Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 17 5-077 5-075 F-166 F-157
 


 


 


 


 


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0278r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Kerkbrug, bij de1/2 huis
 
koperoud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenae lakenkoper90-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidwestenEelcke Lieuwes lakenkoper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordoostenMartinus zeefmaker
verkoperJoost Beernts, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperReinskjen Feckes


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 17huis
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerJohannes Jetses
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 17huis
eigenaarObbe Jacobs cum soc.
gebruikerWybe Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 17huis
eigenaarLolcke Jans
gebruikerDoekle Wybes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-077 Heiligeweg 17huis
eigenaarBeitske Sybes
gebruikerJacob Joukes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0236r van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ bij de Kerkbrug, de zogenaamdehuis en blauwververij, en daarbij een werk- en drooghuis ten oosten
 
koperMinne Ruirds, gehuwd metmr. blauwverver1140-00-00 CG
koperAntie Hanses
verpachter grond huis en ververijde Stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grond werkhuisde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHaye Pyters mr. blauwverver
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten westenBeydsche Sybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperHaye Pytersmr. blauwverver


 


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0033r van 15 mrt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ [staat: de zogenaamde -]huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastl
 
koper door niaarHaeye Pieters mr. blauwverver430-00-00 GG
geniaarde koperKeimpe Tjeerdsmr. sleefmaker
verpachter grond huis en blauwververijde Stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grond werkhuisde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHaye Pyters
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenBeydsche Sybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperMinne Ruyrds, gehuwd met
verkoperAntje Hanses


 


 


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ bij de Kerkbrughuis
 
koperYede Tjeerdsz van der Hoek koopman 150-00-00 GG
huurderFoppe Martens
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
verkoperRein Gerbrandamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds v.d. Hoek koopt huis Heiligeweg bij de Kerkbrug. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. de straat, ten N.? Gekocht van mr. bakker Rein Gerbranda.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0245r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZhuis
 
koperEvert Beva koopman151-07-00 GG
huurderJan Sybrens mr. schoenmaker30-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
naastligger ten noordenRomke Hettinga
verkoper q.q.Jacob P. Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva koopt huis op de Heiligeweg. Ten O. Johannes Alberts, ten Z. de straat, ten W. Jelle Agema, ten N. Romke Hettinga. Gekocht van Yede Tjeerds x Tjepkje Sjoerds.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0261r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZhuis
 
koperCornelis Wassenaar, gehuwd metmetselaar450-00-00 CG
koperSimkjen Sybrens
huurderSybren Jans c.s.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
naastligger ten noordenJan Claassen mr. metselaar
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Wassenaar, metselaar x Simkje Sybrens koopt een huis nz. Heiligeweg, nu bewoond door mr. schoenmaker Sybren Jans cum sorore. Met indeling van het huis. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. die straat, ten N. mr. metselaar Jan Claassen. Geen grondpacht. Gekocht van Christine de Veer wv Evert Beva, voor 450 cg.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-078 Heiligeweg 17Cornelis Wassenaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-075 Heiligeweg 17Cornelis Wassenaar wed1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Claas Wytzes Klaver... HRL, turfdrager, ovl wijk F-164; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk F-166, turfdrager, 1814. (GAH204); C.W.K. en Antje Wijgers Faber, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-166Heiligeweg 17Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 20 jan 1814
adressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 400huis op de Heiligeweg, F-166
 
verkoperSimpkje Syberens (wv Cornelis Wassenaar)
koperKlaas Wytzes Klaver (gehuwd met Antje Wiegers Faber)


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 234 van 6 dec 1815
adressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 362huis F-166
 
verkoperAntje Wygers Faber (te Franeker)
koperAaltje Teunis Beva


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 van 3 jan 1826
adressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 450huis F-166
 
verkoperAaltje Beva
koperGompert Salomon van Messel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1022Heiligeweg 17Gompert Salomons van MesselHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Anna Fredrik Bruikman... ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk G-030; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-166; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-166HeiligewegAnna Bruikman42 jSneekv, protestant, weduwe, winkeliersche
F-166HeiligewegFrederik de Vries13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-166HeiligewegJan de Vries2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-166HeiligewegJeltie de Vries17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Jacob Dirks de Bruin... N.H., Vst 17 nov 1856 uit Kollum, zv Dirk dB, en Grietje de Boer; BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Lucia Jacoba Barbara van der Stratengeb 18 okt 1794 Ameland, ovl 31 jul 1879 HRL, ongehuwd, Vst 17 nov 1856 uit Kollum, dv Kampelius C. vdS, en Fokeltje Elizabeth Munter; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-166


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1022F-166 (Heilige weg)Pieter Vlaskampwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge aan den Heiligenweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 1001..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1001..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3619F-157 (Gedempte Heiligeweg)Wilhelmus Petrus Balliwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3619Heiligeweg 17 (F-157)Jan Agema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 17 Hendrika Buismanwinkelierster
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.I. Roukema442Vishandel


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 17W.C. (Wessel) Kok


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 17beeldbepalend pand5 van 10


1998 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 17Hein Buisman StichtingBouw midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1998
  terug