Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Schritsen 67 5-134 5-207 F-156 F-149


Huisnaam in: 1643
Gebruik:
Naam: de friesche man
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSchritsen 67
ten oostende Spekmarkt
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 65b
ten noordenSpekmarkt 6


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 67Liefdessteeg ten westen


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077r van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ [staat: Oude Zuiderwal]huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWopcke Piers
naastligger ten noordenJan Gerryts kolfmaker
verkoper q.q.oom Jan Gerryts de oude, curator
verkoper q.q.oom Jan Gerryts de jonge, curator
verkoper q.q.oom Reyner Gerryts, curatoren over
verkoperde kinderen Syts Pyters mede voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Arian Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Syts Pyters wv Arian Gerryts, voor haarzelf en voor haar kinderen Jan Gerryts d'olde, jonge Jan Gerryts, Reyner Gerryts, en als oomen en curatoren over wl. Arian's voorkinderen, een huis op de oude Zuiderwal. Ten O. en Z. de straat, ten W. Wopke Piers, ten N. kolfmaker Jan Gerryts.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085v van 9 feb 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ [staat; Oude Zuiderwal bij de twee houten bruggen]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Wopcke Piers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Arian Gerryts


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0187r van 8 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Mardorff* glasmaker


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0377r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ [staat: Oude Zuiderwal]huis en loods
 
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekBerent Gerryts, gehuwd met
protesteert vanwege een hypotheekCatalina Augustini
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten oostenhuis en winkel van Jan Claesen
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWopke Piers
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarArian Gerryts
verkoper q.q.Meinu Epes, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Pieter Dircks
verkoper q.q.Meinu Epes, bestemoeder van en administratrix over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Yd Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hans Martorff


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ [staat: oude zuiderwal]huis en loods
 
koper provisioneelN. N. 409-00-00 GG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWopke Piers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0076v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg in mede-eigendom
naastligger ten oostenGerrit Geerts


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129v van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ bij de twee bruggen, op de hoek van dehuis
 
koperSioerd Bartels, gehuwd met421-00-00 GG
koperReynsk Johannis
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFeddrick Samuels
naastligger ten noordenJacob Jurriens
verkoperWillem Gerryts, erfgenaam
verkoperGeert Gerryts, erfgenamen van hun vader
verkoperGerryt Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Bartels x Reynsk Johannes kopen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0040v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ [staat: op de oude Zuiderwal bij de twee bruggen]hoekhuis waar de Frieseman uithangt
 
koperMinne Alles c.u.645-00-00 GG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrederyck Samuels
naastligger ten noordenWopke Jansen
verkoperSioerd Bartels c.u.mr. smid


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van de oude Zuiderwal]huis waar de Frieseman uithangt
 
koperAnne Buues koperslager675-00-00 GG
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Minne Alles


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRinske Jans


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0245r van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRinske Jans


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-134Schritsen 67kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerDaniel Claessen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-134Schritsen 67kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerDaniel Claessen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140r van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168r van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinske Jans


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-134 Schritsen 67kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerRuird Hotses
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-134 Schritsen 67kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerGeertie Jacobs
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0122v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berber Jans


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-134 Schritsen 67tuintie
eigenaarSytse Annes
gebruikerSytse Annes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG
opmerking[één post met 5-133]


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226v van 30 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Kuiper


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0048v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Kuipers


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0157v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0100r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ hoek Spekmarkthuis
 
koper van 1/3 van 1/2Rein Hendriks Faber 1602-21-00 GG
koper van 1/3 van 1/2Jacob Sybrens Brouwer
koper van 1/3 van 1/2Andries van Ziegen
koper van 1/2Roelof Tjerks Schone
huurderJohannes Benzonides 24-00-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJohannes Alberts
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperHarmen Douwes Siderius, nagelaten minderjarig kind
verkoperPieter Douwes Siderius, nagelaten minderjarig kind
verkoperBerend Douwes Siderius, nagelaten minderjarig kinderen van
verkoperwijlen Douwe Harmens Siderius, gehuwd met
verkoperwijlen Ytje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks Schoone koopt, na niaar, 1/2 huis en Rein H. Faber, Jacob Sybrens Brouwer en Andries van Ziegen kopen 1/2 huis. Alle inventaris van de vlees- en spekmarkt is daarbij inbegrepen. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. de Schritsen, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Johannes Alberts. Gekocht van erven Douwe Harmens Siderius x Ytje Pieters.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0214r van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 67Schritsen NZ hoek Spekmarkthuis
 
koperJohannes Kevelaar, gehuwd met2800-00-00 CG
koperRigstje Heins
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJohannes Alberts
verkoper van 1/2Roelof T. Schone
verkoper van 1/6vroedsman Rein Faber
verkoper van 1/6Andries van Siegen ?mr. leerlooier
verkoper van 1/6Jacobus Sybrens Brouwerwagenaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-207 Schritsen 67Claas Louwrens3-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-156Schritsen 67Richtje Heins Blok... en zijn ten zelfden dage ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-156Schritsen 67Hille Gerrits Vellinga... snikschipper, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk F-156, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-156Schritsen 67Hille G Vellinga Hille G Vellinga schipper


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 111 van 25 mrt 1814
adressoortbedraggebruik
F-156Schritsen 67koopaktefl. 4huis hoek Spekmarkt en Schritsen F-156
 
verkoperWytze Heins Blok (per week gedurende het leven van verkoper of zijn dochter)
koperHille Gerrits Vellinga
koperSussanna Gobles


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 208 van 29 jul 1818
adressoortbedraggebruik
F-156Schritsen 67koopaktefl. 600huis hoek Spekmarkt en Schritsen F-156
 
verkoperSusanna Gobles
koperJan Taedes Dijkstra


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 23 van 30 jan 1829
adressoortbedraggebruik
F-156Schritsen 67koopaktefl. 600huis op de Schritsen F-156
 
verkoperWeltje de Haan
koperDirk Taekes Taekema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1313Schritsen 67Durk Taekes TekemaHarlingenkoopmanhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-156Schritsen 67Gerrit de Wit... 1839, ovl 1858, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-156; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-156Schritsen 67Trijntje Landsman... HRL 1851 wijk G-125; oud 29 jaar, (geslnm: Landsma), geb Oosthem (!) en wonende te HRL. 1839 wijk F-156; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-156Schritsen 67Wikje Andries... BS huw 1839, ovl 1844, ovl 1873; oud 66 jaar, geb Irnsum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-156; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-156Schritsen 67Jan de Wit, overleden op 1 december 18391 mnd, overleden Spekmarkt F 156. (CzOG nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-156SchritzenWikje Andries66 jEernsumv, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche
F-156SchritzenGerryt J de Wit36 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, geene
F-156SchritzenTrijntie Landsma29 jOosthemv, rooms katholiek, gehuwd
F-156SchritzenWikje de Wit3 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-156SchritzenSymontie Adama16 jHartwerdv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49034 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 11 van 19 jan 1841
adressoortbedraggebruik
F-156Schritsen 67koopaktefl. 600huis hoek Schritsen en Spekmarkt F-156
 
verkoperDirk Taekes Taekema (te Bolsward)
koperTaeke Dirks Taekema (te Bolsward)


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49034 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 181 en 189 van 15 sep 1841
adressoortbedraggebruik
F-156Schritsen 67provisionele en finale toewijzingfl. 770huis hoek Schritsen en Spekmarkt F-156
 
verkoperOense Akkerboom
koperHendrik Jurjens Baron


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1313F-156 Hendrik BaronHarlingende gevel weggebroken en geheel nieuw opgebouwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-156Schritsen 67Sipke W Duif... Zaagsma, opzigter bij de waterstaat in 1851, ChrAfgesch, A 17 sep 1869 Dokkum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-156, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, opzichter, wijk F-133; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-156Schritsen 67Ytje Zaagsma... Duif, Chr. Afges ovl wijk F-133, dv Gosse Z, en Trijntje Roelofs; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-156; oud 46 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1313F-156 (Schritsen)Hendrik J. Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1313F-149 (Schritsen)Jurjen Baronwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1313Schritsen 67 (F-149)Petrus Veltmanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 67 Petrus Veltmanschoorst.v. & winkel.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1926 - kentekenadresnaam
B-10194
Schritsen 67Servatius Augustinus Lindeman


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 67W.A.Abelevenzeeman
Schritsen 67S.A.Lindemanhandelscorrespondent
Schritsen 67P.Veltmanwinkelier en schoorsteenveger


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 67, HarlingenSchritsen 67P. Veltmanparapluies, wandelstokken, fijne lederwaren


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 67, HarlingenSchritsen 67P. Veltman, fa.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenVeltman-Balli716L. lederw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenVeltman-Balli716L. lederw.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 67G. (Geertruida) v.d. Vleugel wv Veltman
  terug