Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 52 5-156 5-171 F-205 F-196
aangrenzende stegensteeg
Lanen 52naamloze steeg ten oosten


 


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanen ZZ [staat: NZ]huis, loods en ledige plaats daarachter
 
koperN. N.
naastligger ten oostenJan Ruytten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Lourens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Symens, geauthoriseerde curator bonorumzeilmaker
verkoper q.q.Jan Jansen, geauthoriseerde curatoren bonorum overkoperslager
verkoperde verlaten boedel van Hans Jansen c.u.oud bode op Holland


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanen ZZhuis
 
koper provisioneelCarst Pieters 475-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Rutten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Lourens
naastligger ten noordenLanen
verkoperde crediteuren van Hans Jansen c.u.oud bode op Holland


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0079r van 3 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanen ZZhuis, loods en plaats daarachter
 
koperHarmen Jacobs lakenkoper500-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Rutten
naastligger ten zuiden*het achterhuis van Jelis Mesdach
naastligger ten westenDirk Lourens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperIsbrant Freerks, gehuwd met
verkoperStijntie Claas


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanen ZZhuis, loods en ledige plaats daarachter
 
koperPyter Synes 300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rutten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBaucke Enes glasmaker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperIsbrant Freerckx, gehuwd met
verkoperStijntie Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Symes te Bolsward koopt een huis met lood en ledige plaats daar achter zz. Lanen. Ten O. wd. Jan Rutten, ten W. glazenmaker Baucke Enes. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Isbrant Freerckx x Stijntie Clasen, voor 300 GG 7 st.


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanenhuis
 
koperEylert Jansen c.u.310-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRogier Jansen
naastligger ten zuidenGilles Misdach
naastligger ten westenBaucke Ennes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter SineskoopmanBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEllert Jansen koopt een huis zz. Lanen, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van Gilles Mesdagh, met de steeg daaraan ten oosten. Ten O. Rogier Jansen [de Cocq?], ten W. Baucke Emmes? Gekocht van Pieter Simes? te Bolsward voor 310 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-156Lanen 52huis
eigenaarEllert Jansen
gebruikerEllert Jansen
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-156Lanen 52huis
eigenaarJohannes Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-156 Lanen 52huis
eigenaarwed. Johannes Jansen
gebruikerwed. Johannes Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0269v van 19 mei 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52achterLanen ZZachterkamer, loods en plaats
 
koperJan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende koper Jan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma
naastligger ten noordende verkoperse Hiltje Ruurds, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Johannes Jansen
verkoperHiltje Ruurds, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybrens Wijngaarden, mr. kleermaker, koopt een achterkamer, loods en plaats, zz. Lanen, met een steeg ten O. Ten W. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de koper, ten N. de verkoper, Hiltje Ruurds wv Wybe Johannes Jansen.


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0004r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanen ZZkamer of woning
 
koperJan Wybrens Wijngaarden mr. kleermaker190-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Cornelis
naastligger ten zuidenJan Wybrens Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten westenvroedsman Wiltetus Jelgersma
naastligger ten noordenLanen
Dirk Jansen, curatormr. metselaar
Ellert Jansen, curatoren overmr. timmerman
verkoperJan Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybrens Wijngaarden, mr. kleermaker, koopt woning zz. Lanen. Ten O. Pieter Cornelis, ten Z. de koper, ten W. vroedsman Wiltetus Jelgersma, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. naar de Lanen. Gekocht van de curatoren over Jan Johannes, tot aflossing van schulden. De koopprijs is 190 cg, waarvan 90 cg bij het passeren v.d. koopbrief en 100 cg bij de meerderjarigheid van Jan Johannes (excl. rente.). Boven de koopprijs moet nog 12 cg worden betaald voor een pak kleren voor Jan Johannes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-156 Lanen 52huis
eigenaarwed. Johannes Jansen
gebruikerwed. Johannes Jansen
opmerking1720 insolvent verklaart 15-00-00


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-156 Lanen 52Jacob Cornelis, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-156 Lanen 52huis
eigenaarJan Wybrens
gebruikerJan Wybrens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0230v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanen ZZwoning
 
koperRimmert Teunis scheepstimmerman180-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderFrans Pyters c.u.
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sjoerd Wijngaard
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Jelgersma
naastligger ten noordenLanen
verkoperWybren WijngaardkoopmanFraneker
verkoperJohannes WijngaardkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, scheepstimmerman, koopt een woning zz. Lanen. Ten O. Jan Harmens, ten W. wd. burgemeester Jelgersma, ten Z. erven Jan Wybrens Wijngaerden, ten N. de Lanen. Gekocht van Wybren- en Johannes Wijngaarden te Franeker, voor 180 gg.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0062v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 52Lanen ZZwoning
 
koperJan Jansen, gehuwd metvarend persoon300-00-00 CG
koperBaukjen Horatius
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderJan Jansen 11-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sjoerd Wijngaerd
naastligger ten westende weduwe van burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten noordenLanen
verkoperRimmert Teunisscheepstimmerman


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-171 Lanen 52Wessel Lolkes1-00-00 CGhuis


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-205Lanen 52Wessel Lolkes IJlstra... BS huw 1814, huw 1815, ovl 1817, ovl 1840, ovl 1849, ovl 1853, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk F-205, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-205Lanen 52Wessel Lolkes IJlstra Wessel Lolkes IJlstra timmerknegt


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 176 en 181 van 18 dec 1816
adressoortbedraggebruik
F-205Lanen 52provisionele en finale toewijzingfl. 255a. huis aan de Laanen F-205, b. een woning in de Comediesteeg, c. huis in de Hofstraat G-293
 
verkoperNeeltje Martens Dekkers
koperWybe Schoonhoven


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 140 van 18 jul 1820
adressoortbedraggebruik
F-205Lanen 52koopaktefl. 50woning F-205
 
verkoperLolkje Wessels IJlstra
verkoperMichiel Wessels IJlstra (in de b.s. is de voornaam: Machiel)
verkoperEbele Wessels IJlstra
koperJacobus Oosterbaan


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-205Lanen 52Aafke Harings Wagenaar, overleden op 29 november 1825vrouw van Foppe Asmus Tuinhout, turfdrager (Laanen F 205), moeder van minderjarige Haring en Fetje Foppes Tuinhout. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1343Lanen 52Foppe TuinhoutHarlingenturfdragerhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-205Lanen 52Pietje Dinhartoud 55 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk F-205; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-205Lanen 52Sipkje Folkerts Bakker... dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-205LaanenPietje Dinhart55 jWitmarsumv, protestant, weduwe, geen
F-205LaanenBauwkje Jonker7 j..v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-205Lanen 52Akke Tolsma... te HRL. 1844, dv Jetze Hartmans T, en Feikje Diedriks; BS huw 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205; oud 44 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-205Lanen 52Cornelis Bernardus Proosterbeek... sweemende, gecondemneert om twee daagen in de Pekelkuip te water, en brood gedetineerd te worden. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1343F-205 (Lanen)Sijtske Langendijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1343F-196 (De Lanen)Sietske Langendijk, vrouw van Willem Winkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1343Lanen 52 (F-196)Hendrikus H.F. Rooswinkelwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 52L.Veltmanschipper


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 52W. (Willem) Hilwerda


1987 - variaadresbronbericht
Lanen 52Hein Buisman StichtingBouw ws. midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1987


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 52rijksmonument 20515
  terug