Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 12 8-138 8-150 F-096 F-097
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 12
ten oostenGrote Ossenmarkt 14
ten westenGrote Ossenmarkt 10
ten noordende Grote Ossenmarkt


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0233v van 14 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Grote Plaats]huis
 
koperHans Jacobs c.u.475-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPiecke Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBerber Jansen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Grote Plaats]
verkoperJelmer Aerians, en
verkoperJan Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jacobs koopt een huis op de Grote Plaats (zz. Ossenmarkt?). Ten O. Prieske? Pybe? Jansen, ten W. Berber Jans, ten Z.?, ten N. ten naasten de Grote Plaats. Gekocht van Jelmer Aerians en Jan Sybrens.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0260v van 11 apr 1647 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Schritsenhuis
 
koperJelmer Ariens c.f.451-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenPiecke Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBerber Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerben Jeltes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEernst slotmaker


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHans Jacobs schoenlapper


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123v van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperClaes Jansen c.u.smid402-12-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pykes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Berber Annes
verkoperHans Jacobs Huyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, smid, koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Jan Pybes, ten W. erven Berber Annes (Andries?). Gekocht van Hans Jacobs (Huyer?).


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]grondpacht van 4 GG uit 3 huizen
 
koperburgervaandrig Iske Taakes Jelgersma 142-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen2-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Clasenop Franeker-reks endt ?


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThijs Jansen


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002ra van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenThijs Janses


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0236r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThijs Jansen wijdschipper


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0201r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Thijs Jansen wijdschipper


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258r van 8 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperPytter Tjepkes, gehuwd met310-00-00 GG
koperGryttje Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Beert Gerrits
naastligger ten zuidenAucke kistmaker
naastligger ten westenJillis Martens c.soc.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJan PyttersWieuwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Tjepkes x Gryttje Jans kopen een huis zz. Ossemerk. Ten O. wd. Heert Gerrits, ten Z. kistmaker Aucke, ten W. Jillis Martes [Mesdagh], ten N. de Ossemerk. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Jan Pytters te Wieuwerd voor 310 gg en een ducaat voor de verkopers' zoon en twee oostindische schoteltjes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarPieter Tiepckes
gebruikerPieter Tiepckes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-138Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarPieter Tjepkes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197v van 26 mrt 1724 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperReyner Cornelis kok op het Prinsenjacht400-00-00 CG
huurder voor 5 jarenN. N. 25-00-00 CG
naastligger ten oostenFijke Douwes
naastligger ten zuidenReyner Outgers
naastligger ten westenMartien Jilles c.s.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperPyter Tiepkes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperTrijntie Pyters


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-138 Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarReiner Cornelis
gebruikerHessel Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0301v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossemarkt]huis
 
koperRuird Robijns, gehuwd met350-07-00 GG
koperTrijntie Douwes
huurderHessel Gilles c.s.
naastligger ten oostenFijke Douwes
naastligger ten zuidenReinder Outgers
naastligger ten westenMarten Gillis c.s.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperals alimentators van de weeskinderen van Trijntie Reinders
verkoperals alimentators van de weeskinderen van wijlen Reinder Corneliskok op het Prinsenjacht


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0127v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperYme Jansen, gehuwd metscheepstimmerman475-00-00 CG
koperSijke Jacobs
huurderPyter Douwes Meetie schipper
naastligger ten oostenFijke Douwes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Reyner Outgers
naastligger ten westenMarten Gilles
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperRuerd Robijns, gehuwd met
verkoperTrijntie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYme Jansen, scheepstimmerman x Sijke Jacobs koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Fijke Douwes, ten Z. erven Reyner Outgers, ten W. Marten Gilles [Mesdagh], ten N. de straat. Gekocht van Ruurd Robijns x Trijntie Douwes, voor 475 cg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYeme Jans


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-138 Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarYeme Jansen
gebruikerYeme Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0066r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYeme Jansen mr. scheepstimmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-138 Grote Ossenmarkt 12Yme Jansen, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal09-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0058v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYme Jans


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-138 Grote Ossenmarkt 12huis
eigenaarYme Jansen
gebruikerYme Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYeme Jans


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Yeme Jans


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0103v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Yeme Jansen


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0218v van 16 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Yeme Janzen


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Yemes


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Yemes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0349v van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 12Grote Ossenmarkt ZZ wijk F-096huis
 
koperDouwe Wybes Quest, gehuwd metschipper400-00-00 CG
koperSybrigje Rinkes
naastligger ten oostende weduwe van P. Tetrode
naastligger ten zuidende weduwe van C. Bakker
naastligger ten westenA. J. Conradi
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperYede Jans, gehuwd metschipper
verkoperBaukje Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-150 Grote Ossenmarkt 12Douwe Quest2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Douwe Wybes Kwest... buitenlandse zeevaart, buitenschipper; BS huw 1814, huw 1821, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk F-096, varensgesel, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede op het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-096Grote Ossenmarkt 12Douwe W Kwast Douwe W Kwast varensgesel


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Maike Douwes, overleden op 20 september 1823ruim 92 jr, Ossenmarkt F 96, moeder van Antje (tekent ' Quest'), Setske en afwezige Douwe Wybes Kwest, zeeman (op reis naar Noorwegen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Sybrigje Rimkes Klein, overleden op 20 september 1826vrouw van Douwe Kwest, schipper Ossenmarkt F 96, moeder van Maaike Douwes Kwest (vrouw van Hendrik Johan Otten, varensgezel aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1458Grote Ossenmarkt 12Douwe Wiebes QuestHarlingenvarensgezelhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Agnes Witteoud 45 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Maaike D Ottenoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Wenseslous Boikeoud 43 jaar, geb Wessum en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-096OssemarktMaaike Douwes Otten52 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
F-096OssemarktHendriks D Kwest14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-096OssemarktWinseslaus Böike43 jWessumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-096OssemarktAgnes Witte45 jWessumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Johannes Born, overleden op 26 oktober 184673 jr (geboren 9/9/1773), gepensioneerd landskapitein, overleden Ossenmarkt F 96 (ten huize van Maaike Kwest), weduwnaar, geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn 1) Gerrit, arbeider Wommels, Johannes, koopman aldaar, Dieuwke (vrouw van Egbert Hotzes Stuiksma, politiedienaar aldaar), Gerbrig (vrouw van Jan Sjerps Wynia, arbeider aldaar) en Elisabeth Andries Tiemersma, te Woudsend (neven en nichten: samen testamentair erfgenaam voor 1/4), 2) Gerritje Born (wed. Sytze Geeles de Vries), te Ferwerd (nicht: 1/4), 3) Johanna Andries Born (wed. Harmen Elzinga), te Leeuwarden (nicht: 1/4) en 4) Maaike Kwest (niet verwant: 1/4), verder legaten voor Antje Lykeles de Boer (vrouw van Freerk Baukes de Boer, schipper) (fl. 25,-), Johanna Born (wed. Hendrik Koster), te Bolsward (nicht: fl. 50,-), Antje Bettings de Boer (vrouw van Barend Kroese) (fl. 25,-) en Betting Alberts de Boer (fl. 25,-). Saldo fl. 455,10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-096Grote Ossenmarkt 12Jan de Boer, overleden op 23 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 18/1/1847), overleden Ossenmarkt F 96. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Jan B Oorthuis... HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Maaike Douwes Kwest... Witmarsum, dv Douwe Wybes K, en Siebrigje Rimkes (Klein); BS huw 1821, ovl 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-096, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1458F-096 (Grote Ossenmarkt)Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
F-096Grote Ossenmarkt 12Johanna Coevenhovegeb 1784 HRL, ovl 19 feb 1863 HRL, ongehuwd, ovl wijk F-096, N.H., dv Martinus K, en Harmke Jans; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk F-100


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 28 van 1 feb 1873
adressoortbedraggebruik
F-096Grote Ossenmarkt 12koopaktefl. 1500huis F-096
 
verkoperSytske Sikkes de Jong
koperJan Schuil


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1458F-097 (Gr. Ossenmarkt)Jan Schuilwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1458Grote Ossenmarkt 12 (F-097)Hotze Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 12 Hijlke J. de Vrieskantoorlooper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 12B.Bergsmakapitein schelpenzuiger


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 12L. (Lubbert) Heres


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 12rijksmonument 20379
  terug