Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 20 5-055 5-048 F-170 F-161


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 20, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 20naamloze steeg ten zuiden


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ [niet vermeld]huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte
 
koperburgerhopman Ype Beerns c.u.530-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurder van de woning waar de Vergulden Feder uithangtSteffen Eleman c.u.mr. slotmaker
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenJochum Jacobs
naastligger ten westenJochum Jacobs
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
Jacob Beerns, gelastigde van
verkoperburgemeester Jan StulichHasselt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHopman Ype Beerns c.u. kopen een huis en aparte woning daarachter, waar den vergulden feder uithangt. Nu bewoond door Steffen Eleman?, mr. slotmaker c.s. De smitte wordt niet meeverkocht. Ten O. Willem Vosma, ten Z. en W. Jochum Jacobs, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Beerns als gelastigde van Jan Stadich, burgemeester te Farrel, voor 530 GG.


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ1/2 huis
 
koperWatse Claessen, gehuwd metwieldraaier185-00-00 CG
koperStijntie Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten westende weduwe van Jacob Auckes poortier
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes poortier
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietie Boyes, gehuwd met
verkoperBroer Fongerszakkendrager


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ1/2 huis
 
koperFreerck Jansen stoeldraayer150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten westende weduwe van Jacob Auckes poortier
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes poortier
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde weduwe van Watse Claessens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043va van 27 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]1/2 huis
 
koper provisioneelFreerck Jansen mr. stoeldraaier155-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes poortier
naastligger ten westende weduwe van Jacob Auckes poortier
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.burgemeester Lourens Jacobs Asperen, curator over
verkoperBoye Jochums, kind
verkoperUupke Jochums, kinderen van
erflaterwijlen Jochum Boyes


 


 


 


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZhuis met een steeg terzijde
 
koperJeremias Jacobs, gehuwd metmr. stoelmaker 280-00-00 GG
koperAbigail Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderArjen Taevis
naastligger ten oostenGijsbert Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArjen Taevis
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
Jetse Jelles, gecommitteerde crediteur
Egbert Haring, gecommitteerde crediteuren van
verkoperAntie Ritskes, weduwe van
verkoperwijlen Freerk Jansenmr. stoeldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeremias Jacobs, mr. stoeldraaier x Abigael Pytters koopt een huis met eigen steeg, zz. Grote Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Ten O. Gijsbert Jacobs, ten W. Arjen Taevis. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Antie Ritskes wv Freerk Jansen, mr. stoeldraaier, voor 280 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-055Grote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJeremias Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-055Grote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-055 Grote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJeremias Jacobs
opmerkingpauper


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-055 Grote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJacob Jeremias
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-055 Grote Kerkstraat 20Jacob Jeremias, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-055 Grote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJacob Jeremias (voor 15-00-00 CG)
gebruikerAeltje Sybrens (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperRomke van Hettinga, gehuwd metmr. glasmaker en verver900-00-00 CG
koperAnke Doekles
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenYde Pytters
naastligger ten zuidenBeitske Sybes
naastligger ten westenBeitske Sybes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperDirkje Dirks, weduwe vanPingjum
verkoperwijlen Jacob Jeremias


 


 


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJohannes Lauwer, gehuwd met130-00-00 CG
koperAnna Gerryts Westerbaan
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
voormalig bewoner benedende weduwe van Romke van Hettinga
huurder andere gedeelteJan Glastra van Loon
naastligger ten oostenJyldert Reins
naastligger ten westenPietje Taekes*
naastligger ten zuidenPietje Taekes*
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
Johan Daniel Toussaint, gehuwd met
Geertje Talman, reversaalhouder
Tjepke Gratama, gelastigde van zijn broeder
ordinaris professor Seerp Gratama J.U.D., gehuwd metHarderwijk
Aafke Talman, reversaalhouders van
verkoperAnke Doekles, weduwe van
verkoperwijlen Romke van Hettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Lauwer x Anna Gerrits Westerbaan kopen een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Jildert Reins, ten Z. en W. Pietje [niet genoemd], ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Johan Daniel Tousaint als man en voogd over zijn vrouw Geertje Talman, en Tjepke Gratama als gelastigde van zijn broeder J.U. dr. en professor ordinaris te Harderwijk Seerp Gratama als man en voogd over zijn huisvrouw Aefke Talma, voor 130 CG.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-048 Grote Kerkstraat 20Johannes Laur2-00-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 330 van 15 nov 1813
adressoortbedraggebruik
F-170Grote Kerkstraat 20koopaktefr. 483huis aan de Grote Kerkstraat E-170 [moet zijn F-170]
 
verkoperAnna Gerrits Westerbaan (wv Johannes Lauer)
koperSimon Jans van der Hoek
koperHendrikje Bouwes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Johannes Lauer... komt van HRL, laatste afk. 6 sep 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS geb 1811; wed. J.L. gebruiker van wijk F-170, eigenaar en medegebruiker is Simon J. v. d. Hoek, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Simon J. van Hoek... Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS ovl 1817, ovl 1836, ovl 1844, ovl 1892; eigenaar en gebruiker van wijk F-170, sjouwer, medegebruiker is Johannes Lauer wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-170Grote Kerkstraat 20Simon J van der Hoek Simon J van der Hoek sjouwer
F-170Grote Kerkstraat 20Johannes Lauer wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1050Grote Kerkstraat 20Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenerf (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Antje Zomer... Hendrik Markus, goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; oud 71 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-170; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Jenna van der Burghoud 44 jaar, geb onbekend en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-170; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Luitsche Durksoud 54 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-170; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-170Grote KerkstraatJenna van der Burgh44 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, weduwe, naaister
F-170Grote KerkstraatAnna [van der] Slaphak [Burgh]16 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatWillemke [van der] Slaphak [Burgh]10 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatEngeltie [van der] Slaphak [Burgh]8 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatAntje Zomer71 jParrega*gezin 2, v, protestant, weduwe
F-170Grote KerkstraatLutske [Luitsche] Durks54 jHarlingen*gezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatElias [Leyes] Durks26 jHarlingen*gezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatDurk de Wit18 jHarlingen*gezin 2, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-170Grote Kerkstraat 20Marijke Kamstra, overleden op 6 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 24 wk (geboren 17/12/1842), overleden Kerkstraat F 170. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Haring Jans van der Zee... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Sjoukje Lykles Venema... HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1050F-170 (Kerkstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3623F-161 (Kerkstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3623Grote Kerkstraat 20 (F-161)Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 20J.Abmatransportarbeider
Kerkstraat 20M.Abmatransportarbeider
Kerkstraat 20H.Smittransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 20J. (Jolke) Former


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug