Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 34 5-165 5-180 F-214 F-206
Naastliggers vanLanen 34
ten oostenLanen 36
ten zuidenSchritsen 25
ten westenLanen 32
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 34naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0157v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lyscke Fransen


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0233r van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReyner Frans


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0273v van 25 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Fransen


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0281v van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg in gezamenlijk gebruik
naastligger ten westenhet huis van Reynder Franssen


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0482v van 29 sep 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lyscke Fransses


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0508v van 27 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Frans


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThijs Willems


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThijs Willems


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0129v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTijs Willems


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReyner Franssen Templer


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137r van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Templer


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137v van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Templer


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTijs Willems


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTijs Willems


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenReiner Frans Templair


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTijs Willems


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTijs Willems


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenweduwe van Wigbolt Freercks


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans Reyners Templar


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmandelige steeg


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0085v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Reyners


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247v van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperMinck Harmens, gehuwd metbrouwer900-00-00 CG
koperRixtie Teeckes
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenMinck Harmens, gehuwd metbrouwer
naastligger ten oostenRixtie Teeckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Wigbolt Hendricx
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperFrans Reinerts Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinck Harmens, brouwer x Rixtie Teeckes koopt huis zz. Lanen. Ten O. de koper, ten W. Wigbolt Hendricx. Gekocht van Frans Reiners Templar, voor


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039r van 18 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZstokerij met een kamer of woning erachter en een ledige plaats
 
koperDirk Aukes, gehuwd met350-00-00 GG
koperTrijntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen mouterij
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperwijlen Mink Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Aukes x Trijntje Jans koopt een stokerij met een camer erachter en een ledige plaats, op de Lanen. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van wd. Minck Harmens voor 350 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0246r van 10 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarcke Sjerks, en
naastligger ten noordenTrijntie Jans


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219v van 10 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerck Heyns* timmerman


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarwed. Dirck Auckes
gebruikerwed. Dirck Auckes
opmerkingonmagtich


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-165Lanen 34huis
eigenaarDouwe Sickes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermogende


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDouwe Sickes


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-165 Lanen 34huis
eigenaarwed. Douwe Sipkes
gebruikerwed. Douwe Sipkes
opmerkingonvermogende


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg die overbouwd mag worden, zoals nu zichtbaar is
naastligger ten westende weduwe van Douwe Sickes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperSioerd Johannis, gehuwd metmr. timmerman575-00-00 CG
koperAntie Gosses
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel
naastligger ten zuidenJacob Groenewolt c.s.
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenvroedsman Buma
verkoperSioukien Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Sickes Siderius


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSioerd Johannis* mr. timmerman


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-165 Lanen 34huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerSjoerd Johannes c.s.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-165 Lanen 34Sjoerd Johannes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-165 Lanen 34huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerSjoerd Johannes cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjoerd Johannes


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerd Johannes


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperDooitze Theunis kooltjer500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenJan Gerryts Schoone
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, curator bonorum overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde verlaten boedel van Gosse Sjoerds, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperAaltje Rintjes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDooytze Teunis* kooltjer


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDooytze Theunis


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDooitze Teunis


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd met200-00-00 CG
koperSymke Pieters Bakker
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouwma]
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperDooitze Theunisoud gardenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Symke Pieters Bakker koopt een huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang langs de steeg ten O. Ten O. Sytse Jans, ten W. erven Buma, ten Z. erven Abraham Wijngaarden, ten N. de straat. Gekocht van de diaconen van de Ger. gemeente, als alimentatoren over Doytse Teunis, voor 200 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperPieter Lourensen, gehuwd met400-00-00 CG
koperMartje Thijssen
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wijngaarden
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Jonker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lourens x Martje Thijsses koopt een huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang langs de steeg van de naastligger ten O. Ten O. Sytse Jans, ten Z. erven Abraham Wijngaarden, ten W. erven Buma, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Jonker.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Jonker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-180 Lanen 34Pieter Louwrens2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Laas Laases Wijnalda... en Sjoukje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1815, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1860; gebruiker wijk F-214, kleermaker; eigenaar en medegebruiker Pieter Lourens, groenteverkoper, 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-214Lanen 34Pieter Laurens Pieter Laurens groenteverkoper
F-214Lanen 34Laas Wijnalda kleermaker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 van 9 apr 1830
adressoortbedraggebruik
F-214Lanen 34koopaktefl. 200huis F-214
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperBauke Johannes van der Meulen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1361Lanen 34Bauke Johannes van der MeulenHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Antie S Boetjeoud 34 jaar, geb Terhorne en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Djieuwke van der Hoevenoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Henricus Verhoeven... BS huw 1829, huw 1832, ovl 1844; oud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Maria Hillebrands... Wietses; BS huw 1829, ovl 1844; oud 48 jaar, (vnm: Marijke), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Meinte Posthumaoud 34 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Melchior Zeilmaker... Ha18 51 wijk F-291; oud 34 jaar, (geslnm: Zeylemaker), geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Sjoeke Jacobs van der Woude... 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-291; oud 33 jaar, (vnm: Sjouke), geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-214LaanenHendrik Verhoeven55 jAmsterdamgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-214LaanenMarijke Hilbrands48 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-214LaanenHilbrand Verhoeven20 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenBernardus Verhoeven11 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenCornelia Verhoeven17 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenDjieuwke van der Hoeven46 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-214LaanenFrederik Rob6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenCatharina Rob16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenGrietje Rob11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenMeinte Posthuma34 jGordijkgezin 3, m, protestant, gehuwd, geen
F-214LaanenAntie S Boetje34 jTerhornegezin 3, v, protestant, gehuwd
F-214LaanenZytse Posthuma11 jTerhornegezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenArp Posthuma3 jStavorengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenBaukje Posthuma8 jTerbandgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenSjouwkje Posthuma1 jMarssumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenMelkert Zeylmaker [Zeylemaker]34 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, zeylmaker
F-214LaanenJacob Zeylmaker5 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenEeltie Zeylmaker1 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenGeertruida Zeylemaker9 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenAlida Zeylemaker7 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenRimkje Zeylemaker3 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenSjouke van der Woude33 jLemmergezin 4, m, protestant, gehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-214Lanen 34Jan Schuil, overleden op 7 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 2 wk (geboren 20/1/1843), overleden Lanen F 214. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-214Lanen 34Catharina van der Heide, overleden op 6 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 60 jr, geboren Middelburg 24/4/1784, overleden Lanen F 214, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Anna Rink... Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Pieter van der Geestgeb 1804 Leeuwarden, huwt met Aafke Sannes, (gk), kistmaker, vest. 20 mei 1856 uit Leeuwarden, A 21 jul 1857 naar Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-214


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4082F-206 (De Lanen)Pieter Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4082Lanen 34 (F-206)Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 34F.Weitenbergslager
Lanen 34aK. v/d Sluisschipper
  terug