Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Jekelsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Jekelsteeg 1 6-ong 6-ong F-217 F-209
1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0470r van 22 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Lanen ZZhuis
 
koperjuffrouw Wisck Heerma [eigen naam: van Aylva], gehuwd met285-00-00 GG
koperIppe van Heerema
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-12 CG
naastligger ten oostenJan slotmaeker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg naar de Schritsen, waarvan medegebruik
naastligger ten westenGerryt Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGovert van Os, gehuwd met
verkoperAnna Janses


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Lanen in de steeg bij Gerryt Gerryts]kamer
 
koperRintse Rintses, gehuwd met100-00-00 GG
koperTrijn Willems
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Rinckes
naastligger ten westenJekelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen brouwer
verkoperHessel Claes, gehuwd met
verkoperHouck Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintse Rintses x Trijn Willems kopen een kamer op de Lanen bij Gerryt Gerryts in de steeg. Ten Z. Pyter Rinckes, ten N. Harmen brouwer. Grondpacht 5 st 1 blanck aan de Stad. Gekocht van Hessel Claesen x Houck Jacobs, voor 100 GG.


 


 


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Lanen ZZkamer, bij het huis van Gerryt Gerryts in de steeg
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-12 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenChristiaen Jacobs Voorda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van Harmen brouwer
verkoper q.q.Willem Jans als oom, curator
verkoper q.q.Pieter Ipes, curatoren over
verkoperde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Eelckes
Pieter Sytses, ter sterking van zijn zuster
verkoperGerliff Sytses voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Claes Boelis


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Lanen bij Gerryt Gerryts in de steeg, op dekamer
 
koper provisioneelN. N. 152-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenChristiaen Jacobs Voorda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende ervan van Harmen brouwer
verkoperN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Frans Riedtmakerssteeg tussen Schritsen en Lanen]huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenHendrik Wigbolts
naastligger ten zuidenHarmen drager
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: Frans Riedtmakerssteeg]
naastligger ten westenhet huis van Frans rietmaker
naastligger ten noordende Stad Harlingen weesvoogdij: hoekhuis op de Lanen
verkoperTanette Hansen voor haar twee kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Alberts
verkoper q.q.Jacob Alberts, curator over
verkoperSibren Hessels
verkoperwijlen Albert Jansen, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Taenette Hans wv Jan Alberts, als moeder en wettige voorstanderse van haar twee kinderen, en Jacob Alberts als curator over Sibren Hessels, allen kindskinderen van Albert Jans x Aeltie Gerrits, een huis tussen Lanen en Schritsen in Frans Riedtmaeckers steych. Ten O. Hendrick Wigbolts, ten Z. draaier Harmen, ten W. Riedtmaeckers steeg en huis, ten N. het hoekhuis van de weesvoogden op de Lanen.


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259r van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Frans Rietmakerssteeg, tussen de Schritsen en Lanen, ten oosten van het huis van Yede Olpherts]huis, loods en plaats
 
koperSytse Claessen c.u.scheepstimmerman155-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: Frans Rietmakerssteeg]
naastligger ten noordenhet huis van Focke Martens
verkoperde erfgenamen van Harmen Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Claessens, scheepstimmerman, koopt huis, loods en plaats tussen Schritsen en Lanen, in Frans Riedmakerssteeg. Ten W. Ids Olpherts en die steeg, ten N. Focke Martens. Gekocht van erven Harmen Beernts.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Jekelsteeg [staat: Frans Riedmakerssteeg] tussen de Lanen en Schritsenhuis
 
koperFocke Martens, gehuwd mettimmerman160-00-00 CG
koperAuck Tieerds
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick Wigbolt
naastligger ten zuidenhet andere huis van Trijntie Harmens
naastligger ten zuidenGrietie Idses
naastligger ten westenhet huis van Edo Olpherts
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Trijntie Harmens
naastligger ten noordenGrietie Idses
verkoperTrijntie Harmens, erfgenaam
verkoperGrietie Idses, erfgenamen van
erflaterwijlen Harmen Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Martens x Auck Tieerds koopt een huis tussen Lanen en Schritsen, in de Frans Riedmakerssteeg. Ten O. Hendrik Wigbolts, ten Z. de verkoper, ten W. Ids Olpherts en een vrije steeg, ten N. het hoekhuis van de verkoper. Gekocht van Trijntje Harmens en Grietje Idses, elk voor 1/2, als erfgenamen van Harmen Beernts.


 


 


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0238v van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Lanen, in een doorgaande steeg bij het huis van de erven van kooltjer Jogchum op de Lanen]huis
 
koperLijsbet Luicas Bos, minderjarig voorkind van75-00-00 CG
koperLuicas Bos
huurderHarmen wieldraaier
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenBote Freerks
verkoperYfke Pyters, gehuwd met
verkoperLuitjen Pyters Roordamr. ijzersmid


 


 


 


 


 


 


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Lolkje Cornelis Blokmakerook: Lolkje Cornelis; geb 10 apr 1799 HRL, ged 23 apr 1799 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk F-217, dv Cornelis Jarigs B., en Tjietske Fransen (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1813


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 133 van 11 mei 1813
adressoortbedraggebruik
F-217Jekelsteeg 1koopaktehuis aan de Laanen F-217
 
verkoperSikko Bentes IJzenbeek
koperCornelis Jarigs Blokmaker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Cornelis Jarigs Blokmaker... huw 1824, huw 1833, ovl 1833fr, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1847, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-217, blokmakersknegt, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 1367 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-217Jekelsteeg 1Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1367Jekelsteeg 1Cornelis Jarigs BlokmakerHarlingenarbeiderhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Janke Blokmakeroud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Sije Martens de Groot... 1799, BS huw 1822, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Tjietske Fransen Ludinga... HRL 1799, 1805, 1811, BS huw 1838, ovl 1846, ovl 1858; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-217LaanenTjietske Ludinga67 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-217LaanenJanke Blokmaker32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenSeye de Groot40 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-217LaanenYpkie G Daam39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-217LaanenDirk de Groot7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-217LaanenAntie de Groot16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenGrietje de Groot4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenJohanna de Groot2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-217Jekelsteeg 1Sjoerd Barteles Schuitinga, overleden op 20 juli 184253 jr, scheepstimmerman, geboren Dokkum, overleden Laanen F 217, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Yepkje Gerardus Daams... BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1367F-217 (Lanen)Frans Blokmakerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1367F-209 (De Lanen)Bauke van der Gaast en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1367Jekelsteeg 1 (F-209)Eelke Wagenaar (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Jekelsteeg 1 Pieter Katsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Jekelsteeg 1P.Katswerkman gemeente reiniging
  terug