Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 8 (niet bekend) (niet bekend) F-098 F-099
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 8
ten oostenGrote Ossenmarkt 10
ten westende Grote Ossenmarkt
ten noordende Grote Ossenmarkt


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117r van 7 feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperYde Dirx Alma c.u.637-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen
naastligger ten zuidenHeere Reyns
naastligger ten zuidenHarmen Sines equipagemeester
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt en straat]
verkoperFeye Sybrandts


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0236r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRuyrdt Pytters koopman


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0201r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRuirdt koopman


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0245r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat Ossemerckt]huis
 
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn210-00-00 GG
koperAaffken Huyberts
bewoner van het voorhuisRoeloff Claasen0-07-00 CG
bewoner van de achteropkamerFrans Tomas14-06-00 CG
naastligger ten oostenMartens Gillis Mesdag makelaar
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperYmckien Ruyrds, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Jansenmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn x Aeffke? Huyberts koopt een huis zz. Ossenmarkt (met beschrijving.). Ten O. makelaar Marten Gilles Mesdagh, ten W. ds. Fontein, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Yemkjen Ruurds wv mr. koperslager Tijs Jansen.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAllert Symons


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0066r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAafke Huiberts


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0108r van 5 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJan Ypes, gehuwd metarbeider360-00-00 CG
koperYttie Claeses turfmeetster
huurderHendrik Ydes c.u.
huurder bovenkamerFredrik c.u.
naastligger ten oostenHendrik Baltus
naastligger ten zuidenAnne Sytses
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/12Aefke Huberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeecqmr. chirurgijn


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Ypes


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Ypes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Antie Praatergeb 1768 HRL, ovl 14 feb 1813 HRL; wijk F-098; BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Fetje Heeres... 2 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Trijntje Hendriks... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Engeltje Douwes... HRL, huwt met Lodewijk Jans Hoekveld, dv Douwe Atzes en Klaaske Pieters; BS ovl 1833; gebruiker van wijk F-098, gealimenteerd; medegebruiker Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd, Pieter Weina, gealimenteerd; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Jan Liekles de Boer... Pieters; BS huw 1817, huw 1826, huw 1831, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1851; wed. J.L.B. gebruiker van wijk F-098, gealimenteert; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteert, en Pieter Weima, gealimenteert, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Pieter Weinagebruiker wijk F-098, gealimenteerd; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteerd, Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8 Armekamer Jan Liekles de Boer wedgealimenteerd
F-098Grote Ossenmarkt 8Engeltje Douwes gealimenteerd
F-098Grote Ossenmarkt 8Pieter Weima gealimenteerd


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 en 87 van 12 sep 1827
adressoortbedraggebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8provisionele en finale toewijzingfl. 266huis F-098
 
verkoperGeeltje Ferwerda
koperAugust Dekker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1456Grote Ossenmarkt 8Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Antie van Arumoud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Johannes Margadantoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Sjouwkje de Vries... ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-098OssemarktAdam Thijs Stoker52 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
F-098OssemarktMarten Stoker15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktBetje Stoker21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktSiene Stoker14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktRiekje Stoker12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktFruitje Stoker10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktJohannes Margadant {Margadank]49 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-098OssemarktFrans Margadant {Margadank]14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktDirkje Margadant {Margadank]11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktAntie van Arum34 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktRuurd van Dokkum9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktGrietje van Dokkum6 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktFokje van Dokkum2 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktSjouwkje de Vries54 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
F-098OssemarktAle Olivier12 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktHiltie Olivier20 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Johanna Margadant, overleden op 10 april 184050 jr, naaister, overleden Ossenmarkt F 98, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 29) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Antje van Dorpen, overleden op 23 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 23 jr (geboren 9/11/1819), overleden Grote Ossenmarkt F 98, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Pieter Dirks de Vrij, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 8/11/1843), overleden Ossenmarkt F 98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Adam Tjeerds Stoker... wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Age Bos... BS huw 1828, ovl 1829, huw 1830, ovl 1868, huw 1874, ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 92 van 22 dec 1852
adressoortbedraggebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8publieke verkopinghuis B-039, de Hoogstraat en huis F-098, de Ossenmarkt, beide op afbraak
 
verkoperArmvoogden
armvoogdOense Akkerboom
armvoogdPetrus Jacobus Brouwer
koperJan Pieters Schaafsma
koperFrederik Langenhout


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3129F-099 (Gr. Ossenmarkt)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3128Grote Ossenmarkt 8 (F-100)Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100transportovername


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 8 Johannes Bergsmalosser v. basalt- en grintschepen
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 8, HarlingenGrote Ossenmarkt 8J. de GraafAlgemeene Frieschelevensverzekering-maatschappij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 8H.Gonggrijpslager
Groote Ossenmarkt 8J. de Graafverzekeringsagent
  terug