Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 7 6-137 1/2 6-135 F-126 F-120
Naastliggers vanSchritsen 7
ten oostenSchritsen 11
ten zuidende Schritsen
ten westende Schritsen
ten noordende Schritsen


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0491v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen ledige plaats


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0035r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens wagener


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169r van 2 mei 1635 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Symens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ1/2 huis
 
koper finaalN. N. 700-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Hendricx voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Hendrickx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (7) ten verzoeke van Grietie Hendrix wv Harmen Hendricks, als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen, 1/2 huis op de nz. Schritsen. Ten O. wv Rein Reinsens, ten W. erven Jelle Jaspers. Grondpacht 18 st. Geboden 700 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0028r van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ1/2 huis en loodsje
 
koperDirck Sybrants Longerhou c.u.350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten noordenPytter Fransen
verkoperRigstie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Feycke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou koopt 1/2 huis met loods en plaets nz. Schritsen. Ten O. wd. Rein Reinsen en een steeg, ten W. erven Jelle Jaspers Bennema, ten N. Pytter Fransen. Gekocht van Rightie Jacobs wv Feycke Martens, voor 350 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Dirck Sybren Longerhou


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7[niet vermeld]1/2 grondpacht van 0-18-00 CG
 
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting 50-17-08 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouw0-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis met voorhuis, loods en plaats
 
koperTieerd Tieerdsen, gehuwd metgrootschipper1120-00-00 GG
koperYdtske Folckerts
verpachter grondde heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh 0-18-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Reynsens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenvroedsman Dirck Sibrens Longerhou c.u.
naastligger ten noordenPytter Fransen
verkopervroedsman Dirck Sibrens Longerhou, gehuwd met
verkoperTietske Reynsens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerdsen, grootschipper x IJdtske Folckerts koopt een huis van 3 camers, voorhuis en loodske met plaets, put en bak, nz. Schritsen. Ten O. wd. Rein Reinsen en een steeg, ten W. het andere huis van de verkoper, ten Z. Pytter Fransen en de Schritsen, ten N. ook Pytter Fransen? Gekocht van Dirck Sibrens Longerhou, mede-vroedsman x Tietske Reins, voor 1120 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Tjeerd Tjeerds


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013r van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsen


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293v van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsens


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7achterKroonsteeg WZ [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]vier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers)
 
koperAntie Jans IJsenbeeck 137-00-00 GG
huurderPier Laessen c.s.wijdschipper
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerdsen wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N. havenmeester
verkoperThijs Claessen, gehuwd metschipper op Sneek
verkoperTrijntie Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans IJsenbeek koopt 4 camers, bestaande uit 2 benedencamers en 2 opkamers, in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen, en waarin wijdschipper Pier Laesen woont. Ten O. die camers, ten Z. wijschipper Tjeerd Tjeerds, ten W. die steeg, ten N. de havenmeester. Koperse moet de schutting en de deur daarin, die tot beveiliging van die camers dient, zelf onderhouden. Gekocht van Sneker schipper Thijs Claesen x Trijntje Fransen voor 137 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0304v van 11 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ1/2 huis
 
koperTjeerd Tjeerdsen schipper170-17-08 GG
eigenaar van 1/2Tjeerd Tjeerdsenschipper
verpachter grondN. N. 0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetje Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pytters mr. timmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Janssen
verkoperFoppe Tieertswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerds, schipper, koopt een 1/2 huis nz. Schritsen, waarin hij al woont (huurt?) en waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een steeg en Doetie Lieuwes, ten W. mr. timmerman Schelte Pytters, ten Z. die straat, ten N. erven Antie Jans [IJsenbeek?]. Gekocht van wijdschipper Foppe Tieerts voor 170 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0340r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis
 
koperJillis Jansen 304-00-00 GG
verpachter grondN. N. 0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetie Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pieters mr. huistimmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jans
verkoperTieerd Tieerdsen


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-137Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerSchelte Pieters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305v van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis
 
koperPieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagt650-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pieters bouwmeester
naastligger ten noordenJanke Broers
verkopervroedsman Jilles Jansen Wiertsmamr. lijnslager


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-137Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pieters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis
 
koperHendrick Pyters, gehuwd metsmalschipper425-00-00 CG
koperGrytie Obbes
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenDirk Sytses
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenSchelte Pyters bouwmeester
naastligger ten noordenJanke Broers
verkoperPyter Bolties, gehuwd metkapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland
verkoperFroukjen IJsbrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters, smalschipper x Grijtie Obbes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. een doorlopende steeg en Dirk Sytses, ten W. de bouwmeester Schelte Pyters, ten Z. de straat en diept, ten N. Janke Broers. Gekocht van Pyter Bolties, capitein op het transport jacht v.d. Admiraliteit x Frouckjen IJsbrands.


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-137 Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerSchelte Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0284r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pieters


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0331r van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Pieters


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056v van 25 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Pieters schipper


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0217r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Pieters schipper


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0066r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pyters schipper


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-137 Schritsen 7huis
eigenaarerven Schelte Pyters
gebruikererven Schelte Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0054v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7achterLanen naar de Schritsen, doorgaande steeg van dehuis of woning
 
koperAnderies Doedes matroos op het Admiraliteitsjacht400-00-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]
naastligger ten zuidenHendrik Pieters
naastligger ten westenPieter Scheltes
naastligger ten noordenJan Sickes
verkoperTrijntie Hoites meerderjarige ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Andries Doedes, matr. op het Admiraliteit jacht, koopt een huis met 2 grote beneden- en 2 grote bovenkamers, bewoond door diverse gezinnen, tussen Lanen en Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Pieter Scheltema, ten Z. Hendrik Pieters, ten N. Jan Sickes (Builart?). Gekocht van Trijntje Hoites, voor 400 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-137 Schritsen 7Pieter Scheltema, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-137 Schritsen 7huis
eigenaarPytter Scheltema
gebruikerPytter Scheltema
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Pytters e.a.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis
 
koperWybren Broers, gehuwd metmr. huistimmerman750-00-00 CG
koperTrijntie Hendriks Reidhorst
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenW. C. Bakker bode
naastligger ten noordende weduwe van Auke Fransen
verkoperRinske Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Philippus Swart


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003ra van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7achterKroonsteeg WZ [staat: steeg tussen Schritsen en Lanen]huis
 
koperWybren Broers, gehuwd mettimmerman250-00-00 CG
koperTrijntje Hendriks Reidhorst
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWybren Broers timmerman
naastligger ten westenW. C. Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTrijntje Hendriks Reidhorst
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. B. Schaaff
verkoperAntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0171r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0135r van 2 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7achterKroonsteeg WZ [staat: doorgaande steeg tussen Schritsen en Lanen]huis
 
koperJan Martens, gehuwd met88-05-00 CG
koperTrijntje Pieters
huurderSymon Jurjens c.u.
huurderHendrik Dirks c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Schoot
naastligger ten westendr. H. J. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Gongrijp
verkoperWybren Broersmr. timmerman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-135 Schritsen 7Willem C Bakker wed1-10-00 CG


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0171r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0139r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ wijk F-127huis
 
koperoud tamboermajoor Johannes Wilhelmus Schoot 400-00-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe Gonggrijp
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperJohannes Schootoud sergeant in dienst van het voormalig Bataafsche gemenebest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohann W. Schoot, oud-tamboermajoor, koopt een huis nz. Schritsen, wijk F-127. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Schritsen, ten W. wd. Gonggrijp, ten N. Jan Martens. Geen grondpacht. Gekocht van oud sergeant in dienst van het voormalig Bataafsch gemeenebest Johannes Schoot, voor 400 CG.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Cornelis Johannes van Beemen... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1821; eigenaar van wijk F-126; gebruiker is Jane van Slooten, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-053, metselaar; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Jaane Thomas van Slooten... matroos, huw.afk. 14 en 21 feb 1813, zv Thomas vS, en Sipkje Abes Wyma; BS huw 1831; gebruiker van wijk F-126, varensgesel; eigenaar is Cornelis van Beemen, 1814. (GAH204); geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-126Schritsen 7Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 21 apr 1818
adressoortbedraggebruik
F-126Schritsen 7koopaktefl. 300huis F-126
 
verkoperKornelis Johannes van Beemen
verkoperAukje Vink
koperPier Zytzes Mulder
koperElizabeth Hendriks Meyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1389Schritsen 7Augustinus DeckerHarlingenkleermakerhuis en erf (122 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Anna de Boeroud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Geiske Fokkema... Sijbe Doekes F, en Trijntje Jacobus Visser; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Harmanus Smit... HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1844, huw 1854; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Janke de Boer... de B., en Tettje Jacobs; BS huw 1835, ovl 1844; oud 30 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Joris Reinders Kronenburg... eigenaar is Weltje Galama, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Willem Barteles Wagenaar... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-126; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-126Schritsen 7Martha Jans de Reus, overleden op 21 februari 183935 jr, overleden Schritsen F 126, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-126Schritsen 7Geert van der Zee, overleden op 5 augustus 18397 mnd, overleden Schritsen F 126. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-126SchritzenJoris Kronenburg56 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-126SchritzenAnna de Boer53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenWillem Wagenaar28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, timmermansknegt
F-126SchritzenGeyske Fokkema [Vokkema]28 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenHarmanus Smit28 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-126SchritzenJanke de Boer30 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenTetje Smit1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1389F-127 (Schritsen)Christoffel Burgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1389F-121 (Schritsen)Coenraad Leerswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4979Schritsen 7 (F-120)Coenraad Leerswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 7 Gijsbertus Radsmabootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 7H.Gonggrijpmatroos


1962 - variaadresbronbericht
Schritsen 7Raadsvergadering 28 augustusHet perceel werd op verzoek van de eigenaar M.B. Smid onbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8083Schritsen 7gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8083Schritsen 7
  terug