Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 4 5-061 5-055 F-177 F-169


Huisnaam in: 1679
Gebruik:
Naam: het verguld billands wapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 4naamloze steeg ten oosten
Grote Kerkstraat 4naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 4Kerkstraat achter het huis van Here Alberts huis
 
koperReyner Jans, gehuwd met100-00-00 GG
koperAnckie Jans,
naastligger ten oostensteeg naast het voorhuis
naastligger ten oostenHendrick Aerts
naastligger ten zuidenHendrick Aerts
naastligger ten westenhet huis van wijlen Sybren Grettes
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Ocke Lenarts, gehuwd metchirurgijn
verkoperAeltie Alberti Rheen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Reyner Jans x Auckie Jans kopen een huis achter heer Alberts huis staande in de Kerkstraat. Ten O. en Z. Hendrick Aerts, ten W. wl. Sybren Grettes. Ten O. een steeg met vrije in- en uitgang. Met medegebruik van de bak en plaats tussen dit huis en het voorhuis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. chirurgijn Ocke Lenarts x Aeltie Alberti Rheen, voor 100 gg.


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 4Bij twee stegen. Ene steeg loopt noordwaarts naar de Grote Kerkstraat en de andere zuidwaarts naar de Kimswerdervaart2 beneden woningen, een bovenwoning, zomerkeuken aan de grote kamer
 
koperCornelis Jans, gehuwd met350-00-00 GG
koperSyts Sibrants
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenHendrick Aerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Atzes Both
naastligger ten noordenN. N.
naastliggersteeg noordwaarts naar de Grote Kerkstraat
naastliggersteeg zuidwaarts de Heiligeweg [staat: naar het water naar de Kimswerdervaart]
verkoperClaes Thoenis
tekst in de margeAlle handen zijn affgewesen ende t'gewijsde gereserveert tot vertoon van 't coopbrieff. Actum den 19en februari 1614.
tekst in de margeDepost bij vertoninge van't coopbrieff toegewesen opten proclamanten den 19en februari utsupra.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jans x Syts Sibrants kopen (a) twee onderwoningen, een bovenwoning en zomerkeuken, met vrije uit- en ingang door twee stegen, de een dienende noordwaarts op de Grote Kerkstraat, de andere zuidwaarts naar het water naar de Kimswerdervaart [Heiligeweg]. Ten O. Hendrick Aerts, ten W. Gerryt Atzes Both. Grondpacht 8 1/2 st. Gekocht van bakker Claes Thoenis voor (a+b) 350 gg.


 


 


 


 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ t.o. de Latijnse Schoolhuis
 
koperClaes Annes, gehuwd metmr. metselaar250-00-00 CG
koperSjoertie Jans
naastligger ten oostenTrijntie Cornelis
naastligger ten zuidende erfgenamen van Keimpe Arjens
naastligger ten westenHendrik Eekhout mr. sleefmaker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperBroer Jansenmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Annes, mr. metselaar x Sjoertie Jans kopen een huis in de Grote Kerkstraat tegenover de Latijnse School. Ten O. Trijntje Cornelis, ten Z. erven Keimpe Arjens, ten W. mr. sleefmaker Hendrik Eekhout, ten N. de Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Gekocht van mr. brouwer Broer Jansen, voor 250 CG.


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperHaje Idzes, als gelastigde van de Jan Jacobs gezinde Gemeente305-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Cornelis Stoker
naastligger ten zuidende erfgenamen van Cornelis Stoker
naastligger ten westenHendrik Hendrix Eekholt
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperClaes Annes c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaje Idzes koopt voor de Jan Jacobsgezinde Gemeente een huis. Ten O. en Z. erven Cornelis Stoker, ten W. Hendrik Hendrix Eichholt, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van mr. metselaar Claes Jurriens.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-061Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurien Clases
gebruikerJurien Clases
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-061Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurien Clases
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-061 Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
opmerkingpauper


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ t/o Latijnse schoolhuis
 
koperJan Claessen, gehuwd met200-00-00 CG
koperGrietje Gerrits
naastligger ten oostenYbeltje Pieters
naastligger ten zuidenYbeltje Pieters
naastligger ten westenPieter Dirks [staat: H
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat[staat: Kerkstraat]
verkoper van 1/2Hessel Sybesveerman vd Schelting
verkoper van 1/2Douwe BoteskoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claessen x Grietje Gerrits kopen huis Grote Kerkstraat tegenover de Latijnsche School. De Zondagsche oefeningen die aldaar gehouden worden [het huis was nl. eerder aangekocht voor de Jan Jacobs gezinden], moeten gedoogd worden zolang de verkopers dat wensen. De Kerkstraat ten N., Ybeltje Pieters ten O. en Z., Pieter Hendriks ten W. Gekocht van Hessel Sybes en Douwe Botes.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-061 Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-061 Grote Kerkstraat 4Jan Claasen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-061 Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJan Claeses
gebruikerJan Claeses
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-057 Grote Kerkstraat 4Jan S Reidmaker
5-057 Grote Kerkstraat 4Sijbren Reidmaker, 38 jaar, gehuwdinwooning
5-057 Grote Kerkstraat 4Auke Weersma, 30 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-055 Grote Kerkstraat 4Jan Sybrens2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Claas Jacobs Zoete... HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1825, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk F-177, schipper; medegebruiker Sijbrand Reidmaker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Siebren Reidmaker... vd Veen, broeder bruid. zv Jan Siebrens R, en Luutske Daams; BS huw 1816, ovl 1837; gebruiker van wijk F-177; eigenaar en medegebruiker is Claas Jacobs Zoete, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-177Grote Kerkstraat 4Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
F-177Grote Kerkstraat 4Sybrand Reidmaker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-177Grote Kerkstraat 4Reinouwke Jans Reidmaker, overleden op 25 november 1822vrouw van Klaas Jacobs Soete (testamentair erfgenaam) (Kerkstraat F 177), geen kinderen, zuster van Sybren en Aafke Jans Reidmaker. Saldo fl. 270,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1042Grote Kerkstraat 4erven Jan ReidmakerHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Akke Dorenjaoud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Folkert Jansgeb 1796 Medemblik, ovl 26 apr 1846 HRL, huwt met Romkje Dirks Wiersma, zv Jan Douwes en Tjamkje Folkerts; BS ovl 1846; 1851 overlijdens; oud 45 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Frederik Willems Brons... Kerk HRL 1811, BS huw 1839, huw 1853; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Gerritje Douwes van der Schaaf... huw 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 38 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Hille de Weerdoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Johannes Norbruis... ovl 1843, ovl 1850; oud 35 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Romkje Wiersmageb 1799 Wijnaldum, ovl 16 okt 1851 HRL, huwt met Folkert Jans, N.H., dv Dirk W, en Trijntje de Boer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-071; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-177Grote KerkstraatHille de Weerd32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatAkke Dorenja32 jAlmenumgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatFrederik Brons28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-177Grote KerkstraatJohanna Duyeman26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatJohs. Norberhuis35 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
F-177Grote KerkstraatGerritje van der Schaaf38 jAlmenumgezin 3, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatTrijntie Liwei14 jIlpendamgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-177Grote KerkstraatFolkert Jans45 jMedemblikgezin 4, m, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatRomkje Wiersma40 jWijnaldumgezin 4, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatJan Folkerts8 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-177Grote KerkstraatTrijntie Folkerts6 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-177Grote Kerkstraat 4Johannes Reinhart, overleden op 22 december 1844(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren nov. 1825), overleden Kerkstraat F 177. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-177Grote Kerkstraat 4Aukje Freerks Brons, overleden op 23 januari 18481 1/2 jr (geboren 30/5/1846), overleden Kerkstraat F 177, dochter van Freerk Willems Brons, scheepstimmerknecht en Johanna Gerrits Donjema, zuster van minderjarige Attje en Willem Freerks Brons. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Aaltje Alberts Draaisma... dv Albert Jans en Hotske Jacobs; BS huw 1815, huw 1840, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-225, wijk F-177, wijk G-349; oud 47 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk I-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Aukje van der Vorm... BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Christina Louisa Soldan... in 1827, N.H., A 4 jul 1853 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1804, 1810, BS ovl 1827 bev.reg. HRL 1851 wijk F-177, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Hendrikus de Boer... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1042F-177 (Kerkstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3630F-169 (Kerkstraat)Rienkje Kruisingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5259Grote Kerkstraat 4 (F-169)Benjamin I. de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 4 Izaäk Polakmanufacturier
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 4J.Jornagardenier


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Lichtendahl451Vischwink.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Lichtendahl451Vischwink.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Lichtendahl451Vischwink.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 4W. (Willem) Manshande


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 4beeldbepalend pand9 van 10
  terug