Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 63 5-139 5-205 F-153 F-147
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 63Loonsteeg ten oosten


 


 


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZ aan de Vleesmarkthuis
 
koperHans Hendricks 425-14-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemeester Voorda
naastligger ten zuidenSchritsen en vleesmarkt
naastligger ten westende weduwe van Douwe Hilles
naastligger ten noordende erfgenamen van Aeltie Hayes
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendricks koopt een huis, loods en plaets nz. Schritsen aan de Vleesmarkt. Ten O. erven burgemeester Voorda, ten W. wd. Douwe Hilles, ten Z. de straat en Vleesmarkt, ten N. erven Aeltie Hayes. Gekocht van de doopsgezinde gemeente.


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0268r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZ en vleesmarkthuis
 
koper door niaarGryttje Tyttes, gehuwd met380-00-00 GG
koper door niaarBeernt Andries zeevarende
geniaarde koperClaes Oepkes c.u.briefbesteller
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisJan Jansen Wiersma
bewonerde weduwe van Hans Hendrix
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemeester Voorda c.soc.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSicke Salomons havenmeester
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma mr. timmerman
verkoperMayke Foekes, weduwe van
verkoperwijlen Hans Hendrixexecuteur


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZhuis
 
koperClaes Oepkes, gehuwd metbriefbesteller en winkelier510-00-00 GG
koperAeltie Tjeerds
huurderMayke Doekes 17-00-00 GG
huurderwijlen Hans Hendrix
naastligger ten oostensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemeester Voorda c.s.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenSicco Salomons havenmeester
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma
verkoperGryttje Tytes, gehuwd met
verkoperBerent Andriesbootsman


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-139Schritsen 63huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZhuis en plaats
 
koper door niaarClaas Jansen, gehuwd metmr. scheepstimmerman650-00-00 CG
koper door niaarJancke Hanses
geniaarde koperSijke Reindersmeerderjarige jongedochter
geniaarde koperGeertie Reindersmeerderjarige jongedochter
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenAndries Jochems e.a.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBaukjen Douwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sicke Salomons
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Servaas van Beemen
naastligger ten noordenClaes Jansen c.u.
verkoperClaes Upkes c.u.briefbesteller


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZhuis en plaats
 
koper door niaarClaas Jansen, gehuwd metmr. scheepstimmerman650-00-00 CG
koper door niaarJancke Hanses
geniaarde koperSijke Reindersmeerderjarige jongedochter
geniaarde koperGeertie Reindersmeerderjarige jongedochter
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenAndries Jochems e.a.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBaukjen Douwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sicke Salomons
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Servaas van Beemen
naastligger ten noordenClaes Jansen c.u.
verkoperClaes Upkes c.u.briefbesteller


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-139Schritsen 63huis
eigenaarImmetie Intema
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-139 Schritsen 63huis
eigenaarImmetie Intema
gebruikerImmetie Intema
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-139 Schritsen 63huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerJan Janes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-139 Schritsen 63Willem Gerrits, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-139 Schritsen 63huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


 


 


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZhuis
 
koperMichiel Pieters, gehuwd met1025-00-00 CG
Christina Jans
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHaye Jacobs
naastligger ten noordenCornelis Johannes
verkoperAntje Klases, weduwe vanwinkelierse
wijlen Lammert Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Pieters x Christina Jans koopt een huis nz. Schritsen, met de losse goederen welke bij de Vleesmarkt behoren. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. die straat, ten W. Haye Jacobs, ten N. Cornelis Johannes. Gekocht van Antje Klases wv Lammert Sybrens.


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZhuis en winkelinventaris vleesmarkt
 
koperBarend J. Smit, gehuwd metmr. uurwerkmaker1300-00-00 CG
koperJanneke Johannes
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHaaye Jacobs
naastligger ten noordenGerben Andries
verkoperMichiel Pieterswinkelier


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-205 Schritsen 63Beerend Smith erven2-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 63Schritsen NZ wijk F-153huis
 
koperRuurd Duman 700-00-00 CG
huurderCornelis Aukes 60-00-00 CG
naastligger ten oostenTaeke Jans
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHaye Jacobs
naastligger ten noordenT. van Benthem q.q.
verkopervrouwe Sophia Waller c.s., gehuwd met
verkoperJacobus J. Kerkhoven
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Duman koopt een huis wijk F-153, nz. Schritsen. Ten O. Taeke Jans, ten Z. de Schritsen, ten W. Haye Jacobs, ten N. T. van Benthem. Koper moet de goederen die tot de Vleesmarkt behoren overnemen. Gekocht van Sophia Waller x Jacobus J. Kerkhoven.


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Fredrik Duman... 1812 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Duman en Geertruida ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Ruurd Fredriks Duman... Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1826, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk F-153, metzelknegt, 1814. (GAH204); R.F. van Duman en Geertruida Andries van der Spoel, zijnde de aangave gedaan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-153Schritsen 63Ruurd F Duman Ruurd F Duman metzelknegt
F-153Schritsen 63Grietje


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-153Schritsen 63Hiltje Ruurds Duman, overleden op 13 januari 1825dochter van Ruurd Duman, metselaar (Schritsen F 153) en Geertruida Koopmans, zuster van minderjarige Andries, Antje, Akke en Fredrik Ruurds Duman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-153Schritsen 63Frederik Duman, overleden op 28 februari 1827vader van Hendrik, belastingcommies, Geertje (vrouw van Abraham Keizer, mr. wagenmaker Edam) en wijlen Ruurd Hendriks Duman (man van Geertruida Koopmans, naaister Schritsen F 153, vader van minderjarige Antje, Andries, Akke, Fredericus en Ruurd Ruurds Duman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1319Schritsen 63wed. Ruurd DumanHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Pieter ten Brug... wijk F-150, zv Hermanus tB, en Antje Martens; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Reinder Steeksma... 179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk F-153; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-153Schritsen 63R Steeksma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-153SchritzenReinder Steeksma43 jFranekerm, protestant, gehuwd, stadstimmerman
F-153SchritzenRigtje Sybns. Wykel42 jWeidumv, protestant, gehuwd
F-153SchritzenSyberen Steeksma14 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1319F-195 Andries HoogmolenHarlingenwoonhuis in een pakhuis veranderd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Cornelis Bernardus Proosterbeek... Jetzes Tolsma, werkman N.H., zv Bernardus Jans P, en Klara Tromp; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk F-153, 205, wijk G-159, 246, 282; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839; geb 12 nov 1786, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Rigtje Sybrands Wijkel... wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-153Schritsen 63Rinze Yntes Reinsma... bakkersknecht, Vst 4 mrt 1857 uit Almenum, A 19 mei 1856 Almenum, N.H., bakkersknecht in 1851, ovl wijk F-153, zv IJnte Rinses en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1319F-153 (Schritsen)Berend G. Bakkerwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
F-153Schritsen 63Een winkelhuis met plaats aan de noordzijde van de Schritsen, verhuurd aan H. van, Drooge. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
F-153Schritsen 63Een winkelhuis met plaats aan de noordzijde van de Schritsen, verhuurd aan H. van, Drooge. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2101..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1319F-147 (Schritsen)Berend Bakkerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1319Schritsen 63 (F-147)Rienk Baardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 63 Willem Schoot Uiterkamporganist R.K. Kerk
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Schritsen 63 Bertha Schoot Uiterkamponderwijzeres
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 63mej. B.Uiterkamp Schootonderwijzer
Schritsen 63W.Uiterkamp Schootonderwijzeres (gep.)


1940 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 63, HarlingenSchritsen 63C. Haangas- en waterleiding, zink- en mastiekwerk


1941 - variaadresbronbericht
Schritsen 63Oud Harlingen Magazine 1993nov: Loodgietersbedrijf C. Haan wordt tijdelijk van Schritsen 63 overgebracht naar Prinsenstraat 4a


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenC.J. Haan658Loodg., install.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenC.J. Haan658Loodg., install.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenC.J. Haan658Loodg., install.


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 63, HarlingenSchritsen 63C. Haaninstallateur van gas- en waterleiding


1964 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 63, HarlingenSchritsen 63gebr. Haanloodgietersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 63M. (Meintje) Kloosterman wv Haan


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 63rijksmonument 20656
  terug