Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 57,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 57 5-141 5-202 F-151 F-144
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 57naamloze steeg ten oosten


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Schritsen 57huis
eigenaarwed. Lolle Jacobs
gebruikerwed. Lolle Jacobs
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Schritsen 57huis
eigenaarLolle Jacobs erven
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Schritsen 57huis
eigenaarJacob Cock
gebruikerJacob Cock
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:08


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 57Schritsen NZ op de vleesmerkthuis
 
koperAlbert Jellema schooldienaarGG 317:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
bewonerSchelte Tites
naastligger ten oostenBaukjen Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: diept]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Lolles
verkoper 1/4Claeske Lollus Cock
verkoper 1/4Aeltie Lollus Cock
verkoper 1/4Jacob Lollus Cock
verkoper 1/4Grietie Lollus Cock


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Schritsen 57huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 57Schritsen NZ op de vleesmarkthuis
 
koperJacob Lolles Kok c.u.mr. schoenmakerGG 365:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
huurderWierd Dirks c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Feite Christiaans
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJarig Claver
naastligger ten noordenJacob Lolkes Kok
verkoperJohannes JellemapredikantMakkinga
verkoperSybren JellemaAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Lolles Kok, mr. schoenmaker, koopt huis nz. Schritsen op de Vleesmarkt. Ten O. wd. Feite Christiaans, ten Z. de straat en diept, ten W. Jarig Claes?, ten N. de koper. Gekocht van Johannes....?, ds. te Makkum....?, voor 365 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-141 Schritsen 57Jacob Lolles Kok, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 20:00:00


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 57Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperFolkert Jans, gehuwd metvarensgezelCG 251:00:00
Antje Jans Reidmaker
naastligger ten oostensteegje met uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWytze Heins
naastligger ten noordende weduwe van Lolle Jacobs
verkoperde weduwe van Lolle Jacobs, gehuwd met
Maaike Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-202 Schritsen 57Folkert JansCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Gerrit H Vellingaeigenaar van wijk F-151; gebruiker Pieter Gerrijts Vellinga, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Pieter Gerryts Vellingagebruiker wijk F-151, schipper; eigenaar is Gerrit H. Vellinga, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-151Schritsen 57Gerrit H Vellinga Pieter Gerryts Vellinga schipper


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 171 van 17 aug 1814
adressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57koopaktefl. 300huis F-151
 
verkoperHille Gerrits Vellinga
koperPieter Gerrits Vellinga


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 189 en 1 van 28 dec 1816
adressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57provisionele en finale toewijzinghuis op de Schritsen noordzijde F-151
 
verkoperPieter Gerryts Vellinga (te Bolsward)


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 204 en 222 van 4 dec 1822
adressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57provisionele en finale toewijzingfl. 130huis F-151
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperJohannes Leenderts Stuff


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1323Schritsen 57Trijntje Klazes de Jongh, huisvr. van Thomas Baukes BakkerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Jelle Jelles Agema... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk F-151; VT1839; geb 28 apr 1787, ged 13 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske Romkes Lanting; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-151SchritzenJelle J Agema52 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, baardscheerder


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49034 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 196 van 8 okt 1841
adressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57koopaktefl. 275huis op de Schritsen F-151
 
verkoperThomas Baukes Bakker
koperMartinus Thomas van Slooten


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1323F-151 M van SlootenHarlingeneen woonhuis gesloopt en verbouwd tot een winkel, verbonden aan zijn pakhuis


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Jacoba van der Gaast... ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1323F-151 (Schritsen)Martinus H. van Slootenpakhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 okt 1871
F-151Schritsen 57Een pakhuis en erf aan de Schritsen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Provisioneel verkocht op 8 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
F-151Schritsen 57Een pakhuis en erf aan de Schritsen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Finaal verkocht op 22 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga. Waarop geboden is f. 597..


1876 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 57, HarlingenSchritsen 57Westerhof, Anna'Den 7 Maart 1867
heeft
ANNA WESTERHOF
de eerste steen aan
dit gebouw gelegd.'
Gevelsteen in 1993 gerestaureerd door steenhouwerij De Vries.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3970F-144 (Schritsen)Bernardus Westerhofwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3970Schritsen 57 (F-144)Bernardus Westerhof (te Leeuwarden)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 57 Jan Anes Zeinstrazonder
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600


1935 - kentekenadresnaam
B-21335
Schritsen 57Sjouke Vellinga


1936 - kentekenadresnaam
B-22180
Schritsen 57Sjouke Vellinga


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 57S. Vellinga877Taxibedr.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 57A.M. (Anna) Lendemeijer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 57rijksmonument 20655


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3970Schritsen 57
  terug