Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 14 5-059 5-051 F-173 F-164


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: de vergulde star
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarvrouw Widenbrugh
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. de heer Wydenbrug
gebruikerconrector Wassenaer
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn320-14-00 GG
koperAefke Huiberts
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Beerns
naastligger ten zuidenKoert Burman
naastligger ten westenmevrouw Oldaen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wijdenbrugh
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPyter Hendrixkoopman


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarWydenbrugh
gebruikerds. Faber
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-059 Grote Kerkstraat 14Jan Tjeerds, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
5-059 /2Grote Kerkstraat 14Jan Gerrits, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-08 CG
5-059 /2Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0149r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZdeftig huis
 
koper door niaarJan Schonebeek mr. chirurgijn254-00-00 GG
geniaarde koperJurjen Carsten de Jong, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperWilhelmina Nelléwinkelierster
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJurjen Carsten de Jong c.u.
verkoperHuibert Schonebeek meerderjarige vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schonebeek koopt huis zz. Grote Kerkstraat. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 12 st. Gekocht van Huibert Schonebeek, vrijgezel, voor 254 gg. 7 st.


 


 


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperRitske Jans, gehuwd met121-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
huurder achterkamermilitairen 0-08-00 CG
naastligger ten oostenJarig Klaver
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenEvert Tadema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietje Jans Schoonebeek, gehuwd met
Jarig Jacobs van der Ley


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 14achterGrote Kerkstraat achter de timmerwinkelkeuken en plaats
 
koperJohannes Willems Jaager, gehuwd metmr. slager50-00-00 CG
Trijntje Jackles
naastligger ten oostenLevy Jacobs
naastligger ten zuidenJohannes Willems Jaager c.u.mr. slager
naastligger ten westenH. Merkelbach
naastligger ten noordenRitske Jans Cronenburg mr. huistimmerman
verkoperRitske Jans Cronenburgmr. huistimmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-056 Grote Kerkstraat 14Ritske Kronenburgh


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-051 Grote Kerkstraat 14Ritske Jans2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-173Grote Kerkstraat 14Jan Alberts Bakker... en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-173Grote Kerkstraat 14Ritske Jans Kronenburg... Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204); erven R.K. eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-173Grote Kerkstraat 14R Kronenburg ervenJan A Bakker pakhuis


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 45timmerwinkel F-173
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperSchelte Piers van der Hoeven


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 311 van 8 okt 1827
adressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14koopaktefl. 75timmerwinkel F-173
 
verkoperFolkert van der Hoeven (mr. huistimmerman)
ten oostenJacob Levy
ten zuidende koper Willem Jager
ten westende weduwe Merkelback
ten noordende straat
koperWillem Jager (mr. slager en vleeshouwer)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1047Grote Kerkstraat 14Willem Johannes JagerHarlingenslagerpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1047F-173 (Kerkstraat)Sibbele Westendorppakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3626Grote Kerkstraat 14 (F-164)Tjebbe S. Westendorp (en Cons., te Workum)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 14mej. Sj.Postmawinkelierster


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 14, HarlingenGrote Kerkstraat 14L. van der Heideelectrische schoenmakerij


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 14G. (Geert) Hiemstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 14beeldbepalend pand4 van 10
  terug