Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 9 6-138 6-136 F-127 F-121


Huisnaam in: 1829
Gebruik:
Naam: het brabantsche bierhuis
Kwartier/wijk F-127
Verkoper:
Koper/eigenaar: burgaard, c
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 9Kroonsteeg ten oosten


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-138Schritsen 9huis
eigenaarJilles Jansen Wiertsma
gebruikerFreerk Jans
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-138Schritsen 9huis
eigenaarPieter Bolties
gebruikerFreerk Jans
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720
opmerkingaanslag had 6-16-0 moeten zijn


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-138 Schritsen 9huis
eigenaarHendrik Pyters
gebruikerHendrik Pyters
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-138 Schritsen 9huis
eigenaarHendrik Pyters
gebruikerHendrik Pyters
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-138 Schritsen 9Hendrik Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-138 Schritsen 9huis
eigenaarHendrik Pyters
gebruikerHendrik Pyters
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-139 Schritsen 9Johannes Schoot, 32 jaar, gehuwd


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-136 Schritsen 9Johannes Schoot2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Johannes Wilhelmus Schoot... HRL, in leven schoenmaker te HRL; BS ovl 1812; 1832 huwelijken, ovl 1844, ovl 1881; gebruiker van wijk F-127, schoenmaker; eigenaar en medegebruiker is Willem Schoot, (vdr van J.W.S. ?), gegagimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Willem Schooteigenaar en gebruiker van wijk F-127, gegagimenteerd; medegebruiker Johannes W. Schoot, (zv W.S. ?), schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-127Schritsen 9Willem Schoot Willem Schoot gegagimenteerd
F-127Schritsen 9Johannes Schoot schoenmaker


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 en 41 van 14 feb 1821
adressoortbedraggebruik
F-127Schritsen 9provisionele en finale toewijzingfl. 260huis op de Schritsen F-127
 
verkoperHelena Hamers
verkoperCoenraad Slijm
koperAugust Dekker


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 11 van 16 jan 1829
adressoortbedraggebruik
F-127Schritsen 9koopaktefl. 600huis op de noordkant van de Schritsen F-127
 
verkoperAugust Dekker
koperChristophorus Burgaard


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 21 en 32 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
F-127Schritsen 9provisionele en finale toewijzingfl. 604huis F-127
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperJohannes van Eest


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1389Schritsen 9Augustinus DeckerHarlingenkleermakerhuis en erf (122 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Christoffel Burgaardsoud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-127; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Maria Johanna de Decker... BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1866, ovl 1874; oud 40 jaar, geb Moerbeek en wonende te HRL. 1839, wijk F-127; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-127Schritsen 9C Burgaard stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-127SchritzenChristoffel Burgaard39 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, kuiper
F-127SchritzenMaria Decker40 jMoerbeekv, rooms katholiek, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-127Schritsen 9Christophorus Burgaard, overleden op 15 december 184039 jr, kastelein, overleden Schritsen F 127, man van Maria-Johanna de Decker, koopvrouw (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Maria (vrouw van Nicolaas Fleur, te Franeker) en Francisca Burgaard (vrouw van Christ Boumans, te Amsterdam), halfbroer van Anna Vaes, te Leeuwarden. Saldo fl. 572,85. (in tafel Christoffel) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1389F-127 (Schritsen)Christoffel Burgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1389F-121 (Schritsen)Coenraad Leerswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4978Schritsen 9 (F-121)Coenraad Leerswoonhuis en werkplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 9 Coenraad Leerswinkelier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 9E.Bakkerkommies-verificateur


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 9M.B. (Martinus) Smid


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8083Schritsen 9gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8083Schritsen 9
  terug