Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 6 8-171 8-194 F-100 F-101
1716 - reëelkohieradresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 6twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 6drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Grote Ossenmarkt 6drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Grote Ossenmarkt 6huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-171 Grote Ossenmarkt 6hr. van der Haar, bestaande uit 0 personensegt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Grote Ossenmarkt 6huis
eigenaards. G. Fonteyn
gebruikerde hr. van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-18-02 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6west[niet vermeld]bovenkamer
 
koperde heer Pierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester Admiraliteit in Friesland2250-00-00 CG
kopervrouw Sjoerdtje Hixenius
bewonerSybren Wijmers c.u.
naastligger ten oostende verkopers
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/4Ybeltje Algra van Fontein, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4professor J. H. VerschuirFraneker
verkoper van 1/4Namkjen Algra van Fontein, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/4burgemeester Nicolaus ElgersmaBolsward
erflaterwijlen Gijsberth Fontein van Reidsma
verkoper van 1/4oud raadsman Reinder Fontein van ReidsmaBolsward
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reidsma, gehuwd metOldeclooster
verkoper van 1/4huisman Folke Minnes FaberOldeclooster
erflaterwijlen Hesseltje Fontein


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6oost[niet vermeld]ruime onderkamer
 
koperde heer Pierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester Admiraliteit in Friesland2250-00-00 CG
kopervrouw Sjoerdtje Hixenius
gebruikerWalke Harmanus c.u.
verkoper van 1/4Ybeltje Algra van Fontein, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4professor J. H. VerschuirFraneker
verkoper van 1/4Namkjen Algra van Fontein, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/4burgemeester Nicolaus ElgersmaBolsward
erflaterwijlen Gijsberth Fontein van Reidsma, en
verkoper van 1/4oud raadsman Reinder Fontein van ReidsmaBolsward
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reidsma, gehuwd metOldeclooster
verkoper van 1/4huisman Folke Minnes FaberOldeclooster
erflaterwijlen Hesseltje Fontein


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006r van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6westGrote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]kamer of woninge
 
koperPierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester convooien en licenten250-00-00 CG
koperSjoerdtje Hixenius
gebruikerSjouke Jans c.u.
naastligger ten oostenPierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten
naastligger ten oostenSjoerdtje Hixenius
naastligger ten zuidenPierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten
naastligger ten zuidenSjoerdtje Hixenius
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 3/4Ybeltje Algra van Fonteyn, gehuwd met
verkoper van 3/4Professor Johannes Henricus VerschuurFraneker
verkoper van 3/4Namkjen Algra van Fonteyn, gehuwd met
verkoper van 3/4Nicolaus ElgersmanotarisBolsward
verkoper van 1/4oud raadsman Reynder Fontein van Reydsma, samen met
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reydsma, gehuwd met
verkoper van 1/4huisman Folke Minnes FaberOldeclooster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierius van Scheltinga x Sjoerdtje Hixenius koopt camer of woning. Ten O. en Z. de kopers, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Ybeltje- en Namkjen Algra van Fontein samen voor 3/4 en Reinder Fontein van Reidsma, oud raadsman van Bolsward en zijn zuster Aaltje- x Fokke Minnes Faber, te Oldeclooster samen voor 1/4 deel.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6oostGrote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit
naastligger ten zuidende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit
naastligger ten westende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (b) een woning met in- en uitgang langs een bordes op de Ossenmarkt. Ten O. en Z. perceel a, ten W. perceel c, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6westGrote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
huurderWalke Hermanus
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit
naastligger ten zuidende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (c) een woning zz. Grote Ossenmarkt, nu gebruikt en bewoond door Walke Hermanus. Ten Z. perceel a, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6westGrote Ossenmarkt ZZwoning
 
koperGerard Gijze 3900-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Joodse Gemeente
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperdr. Johannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostamptBolsward
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (c) woning naast (b), met ten W. de Joodsche Kerk, ten N. de straat. Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6oostGrote Ossenmarkt ZZwoning met bordes
 
koperGerard Gijze 3900-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten zuidendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten westendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJohannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostampt
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (b) een woning met in- en uitgang langs een bordes op de Grote Ossenmarkt. Ten Z. en O. perceel a), ten W. perceel c), ten N. de Grote Ossenmarkt. Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg. (Zie ook bij Grote Ossenmarkt 8/8a.).


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6westGrote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (c) een extra groot huis a.d. Ossenmarkt, geschikt voor kantoor en wagenhuis. Ten O. pand b), ten W. S. Wiarda, ten Z. pand a), ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerard Gijze.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6oostGrote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) L.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (b) huis Ossenmarkt, in gebruik als paardenstal. Ten O. de Stadsarmen, ten Z. perceel a, ten W. perceel c, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerard Gijze.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6westGrote Ossenmarkthuis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenWiarda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkee


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6oostGrote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkee


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194 Grote Ossenmarkt 6C L van Beyma thoe Kingma13-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Coert Lambertus van Beyma... van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is Jan Blom wed., 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-100Grote Ossenmarkt 6C L van Beyma kantoor


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-100Grote Ossenmarkt 6provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 24 mrt 1825
adressoortbedraggebruik
F-100Grote Ossenmarkt 6koopaktefl. 300huis F-100, op de Grote Ossemarkt
 
verkoperMink Klases Stolte
koperWatse Sjoerds Nicolay (te Jelsum)
koperJanke Rinks Hoenstra (te Jelsum)


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 25 nov 1826
adressoortbedraggebruik
F-100Grote Ossenmarkt 6koopaktefl. 300huis F-100
 
verkoperWatze Sjoerds Nicolay
verkoperJanke Rinks Hoekstra
koperEelke Jans Wagenaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1454Grote Ossenmarkt 6Eelke Jans WagenaarHarlingenverwerhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Eelke Jans Wagenaar... 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glasemaker, wijk F-100; VT1839; E.J.W. eigenaar van percelen nrs. 1543 en 1454 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 760, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Jantje Nieuwenhuisoud 33 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-100; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Marijke Cornelis Bosma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-058; oud 47 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Sikke Watses Nauta... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1833, ovl 1876; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-100; VT1839; geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Watse Eeltjes Nauta en Lutske Sikkes van der ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-100Grote Ossenmarkt 6E Wagenaar stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Riemke Petrus van der Werf, overleden op 1 november 183948 jr, geboren Sneek, overleden Ossenmarkt F 100, vrouw van Eelke Jans Wagenaar, verver, moeder van minderjarige Jan, Petrus, Hinke, Cornelis en Hubert Eelkes Wagenaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-100OssemarktEelke Jans Wagenaar37 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, verwer en glazemr.
F-100OssemarktJan Wagenaar15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktPetrus Wagenaar14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktCornelis Wagenaar8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktHubert Wagenaar4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktHenke Wagenaar10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktMaria Bosma47 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, huishoudster
F-100OssemarktMaria Kallenborn12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktSikke Nauta28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoemaker
F-100OssemarktJantie Nieuwenhuis33 jSteenwijkgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-100OssemarktWatze Nauta6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktGerardus Nauta2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktAnna Magritta Nauta4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Pieter Eelkes Wagenaar, overleden op 2 december 18433 wk (geboren 14/11/1843), overleden Ossenmarkt F 100, zoon van Eelke Jans Wagenaar, verver/glazenmaker (wednr. Riemke Petrus van der Werf, overleden 1/11/1839) en reeds 8/1/1844 overleden Margje Lambertus Rimkema, halfbroer van minderjarige Jan, Petrus, Hinke, Cornelis en Hubert Eelkes Wagenaar (toeziend voogd is Pieter Jans Botes, koopman) (uit 1e huwelijk), broer van minderjarige Pieter! Eelkes Wagenaar (uit 2e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Grietje Kaspers Winter, overleden op 15 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 1801), overleden Ossenmarkt F 100, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Willem Alexander Tiddens, overleden op 28 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 7 jr, geboren Groningen 24/7/1841, overleden Ossenmarkt F 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Johanna Coevenhovegeb 1784 HRL, ovl 19 feb 1863 HRL, ongehuwd, ovl wijk F-096, N.H., dv Martinus K, en Harmke Jans; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk F-100


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Sipkje Wopkes van der Stel... vdS, en Joukjen Wiegers; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1454F-100 (Grote Ossenmarkt)Eelke J. Wagenaarwoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Sjouwkje de Vries... HRL, huwt met Adam Jans Olivier op 6 jun 1816 HRL, dienstbode, huw.afk. 19 en 26 mei 1816, N.H., ovl wijk F-100, dv Cornelis Jans dV, en Janneke Cornelis; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3572F-101 (Gr. Ossenmarkt)Eelke Jans Wagenaar en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3572Grote Ossenmarkt 6 (F-101)Petrus Hamstra (Pzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 6 Harmen Gonggrijpsmidsknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 6aH. van Heukelummachinist
Groote Ossenmarkt 6aS. de Jongmeubelmaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 6rijksmonument 20378
  terug