Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 35 8-134 8-147 F-104 F-003
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]hoekhuis en gebouw met zes gevels
 
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met7600-00-00 GG
koperFrancine Martini Bolsward
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperJacob Wytzes, gehuwd met2730-00-00 GG
koperBauckien Marthens
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


 


 


 


 


 


 


 


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZgrondpacht van 2-00-00 CG
 
koperRomcke Jacobs c.u.houtkoper44-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Sewen Gewels, nu bewoond door Uilke Pieters c.u.2-00-00 CG
en eerder bewoond door Lolke Zytsesgrootschipper
verkoperds. Petrus Meylsma, gehuwd metpredikantOudega
verkoperTrijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 35timmerhuis
eigenaarEelcke Piers
gebruikerFeycke Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 35huis
eigenaarSimen Bootez soon
gebruikerFeycke Jans cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 35huis
eigenaarSymon Bootsma soons
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 35huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJohannes Haenties (voor 17-00-00 CG)
gebruikerPieter Aris (voor 15-00-00 CG)
gebruikerGerryt Hayes (voor 15-00-00 CG)
gebruikerstijfster Trijntie 15:12:--
gebruikerwagens Cornelis 15:12:--
gebruikerJohannes Haenties 15:12:--
huurwaarde93-16-00 CG
aanslag huurwaarde15-12-08 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-134 Zuiderhaven 35Jouke Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0170v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: op de Zuiderbrug]woning met aparte kamer in gebruik als weefwinkel
 
koperYpe Willems, gehuwd metsleper450-00-00 CG
koperTrijntje Dirks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBernardus Dreyer procureur fiscaal
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Willems, sleeper, x Trijntje Dirks koopt woning bij de Zuiderbrug. De verkoper woont ten N. Er zijn bepalingen over het pakhuis van verkoper en de Joodse synagoge. Gekocht van Bernardus Dreyer.


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Zuiderbrughuis genaamd de Seeven Gewels, gedeelte van het
 
koperBernardus Dreyer, gehuwd metnotaris157-00-00 GG
koperAlida van der Geest
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastligger ten westen*Anthony Vink
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden*de Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten noorden*Bernardus Dreyer c.u.
verkoperTrijntie Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Ype Willemssleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, not. publ. x Alida v.d. Geest koopt een huis oz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Het is een gedeelte van het huis 'de 7 Gevels'. Naastliggers zijn [ten O.] Jacob Roorda, de koper, [ten N.] Anthoni Vink en [ten Z.] de straat en haven, en bestaat uit een beneden- en een bovenkamer, grote loods, paardenstal, put en bak en een potkast aan de straat, en een zolder. Met overname van alle losse goederen tegen taxatie etc. etc. Gekocht van Trijntje Dirks wv Ype Willems, sleper, voor 157 gg.


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Zuiderbrughuis en stalling
 
koperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerman263-00-00 GG
koperRigstje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastligger ten zuiden*Zuiderhaven
naastligger ten westen*Anthoni Vink
naastligger ten noorden*N. N.
Sicco Rienstra, curator over de verlaten boedel vangezworen klerk
verkoperBernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Minnes, scheepstimmerman x Rigtje Hendriks, koopt huis en stal oz. Zuiderhaven aan de Zuiderbrug, bewoond door meerdere huurders. Naastliggers zijn [ten O.] Jacob Roorda, [ten N.] Anthoni Vink en [ten Z.] de straat en haven. Het pakhuis en de synagoge zijn er nog. Gekocht van Bernardus Dreyer x Alida v.d. Geest.


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0097v van 9 jul 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] nevens de nieuwe schipbrughuis
 
koperJacob Sas, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht575-00-00 CG
koperAntje Wybes Lareau
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastliggerTheunis Louwrens
naastligger ten noorden*de Joodse Gemeente: synagoge
verkoperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerbaas
verkoperRigtsje Hendriks


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147 Zuiderhaven 35Jacob Sas c s3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Cornelis Martens Braaksma... van wijk A-106; gebruiker is Taeke F. Buisman, gleybakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-104, uitdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-104Zuiderhaven 35Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Geertje Pieters, overleden op 23 oktober 1822moeder van Ecco Dirks Dijkstra (vrouw van Cornelis Martens Braaksma, uitdrager Zuiderhaven F 104). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Christoffel Jans Repko, overleden op 20 september 183151 jr, brugwachter, man van Dirkje Cornelis Braaksma (Zuiderhaven F 104: erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Jan-Freerks Christoffels Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Jan Freerks Christoffels Repko, overleden op 5 oktober 18313 jr, zoon van wijlen Christofel Jans Repko en Dirkje Cornelis Braaksma (Zuiderhaven F 104). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1449Zuiderhaven 35Christoffel RepkoHarlingenhuis en erf (84 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Trijntje Sybrens Anema, overleden op 2 augustus 1837vrouw van Ruurd Iemes Hellema (Zuiderhaven F 104), moeder van Gerritje Ruurds Hellema (vrouw van Ype Jans Zwart, werkman bij Franekerpoort). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Grietje Doedes Rost... BS huw 1833, huw 1842, ovl 1843; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-104; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-104OssemarktSipkje van der Stel43 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-104OssemarktGrietje D Ros62 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, weduwe, winkeliersche
F-104OssemarktCornelia van Hoek19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Thijs Aartens Oldenborg, overleden op 31 juli 1843bijna 2 jr (geboren 31/10/1841), overleden Zuiderhaven F 104, zoon van Aarten T. Oldenborg, schipper en Cornelia Murks Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Johann Georg Keyzer, overleden op 20 januari 184668 jr, geboren Bruina? dec. 1777, overleden Zuiderhaven F 104, gehuwd, vader van Cornelis Johann Keyzer, waagmeester. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Sipkje Wopkes van der Stel... 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1449F-104 (Zuiderhaven)erv. Pieter Duinmeijerwoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Sjouwkje de Vries... F-100, dv Cornelis Jans dV, en Janneke Cornelis; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1449F-003 (Zuiderhaven)Pieter Duinmeijerwoonhuis


1880 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 35Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1880


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4252Zuiderhaven 35 (F-002)Claartje Cohen (wed. E. Parfumeur, en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 35 Dirk Bantemamachinist schelpenz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 35P.Sjoerdsmaschipper
Zuiderhaven 35aA. de Vrieselectricien


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 35A. (Aukje) Nauta wv Everaert


1978 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 35Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1978


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 35beeldbepalend pand9 van 10
  terug