Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 70
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 70 5-141 5-163 F-196 F-187
 


 


 


 


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0270v van 1 jul 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70achterLanen ZZ en de Schritsen, tussen dekamer
 
koperLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker40-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg van de Lanen tot de Schritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes
Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, vertegenwoordigers vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolle Jacobs d'Cock, schoenmaker, koopt een kamer tussen Lanen en Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. mr. metselaar Aucke Jacobs, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de erven Sicco Scheltes. Grondpacht 4 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van koopman Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, bedienaars van de Jan Jacobs doopsgezinde gemeente, voor 40 CG.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarwed. Lolle Jacobs
gebruikerwed. Lolle Jacobs
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarLolle Jacobs erven
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Cock
gebruikerJacob Cock
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-141 Lanen 70Jacob Lolles Kok, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZhuis
 
koperJacob de Boer, gehuwd metstadsbode600-00-00 CG
koperAntje Wellinga
naastligger ten oostende weduwe van Gerben Andries
naastligger ten zuidende weduwe van Lolle Jacobs kok
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenLanen
verkoperwijlen Lolle Jacobs Kok, gehuwd met
verkoperMaaike Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob de Boer, stadsbode x Antje Vellinga koopt zz. Lanen. Ten O. Grietje Mulder wv Gerben Adries, ten Z. de verkoper, ten W. de diaconie der Ger. Gem. en een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Maaike Jacobs wv Lolle Jacobs Kok.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-163 Lanen 70Jacob de Boer3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jacob Martens de Boer... Kerk HRL 1801, BS geb 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818; organist in ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Namle Oepkes... ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-196Lanen 70Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 70Sipke Tjepkes BlokHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jan Nak... eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-196; VT1839; J.L.N. eigenaar van perceel nr. 684 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 475, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Johannes Thomas Smidt... 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113; oud 38 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-196 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Pietje S. de Vriesoud 40 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Wouter Burgerhof... 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; oud 78 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839; Jan Lammert van der Veen in qualt als curator van W.B., 7e quartier: f. 130:0:0 (GAH650); lijst ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-196LaanenJohannes Th. Smith38 jHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-196LaanenGrietje Fred. Hes45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd, strooyhoedenmaakster
F-196LaanenThomas Smith10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenWouter Smith5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenDirkje Smith11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-196LaanenJan L Nak69 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-196LaanenPietje S de Vries40 jDronrijpgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-196LaanenTheodora Nak4 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenMarijke Nak26 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenWouter Burgerhof78 jNijmegengezin 3, m, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Petronella Zipkes de Vries, overleden op 13 februari 184040 jr, geboren Dronrijp, overleden Laanen F 196, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Wouter Burgerhoff, overleden op 3 maart 184078 jr, claviger der Latijnse Scholen, geboren Nijmegen, overleden Laanen F 196, weduwnaar. (CzOG nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Grietje Frederiks Hes, overleden op 19 juli 184147 jr (geboren 20/10/1793), hoedenmaakster, overleden Laanen F 196, vrouw van Johannes Thomas Smith, varensgezel, moeder van minderjarige Dirkje, Thomas en Wouter Johannes Smith. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Joeke Minnes Radsma... Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327F-198 (Lanen)Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 okt 1871
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Provisioneel verkocht op 8 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Finaal verkocht op 22 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga. Waarop geboden is f. 3233..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3605F-187 (De Lanen)Johan Hendrik Herman Scholtewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3605Lanen 70 (F-187)Gatse de Vrieswoonhuis en magazijn


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 70 Wiepkje de Vriesmelkverkoopster
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 70J. v/d Moolenmandenmaker
Lanen 70H. de Vriesmelktapper


1936 - kentekenadresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1938 - kentekenadresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1940 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 70, HarlingenLanen 70H. Prinsschilder, behanger, glaszetter


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 70A.H. (Ate) Westerhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 70rijksmonument 20519


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3605Lanen 70
  terug