Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 64
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 64 5-143 5-165 F-199 F-190
aangrenzende stegensteeg
Lanen 64naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078v van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis en lege plaats
 
koperJelle Annes c.u.450-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenLijsbet mutsenmaakster
naastligger ten zuidenplaats en loods van Jelte Johannis
naastligger ten westenoud burgemeester Joost van der Voorda
naastligger ten noordenLanen
verkoperSipke Jansen c.u.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZ strekkende zuidwaarts tot aan de plaats en loods van Jelte Joannishuis en lege plaats
 
koperFocke Martens c.u.508-00-00 GG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Lijsbeth mutsenmaakster
naastligger ten zuidenJelte Joannis
naastligger ten westenburgemeester Voorda
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrintie Pytters, gehuwd met
verkoperJan Adams


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-143Lanen 64huis
eigenaarwed. Focke Martens
gebruikerwed. Focke Martens
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis en ledige plaats
 
koperJilt Alberts, gehuwd met300-00-00 CG
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Ruird Tieerds
naastligger ten zuidende erfgenamen van Tieerd Reiners
naastligger ten westenLaas Piers
naastligger ten noordenLanen
verkoperTieerd Fockeskoopman


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-143Lanen 64huis
eigenaarJilt Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-143 Lanen 64huis
eigenaarJilt Alberts erven
gebruikerSybe Jilts cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0028v van 7 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis
 
koperJurjen Willems, gehuwd metmr. damastwever354-00-00 GG
koperAefke Jetses
naastligger ten oostenweduwe Egbert Pyters
naastligger ten zuidenPietje Clases
naastligger ten westenLaes Piers
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Sybe Jilts
verkoper van 1/2Mayke Hilles, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Harings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Willems, mr. damastwever x Aefke Jetses koopt huis zz. Lanen. Ten O. wd. Egbert Pyters, ten Z. Pietje Clases, ten W. Laes Piers, ten N. de straat en diept. Gekocht van mr. metselaar Sybe Jilts en Mayke Hilles wv Jan Harings.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-143 Lanen 64huis
eigenaarJurjen Willems
gebruikerJurjen Willems c.s.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0276v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis
 
koperChristofffel Charpentier, gehuwd metmr. pruikmaker391-00-00 GG
koperElbrigjen Pytters
naastligger ten oostenPyter Eelkes mr. timmerman
naastligger ten zuidenJan Wybrens Wijngaarden
naastligger ten westenSjoerd Lammerts mr. bakker
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperAefke Jetses Bontekoe, weduwe van
verkoperwijlen Jurjen Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel Charpentier, mr. pruikmaker x Elbrigjen Pytters koopt een mooi huis zz. Lanen, door meerderen bewoond. Het huis heeft 4 kamers met bedsteden, en spijskamers, kelders, plaets, put, bak en zolders, loods etc. Ten O. mr. timmerman Pyter Eelkes, ten Z. Jan Wybrens Wijngaarden, ten W. mr. bakker Sjoerd Lammerts, ten N. de straat en diept. Gekocht van Aafke Jetses Bontekoe wv Jurjen Willems, voor 391 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-143 Lanen 64Christiaan Charpentier, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-143 Lanen 64huis
eigenaarChristiaen Charpentier
gebruikerChristiaen Charpentier cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0022r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis
 
koper door niaarPyter Daniels mr. pruikmaker381-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Sybren Hendriks Hoedtjemr. timmerman
geniaarde koper van 1/2vrijgezel Symon Overzee
huurder bovenYttie Sickes
huurder bovenWillem Bontes c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenKeimpe Hoites
naastligger ten westenS. F. Cambsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperChrist Charpentier, gehuwd metmr. pruikmaker
verkoperElbregie Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Daniels, mr. pruikmaker koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sybren Hendriks Hoedtje en Symon Overzee, een huis zz. Lanen, beneden bewoond door de verkoper en boven verhuurd. Ten O. een openbare steeg waarin dit huis twee in- en uitgangen heeft, ten Z. Keimpe Hoites, ten W. Sybren Feickes Camsma, ten N. de Lanen en het diept. Gekocht van mr. pruikmaker Christoffel Charpentier x Elbrigje Pytters voor 381 gg.


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0027r van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Arents, gehuwd metmr. bontwever277-00-00 GG
koperCornelia Arents
naastligger ten oostenYpe Heeres
naastligger ten zuidenKeimpe Hoites
naastligger ten westenSybrand Camsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperde Stad Harlingen: weeshuis, alimentatores van
verkoperde drie nagelaten kinderen van wijlen Pyter Daniels, gehuwd metpruikmaker
verkoperwijlen Mayke Ykes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arents, mr. bontwever koopt huis zz. Lanen. Ten O. Ype Heeres, ten W. Sybrand Camsma, ten Z. Keimpe Hoytes, ten N. de Lanen. Gekocht van erven pruikmaker Pyter Daniels x Mayke Ykes.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis
 
koperBeernd Hendriks Luiters, gehuwd met705-00-00 CG
koperRinske Ydes
naastligger ten oostenYpe Heeres
naastligger ten zuidenCeimpe Hoytes
naastligger ten westenSybrand Camsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarmen Arentsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Hendrik Luyters x Rinske Ydes koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Ype Heeres, ten W. Sybrand Camsma, ten Z. Ceimpe Hoytes, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bontwever Harmen Arents voor 705 cg.


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 8r van sep 1776 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Lanen 64Willem Stijckel x Anna Halbes? koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis en steede zz. Lanen, met vrij in- en uitgang etc. naar de Schritsen. Ten O. bontwever Harmen Jans, ten Z. de koper, ten W. blauwverver Heere Meiles, ten N. de straat. Gekocht van scheepstimmerman Bauke Cornelis x Gertie Arjans, voor 400 cg.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0253r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis
 
koperRoelof Hendriks ter Deus, gehuwd metvarkensslager599-19-00 CG
koperMarijke Hendriks Luiters
naastligger ten oostenSchelte Sipkes
naastligger ten zuidenPieter Hendriks
naastligger ten westende erfgenamen van S. F. Kamsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperBeernt Hendriks Luitersbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Hendriks ter Deus, varkensslager x Marijke Hendriks Luiters kopen huis zz. Lanen, bewoond door de kopers. Geen grondpacht. Ten O. Schelte Sipkes, ten Z. Pieter Hendriks, ten W. erven S.F. Kamsma, ten N. de straat. Gekocht van bontwever Beernt Hendriks Luiters voor 599 cg 19 st.


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0105v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 64Lanen ZZhuis
 
koperReinder van der Veen blauwverver140-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenPieter Hendriks
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenLanen
verkoperRoelof Hendriks ter Deusvarkensslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOok bij not. W.J. Hanekuyk acte van 14 nov 1804. Reinder v.d. Veen, blauwverver, koopt huis zz. Lanen. Ten O. de diaconie der Ger. Gem., ten W. en Z. Pieter Hendriks, ten N. de Lanen. Gekocht van Roelof Hendriks ter Deus, varkensslager.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-165 Lanen 64Reinder van der Veen2-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-199Lanen 64Feite Jarigs de Boer... HRL, huwt met Riemke Annes, zv Jarig Feikes de B., en Hiltje Sijbrens; BS ovl 1835; gebruiker van wijk F-199, gleybakkersknegt; medegebruikers Frans Ruel vrouw, nayster, Hinne W. de Boer, Willem Cornelis wed. ; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-199Lanen 64Frans Ruel... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-199Lanen 64Hinne Wybrens de Boer... is R. van der Veen, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-199Lanen 64Reinder van der Veen... Roelof Meintz, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 11 nov 1789. (burgerboek); eigenaar van wijk F-199; gebruikers Frans Ruel vrouw, naaister, Hinne W. de Boer, Feite Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-199Lanen 64Willem Cornelisovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk F-199; medegebruiker Frans Ruel vrouw, nays-ter, Hinne W. de Boer, Feike Jarigs de Boer, gleybakkersknegt; eigenaar is R. vd Veen, 1914. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-199Lanen 64R van der Veen Frans Ruel vrouwnayster
F-199Lanen 64Hinne W de Boer
F-199Lanen 64Feite Jarigs de Boer gleybakkersknegt
F-199Lanen 64Willem Cornelis wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1329Lanen 64Reinder van der VeenHarlingenzwartverwerhuis (56 m²)


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-199Lanen 64Uilke voor de Wind, overleden op 16 oktober 1841levenloze dochter van Uilke Klazes voorde Wind (Laanen F 199) en Getje Thomas Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-199Lanen 64Eelke Johannes de Haan, overleden op 29 oktober 18411 1/2 jr (geboren 13/4/1840), overleden Laanen F 199. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 71) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1329F-199 Uilke VoordewindHarlingenhet voorhuis geheel vernieuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-199Lanen 64Grietje Annes Wytsma, overleden op 23 januari 184623 dg (geboren 1/1/1846), overleden Lanen F 199, dochter van Anne Klazes Wytsma, schipper en Janneke Schimmelpenning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-199Lanen 64Japke Boorsma... te HRL. 1837, dv Gerrit B., en Trijntje ... ; BS geb 1837, huw 1840, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1329F-199 (Lanen)Uilke K. Voordewindwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3604F-190 (De Lanen)Jeltje Voordewind, vrouw van Pieter Dekkerswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3604Lanen 64 (F-190)Jeltje Voordewind (vr. v. P. Dekkers)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 64 Jan Lokschoenmaker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 64G.Nordersigarenwinkelier
Lanen 64aA.P. de Grootsigarenmaker


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 64, HarlingenLanen 64 van der Molenhandelsdrukkerij in een en meerkleurendruk


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 64B. (Baukje) Houtsma wv v.d. Molen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 64rijksmonument 20518
  terug