Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 55 5-138 5-201 F-150 F-143
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 55naamloze doorlopende steeg ten westen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0088v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ, aan de voorkant van dehuis
 
kopermr. Frids Pytters, gehuwd metaritmaticus ende lieffhebber der mathematie consten ende zeevaert480-00-00 GG
Grietie Sickes
naastligger ten oostenJacob Jansen de Kock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Jelte Joannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Piers Minnema c.u.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-138 Schritsen 55huis
eigenaarSipke Gerrits
gebruikerSipke Gerrits
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-138 Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-138 Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerrits
gebruikerwed. Sipke Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-138 Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerryts
gebruikerwed. Sipke Gerryts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0170r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmerkthuis
 
koperHylkjen Overzee, weduwe van551-07-00 GG
wijlen vroedsman Magnus van Arssen
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Willems
verkoperGerryt Sipkeszilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkjen Overzee wv Magnus van Arssen koopt een huis nz. Schritsen, op de vleesmarkt. Ten O. en N. Jacob Lolles Kok, ten W. Jacob Willems, ten Z. de Schritsen. Met overname van de goederen die tot de vleesmarkt behoren. Gekocht van Gerryt Sipkes.


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0147r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperBauke Baukes mr. metselaar525-17-00 GG
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Vleesmarkt]
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
verkoperHylkje Jansen Overzee, weduwe van
wijlen vroedsman Magnus van Aarsen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0157r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperCornelis Jonker koopman615-15-00 CG
voormalig bewonerwijlen Neeltje Baukes
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
verkoperSybrand Hingst, en boedelredder vanfabrikeur en koopman
wijlen Neeltje Baukes


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0167v van 7 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperWytze Heins mr. verver645-12-00 CG
voormalig eigenaarwijlen Neeltje Baukes
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolke Jacobs Kok
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
verkoperCornelis Jonkerkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-205 Schritsen 55Wijtze Heijns
5-205 Schritsen 55Eeltje Cornelis


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0029r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55achterSchritsen NZ wijk F-198kamer
 
koperSipke Tjepkes Blok, gehuwd met125-00-00 CG
Aaltje Freerks
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob de Boer
naastligger ten zuidenJacob de Boer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGereformeerde Gemeente diaconie
verkoperLolke Sybrenshuistimmerknecht


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-201 Schritsen 55Wytze Heins1-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Wietze Heins Blok... glazemaker, kind: Lijske B., geb 1782 HRL; BS ovl 1830; 1841 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-150, werwer, 1814. (GAH204); W.H.B. eigenaar van perceel nr. 1324 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 68, huis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-150Schritsen 55Wietze H Blok Wietze H Blok wewer


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-150Schritsen 55Wytse Heins Blok, overleden op 10 januari 183079 jr, verver/glazenmaker Schritsen/Vleesmarkt F 150, vader van Elisabeth Wytzes Blok, vrijster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1324Schritsen 55Wytze Heins BlokHarlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Catharina van Ring... dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Elisabeth Blokoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Lutske Jansen Kronenburg... den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Pieter ten Brug... ovl 11 feb 1862 HRL, huwt met Johanna Varo, (gk) schippersknecht in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk F-150, zv Hermanus tB, en Antje Martens; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-150SchritzenLuitske Kronenburg75 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-150SchritzenElisabeth Blok55 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1324F-150 Hervormde DiaconieHarlingenvan voren vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Akke van Loon... HRL, N.H., huwt met Jouke Terpstra, dv Sjoerd vL, en Frouwkje Knaap; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-150, 321; oud 49 jaar, geb Vrouwenbuurt (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324F-150 (Schritsen)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324F-143 (Schritsen)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324Schritsen 55 (F-143)Diaconie der Ned. Herv. Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 55 Jozef Markensteinbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 55J.Kroesmachinist


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 55A. (Antje) Bruinsma wv Kroes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 55rijksmonument 20654
  terug