperWillem Zwaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1471Jan Ruurdstraat 3Willem Lolkes ZwaalHarlingentimmermanhuis en erf (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1472Jan Ruurdstraat 5Ernst van AssenHarlingenapothecarhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Franciska Hannenoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Rudolphus Sondagoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Yda Mols... 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-090Jan Ruurdstraat 3R M Sondag stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd, rijks visiteur
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd, rijks visiteur
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Aukje de Boer... en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651F-090 (Jan Ruurds straat)Willem L. Zwaalwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3914F-013 (Zuiderhaven)Sjoerd E. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 2651F-092 (Jan Ruurdstraat)Oeds Wijmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurdstraat 3 (F-092)Simon de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3 Paulus van Beusekomstoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3S. de Vrieswinkelbediende


1939 - kentekenadresnaam
B-25241
Jan Ruurdstraat 3Jan Wiersma


1965 - adresboekadresnaam
Jan Ruurdstraat 3G. (Grietje) de Vries wv Wiersma
  terug