Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 47 5-149 5-197 F-146 F-140
Naastliggers vanSchritsen 47
ten oostenSchritsen 49
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 45
ten noordenLanen 47


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026v van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073r van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0076v van 10 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 47Schritsen NZwoning
 
koperPytter Jetses c.u.410-00-00 GG
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFoppe Foppes
naastligger ten noordende weduwe van Ede bakker
verkoperJetske, weduwe van
verkoperwijlen Douue
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Jetses c.u. kopen woning op de Schritsen. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. Foppe Foppes, ten N. wd. Ede backer. Gekocht van Jetske Douwes wd., voor 410 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0087r van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Jetses


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0178v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Jetses


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0277r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 47Schritsen NZwoning
 
koperPieter Oedses, gehuwd metschuitschipper235-00-00 GG
koperLijsbet Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostenEpke Sickes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter IJsbrands
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners
verkoperJetse Pieters, en zijn broerzeevarende
verkoper en voor hun zusterJan Pieterszeevarende
verkoperYdtie Pieters, en hun broer
verkoperFeike Pieters


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086v van 3 mrt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 47Schritsen NZhuis off woning
 
koperLambert Martens smalschipper260-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostenHylke Hanekuik
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter IJsbrandts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners
verkoperPieter Oedzes, ensmalschipper
verkoperAntie Pieters, gehuwd met
verkoperClaes Fejessmalschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-149Schritsen 47huis
eigenaarLambert Martens
gebruikerLambert Martens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0027r van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 47Schritsen NZhuis
 
koperAlbert Alberts Roos c.u.galjootschipper400-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostenHylke J. Hanekuik
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Isbrands
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLambert Martensgrootveerschipper


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-149Schritsen 47huis
eigenaarAlbert Roos erven
gebruikerb[urgem]r. Corver vrouw
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingde helft door eelke douwes betaeld aen de executeur


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-149 Schritsen 47huis
eigenaarAlbert Roos erven
gebruikerWalta Hayes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Roos


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0100r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgerhopman Sybren Feykes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0286v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 47Schritsen NZwoning
 
koperHendrik Martens, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht400-00-00 CG
koperTrijntje Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Tetje gestwijf
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHessel Doekles schipper
naastligger ten noordenoub burgemeester Nollides
verkoperTrijntje Alberts, gehuwd met
verkoperCasper Bartels


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0010v van 22 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-149 Schritsen 47huis
eigenaarHendrik Martens
gebruikerHendrik Martens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-149 Schritsen 47wed. Hendrik Martens, bestaande uit 6 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-149 Schritsen 47huis
eigenaarwed. Hendrik Martens
gebruikerwed. Hendrik Martens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0105v van 29 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kinderen van Trijntje Sipkes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEsger Jans n.u.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0190v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 47Schritsen NZ bij de Vleesmarkthuis
 
koperSchelte Sipkes mr. huistimmerman257-14-00 GG
huurderGerben Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostenSybren Lammerts
naastligger ten zuidenSchritsen en straat
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenSybren Feikes Camsma
verkoperLijsbeth Hendriks, gehuwd met
verkoperEgger Janspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, mr. huistimmerman


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0218r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchelte Sipkes


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0318v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Schelte Sipkes, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenwijlen Trijntje Jacobs


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0016v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenR. van der Veen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-201 Schritsen 47Tjepke Zaakes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-197 Schritsen 47Tjepke Zaakes1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0091r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Tjepke Blok


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Petronella Bonnes Leefsmageb 1740 HRL, ovl 2 dec 1813 HRL, huwt met Bernardus Koelman, verkoopt een huis in 1802, ovl wijk F-146; BS ovl 1813;


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Tjepke Sakes Blok... B., geb 1766 HRL; BS ovl 1829, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1842, ovl 1850; wed. T.B. eigenaar van wijk F-146; gebruiker is IJede Bakker wed, naaivrouw, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Yede Bakker... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1807, BS ovl 1811, huw 1826, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1871; gebruiker van wijk F-146, naaivrouw; eigenaar is Tjepke Blok wed., 1814. (GAH204); kind: Elizabeth Iedes Bakker, geb 29 mrt 1797, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-146Schritsen 47Tjepke Blok wedYede Bakker wednaayvrouw


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 54 en 79 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
F-146Schritsen 47provisionele en finale toewijzingfl. 240huis op de Schritsen F-146
 
verkoperSchelte Tjepkes Blok
koperJan Jans Park
cessionarisJan IJzenbeek


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 151 en 163 van 21 jun 1826
adressoortbedraggebruik
F-146Schritsen 47provisionele en finale toewijzingfl. 160huis op de Schritsen F-146
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperSjoerd Obbes Schaafsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1338Schritsen 47Sjoerd Obbes SchaafsmaHarlingenaannemer van publ. werkenhuis (36 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-146SchritzenCornelis Pronker37 jTerschellingm, protestant, gehuwd, zeeman
F-146SchritzenDirkje M Stolte36 jFerwerdv, protestant, gehuwd
F-146SchritzenJouke Pronker2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-146SchritzenMink Pronker1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-146SchritzenYetje Pronker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-146Schritsen 47Feye Cornelis Pronker, overleden op 6 maart 18431 jr (geboren 4/4/1842), overleden Schritsen F 146, zoon van Cornelis Pronker, matroos en Dirkje Minks Stolte, broer van minderjarige Ytje (12 jr), Mink (9 jr) en Joukje Cornelis Pronker (5 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-146Schritsen 47Feye Cornelis Pronker, overleden op 26 februari 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Schritzen F 146, zoon van Cornelis Feyes Pronker, zeeman en Dirkje Minks Stolte, broer van minderjarige Jetje, Mink en Joukje Cornelis Pronker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Cornelis Feyes Pronker... HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 37 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-146; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Dirkje Minks Stolte... huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1338F-146 (Schritsen)Atze Sjoerds Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1338F-140 (Schritsen)Atze S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1338Schritsen 47 (F-140)Bonifacius Jacobiwoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 47rijksmonument 507134 1942
  terug