Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 7 6-137 1/2 6-135 F-126 F-120
 


 


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 7e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ1/2 huis
 
koper finaalN. N. 700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende erven van Jelle Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Hendricx voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Hendrickx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (7) ten verzoeke van Grietie Hendrix wv Harmen Hendricks, als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen, 1/2 huis op de nz. Schritsen. Ten O. wv Rein Reinsens, ten W. erven Jelle Jaspers. Grondpacht 18 st. Geboden 700 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0028r van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ1/2 huis en loodsje
 
koperDirck Sybrants Longerhou c.u.350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erven van Jelle Jaspers
naastligger ten noordenPytter Fransen
verkoperRigstie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Feycke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou koopt 1/2 huis met loods en plaets nz. Schritsen. Ten O. wd. Rein Reinsen en een steeg, ten W. erven Jelle Jaspers Bennema, ten N. Pytter Fransen. Gekocht van Rightie Jacobs wv Feycke Martens, voor 350 gg.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7[niet vermeld]1/2 van vier grondpachten
 
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting 50-17-08 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouw0-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis met voorhuis, loods en plaats
 
koperTieerd Tieerdsen, gehuwd metgrootschipper1120-00-00 GG
koperYdtske Folckerts
verpachter grondde heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh 0-18-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Reynsens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenmede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou c.u.
naastligger ten noordenPytter Fransen
verkopermede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, gehuwd met
verkoperTietske Reynsens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerdsen, grootschipper x IJdtske Folckerts koopt een huis van 3 camers, voorhuis en loodske met plaets, put en bak, nz. Schritsen. Ten O. wd. Rein Reinsen en een steeg, ten W. het andere huis van de verkoper, ten Z. Pytter Fransen en de Schritsen, ten N. ook Pytter Fransen? Gekocht van Dirck Sibrens Longerhou, mede-vroedsman x Tietske Reins, voor 1120 gg.


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0304v van 11 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ1/2 huis
 
koperTjeerd Tjeerdsen schipper170-17-08 GG
eigenaar van 1/2Tjeerd Tjeerdsenschipper
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetje Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pytters mr. timmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van Antie Janssen
verkoperFoppe Tieertswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerds, schipper, koopt een 1/2 huis nz. Schritsen, waarin hij al woont (huurt?) en waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een steeg en Doetie Lieuwes, ten W. mr. timmerman Schelte Pytters, ten Z. die straat, ten N. erven Antie Jans [IJsenbeek?]. Gekocht van wijdschipper Foppe Tieerts voor 170 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0340r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis
 
koperJillis Jansen 304-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetie Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pieters mr. huistimmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van Antie Jans
verkoperTieerd Tieerdsen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-137 Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerSchelte Pieters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305v van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis
 
koperPieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagt650-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pieters bouwmeester
naastligger ten noordenJanke Broers
verkopervroedsman Jilles Jansen Wiertsmamr. lijnslager


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-137 Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pieters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis
 
koperHendrick Pyters, gehuwd metsmalschipper425-00-00 CG
koperGrytie Obbes
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenDirk Sytses
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenSchelte Pyters bouwmeester
naastligger ten noordenJanke Broers
verkoperPyter Bolties, gehuwd metkapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland
verkoperFroukjen IJsbrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters, smalschipper x Grijtie Obbes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. een doorlopende steeg en Dirk Sytses, ten W. de bouwmeester Schelte Pyters, ten Z. de straat en diept, ten N. Janke Broers. Gekocht van Pyter Bolties, capitein op het transport jacht v.d. Admiraliteit x Frouckjen IJsbrands.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-137 Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerSchelte Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-137 Schritsen 7huis
eigenaarerven Schelte Pyters
gebruikererven Schelte Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-137 Schritsen 7Pieter Scheltema, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0159r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode1100-00-00 CG
koperTettje Roelofs
huurderde weduwe van Jongejans
naastligger ten oostenPhilippus Swart n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenAndries Doedes c.u.
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.
verkoperAndries Doedes, gehuwd met
verkoperAntje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Gijsbertus Bentfort, gerechtsbode x Fettje Roelofs koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Philippus Swart, ten Z. de Schritsen, ten W. de verkoper, ten N. Evert Nieuwenhuis. Gekocht van Andries Doedes x Antje Fransen voor 1100 cg.


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0057r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperMayke Folkerts de Haas, weduwe van1250-00-00 CG
wijlen Ph. Hanekuikkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Yemes
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.
verkoperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
verkoperTettje Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik koopt huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. wd. Philippus Swart, ten W. Jacob Yemes, ten Z. de straat, ten N. Evert Nieuwenhuis. Er is een steeg naar de Lanen. Gekocht van gerechtsbode Coenraad Gijsbertus Bentfort x Tettje Roelofs.


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-135 Schritsen 7Willem C Bakker wed1-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0102r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 7Schritsen NZ wijk F-126huis
 
koperKornelis J. van Beemen, gehuwd metmetselaar355-00-00 CG
koperAukje Vink
huurderJurjen van der Stok 56-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Schoot
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenClaas Jurres
naastligger ten noordende Joodse Gemeente
verkoperCoenraad Willems Bakker, erfgenaamkoopman
verkoperMargaretha W. Bakker, gehuwd met
verkoperRein Miedema, erfgenamen vankoopman
erflaterMaaike Folkerts de Haas, weduwe van
erflaterwijlen Willem Coenraad Bakkerbode bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKornelis Johannes van Beemen, metselaar x Antje Vink kopen huis nz. Schritsen, wijk F-126. Ten O. J. Schoot, ten Z. de straat, ten W. Claas Jurres, ten N. de Joodse Gemeente. De zolder van dit huis loopt over de achterkamer van het huis van Claas Jurres. Gekocht van Coenraad Willems Bakker voor 1/2, en Margaretha Willems Bakker x Rein Miedema voor 1/2, als erven van hun wl. moeder Maaike Folkerts de Haas wv admiraliteitsbode Willem Coenraad Bakker.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Cornelis Johannes van Beemen... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1821; eigenaar van wijk F-126; gebruiker is Jane van Slooten, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-053, metselaar; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Jaane Thomas van Slooten... matroos, huw.afk. 14 en 21 feb 1813, zv Thomas vS, en Sipkje Abes Wyma; BS huw 1831; gebruiker van wijk F-126, varensgesel; eigenaar is Cornelis van Beemen, 1814. (GAH204); geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-126Schritsen 7Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 21 apr 1818
adressoortbedraggebruik
F-126Schritsen 7koopaktefl. 300huis F-126
 
verkoperKornelis Johannes van Beemen
verkoperAukje Vink
koperPier Zytzes Mulder
koperElizabeth Hendriks Meyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1389Schritsen 7Augustinus DeckerHarlingenkleermakerhuis en erf (122 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Anna de Boeroud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Geiske Fokkema... Sijbe Doekes F, en Trijntje Jacobus Visser; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Harmanus Smit... HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1844, huw 1854; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Janke de Boer... de B., en Tettje Jacobs; BS huw 1835, ovl 1844; oud 30 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Joris Reinders Kronenburg... eigenaar is Weltje Galama, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Willem Barteles Wagenaar... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-126; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-126Schritsen 7Martha Jans de Reus, overleden op 21 februari 183935 jr, overleden Schritsen F 126, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-126Schritsen 7Geert van der Zee, overleden op 5 augustus 18397 mnd, overleden Schritsen F 126. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-126SchritzenJoris Kronenburg56 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-126SchritzenAnna de Boer53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenWillem Wagenaar28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, timmermansknegt
F-126SchritzenGeyske Fokkema [Vokkema]28 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenHarmanus Smit28 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-126SchritzenJanke de Boer30 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenTetje Smit1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1389F-127 (Schritsen)Christoffel Burgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1389F-121 (Schritsen)Coenraad Leerswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4979Schritsen 7 (F-120)Coenraad Leers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 7 Gijsbertus Radsmabootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 7H.Gonggrijpmatroos


1962 - variaadresbronbericht
Schritsen 7Raadsvergadering 28 augustusHet perceel werd op verzoek van de eigenaar M.B. Smid onbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8083Schritsen 7gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8083Schritsen 7
  terug