Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 28 6-117 6-117 F-219 F-211
Naastliggers vanLanen 28
ten oostende Jekelsteeg
ten zuidenJekelsteeg 2
ten westenLanen 26
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 28Jekelsteeg ten oosten
Lanen 28naamloze steeg ten westen


1596 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 28 (noordgevel), HarlingenLanen 28 (noordgevel)Afbeelding van de aartsengel Michael en de tekst
'. Ao 1596 .'
De aartsengel Michael is de beschermheilige van de stad Harlingen


1596 - variaadresbronbericht
Lanen 28Hein Buisman StichtingBouwjaar volgens de ingemetselde gevelsteen 1596 (mogelijk afkomstig uit een ander pand)


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204r van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Pieters reidmaker


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZ en zuidwaarts strekkend tot aan de oude zuiderwalhuis met loods en ledige plaats
 
koperFrans Pieters van der Maes, gehuwd met1500-00-00 GG
koperWyts Sickes
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenAlart Janssen Cuynder c.soc.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Janssen bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperMargareta Jeronimus, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Pieter Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pieters van der Maes x Wyts Harckes kopen een huis, loods en ledige plaats zz. Lanen, strekkende zuidwaarts tot aan de Zuiderwal. Over het gebruik van de steeg is een acte gepasseerd in het recesboek van Harlingen op 31 juli 1563. Ten O. Albert Janssen Cuynder en een steeg, ten W. bakker Albert Janssen. Grondpacht 7 st. Gekocht van Margareta Jeronimus wv Pieter Huyberts, nu te Franeker, voor 1500 gg.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073v van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Jarich Hottingha


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0159r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Pieters reidmaker


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenAlbert Jans Cuynder c.soc.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Jans bakker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMelle Riencks, gehuwd met
verkoperMaycke Franses


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172r van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZhuis met loods en ledige plaats en tuin daarachter
 
koper finaalN. N. 825-00-00 GG
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenAlbert Jans Kuynder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Jans bakker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071r van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZdwarshuis en plaats
 
koperBarelt Jans, gehuwd metroeper330-00-00 GG
koperAntie Feddes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSalves Martens
naastligger ten zuidenWybe Jans
naastligger ten westenhet huis nagelaten door mr. Johannes Guilhelmi
naastligger ten noordenLanen, het diept van de
verkoperJeltje Hottinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarelt Jans, roeper (of Roeper) x Antje Feddes kopen een dwarshuis op de Lanen. Ten O. Salves Martens en een steegje, ten Z. Wybe Jans, ten W. mr. Johannes Guillelmi, ten N. het diept van de Lanen. Grondpacht 7 st aan de Stadsarmen. Gekocht van Jeltje Hottinga voor 330 gg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet voormalige huis van Jarich Hettinga


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0019r van 19 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEde Olpherts


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0103r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28achterLanen en Schritsen, tussen detwee kamers (beneden- en bovenkamer)
 
koperAtte Franssen c.u.241-07-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Jelmers
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door wijlen dr. Hottinga
verkoperRinse Wybes, en zijn broer
verkoperFeycke Wybes, en zijn broer
verkoperMeyle Wybes


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0205r van 4 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28achterLanen en Schritsen, tussen detwee kamers
 
koperGerrit Gijsberts c.u.240-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van Hans Ieyps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Jelmers
naastligger ten noordenhet nagelaten huis en plaats van Jarigh van Hettinga
verkoperClaes Reins c.u. en c.soc.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Edo Olpherts


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJel Olpharts


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0139v van 26 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZ bij het houten brugjehuis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen
 
koper van 1/2Baucke Fockes kooltjer856-00-00 GG
koper van 1/2Rein Upkes
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenTrijntie Segers
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan IJsenbeek
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten noordenLanen
verkoperGeertie Keimpes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 19e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28[niet vermeld]grondpacht van 0-07-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes0-07-00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0238r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZ bij het houten brugjehuis
 
koperGoverius Braem koopman450-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Freerck Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoper van 1/2Jancke Wouters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Reyn Upkes
verkoper van 1/2Baucke Fockeskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoverius Braem, koopman, koopt een huis op de Lanen bij het houten brugje, met een mooie kelder aan de straat uit te gaan, een grote rogzolder en een steeg ten westen. Grondpacht 7 st. Ten O. de wv Freerck Jans, ten W. mr. bakker Schelte Jacobs, ten N. de Lanen. Gekocht van Jancke Wouters wv Reyn Upkes voor 1/2 en Baucke Fockes cooltjer voor 1/2, voor 450 cg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZ bij het houten brugjehuis
 
koperReyn Douwes klompmaker300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Freerk Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperGouke Claessen Braem


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0355r van 11 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZhuis
 
koperJochum Heeres, gehuwd450-00-00 CG
koperNeeltje Willems
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Freerk Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende huisvrouw van Foppe Uiftes
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Richtie Bauckes, gehuwd met
verkoper van 1/2Pytter Gerbens
verkoper q.q.Pytter Gerbens, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2de kinderen van Richtie Bauckes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Rein Douwes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZgrondpacht van 0-07-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jochumkooltjer0-07-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-117Lanen 28huis
eigenaarOede Sapes kindt cum sociis
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-117Lanen 28huis
eigenaarAede Sapes kindt


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-117 Lanen 28huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-117 Lanen 28huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-117 Lanen 28pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBastyaan Bicker n.u.


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-117 Lanen 28pakhuis
eigenaarSjoerd Talma erven
gebruikerSjoerd Talma erven
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0168v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZhuis
 
koperDoytze Theunis kooltjer251-00-00 GG
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenPier Eelkes
naastligger ten westenLammert Jans
naastligger ten noordenLanen en straat
verkoperNeeltje Pieters, gehuwd met
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
verkoperMaartje Bastiaans Bikker, gehuwd met
verkoperThomas B. IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitse Teunis, kooltjer, koopt huis zz. Lanen, door meerderen bewoond. Ten O. een doorgaande steeg en vrij in- en uitgang door de steeg ten W., ten W. Lammert Jans, ten Z. Pier Eelkes met wie de put op de plaats en de scheidsmuur massaal is, ten N. de straat en diept. Gekocht van Neeltje Pieters [Butterkoper] x Jan Pieters Trompetter en Maertje Bastiaans Bikker x Thomas Bentes IJsenbeek, voor 251 gg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0125r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZhuis
 
koperWybe Jans metselaar475-00-00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenPier Eelkes
naastligger ten westenLammert Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperDooitze TeuniskooltjerAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Jans, metselaar, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Pier Eelkes, ten W. Lammert Jans, ten N. de straat en diept. Gekocht van Dooitse Teunis, kooltjer uit Almenum.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-119 Lanen 28wed Wijbe Jansen
6-119 Lanen 28Jan Wijbes, 28 jaar, gehuwdinwoning


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Jans


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0006r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZ wijk F-219huis
 
koperCornelis A. Jonker, gehuwd met426-00-00 CG
koperAnna S. Ferwerda
huurderJetske Theunis c.s.
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lammert Jans van der Veen
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Hendrik Helmer, curator overdrogist en koopman
verkoperJetske Theunis, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis A. Jonker x Anna S. Ferwerda kopen een huis op de Laanen, wijk F-219. Ten O. een doorlopende steeg, ten Z. N.N., ten W. erven Lammert Jans v.d. Veen, ten N. de straat. Gekocht van (drogist en koopman Hendrik Helmer als curator over de geabandonneerde boedel van) Jetske Teunis wd. Wybe Jans voor 426 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-117 Lanen 28Cornelis Jonker3-00-00 CGhuis, stond: wybe jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Cornelis Arjens Jonker... id. van wijk F-191, gebruiker is Sjoerd Jacobs de Vries, varensgesel 1814. (GAH204); id. van wijk F-219, gebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Henning Lolkesovl voor 1815; wed. H.L. gebruiker van wijk F-219, medegebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Jan Hendrik Schoenmakergebruiker van wijk F-219, sjouwer; medegebruikers Johannes R. van Kampen, varensgesel, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Johannes Reins van Kampen... bruidegom, 1812, doet overlijdensaangifte van Karst Edsgers en Trijntje Johannes Kampen in 1811, ovl wijk F-219, werkman in 1851, N.H., kinderen: Rein, geb 6 dec 1808 HRL, Rein, geb 16 jun 1807 HRL, Akke Johannes, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Karst Edsgers... 1815; ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Edsger Tietes en Tjitske Pieters; wed. K.E. gebruiker van wijk F-219; medegebruiker Johannes A. van Kampen, varensgezel, Jan Hendriks Schoenmaker, sjouwer, Henning Lolkes wed. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-219Lanen 28Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
F-219Lanen 28Jan Hendriks Schoenmaker sjouwer
F-219Lanen 28Karst Edsgers wed
F-219Lanen 28Henning Lolkes wed


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Jan Antonies de Boer, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), zoon van Antonie Jans de Boer, werkman (Laanen F 219) en Akke Geerts, broer van Geert, militair, Hendrik, idem en minderjarige Fetje Antonies de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
F-219Lanen 28provisionele en finale toewijzingfl. 435huis aan de zuidkant van de Laanen F-219
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oosteneen doorlopende steeg
ten zuidenCornelis van der Veer (e.a.)
ten westenvan der Elst
ten noordende Laanen
koperJohannes van Kampen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1370Lanen 28Johannes van KampenHarlingenvarensgezelhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Feike van der Veeroud 55 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-219; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Grietje Anthoons Brieve... huw 1842, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-284; oud 65 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Grietje Fustenbergoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Trijntie Jansmaoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-219Lanen 28J van Kampen stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Margaretha Wiebes Veenstra, overleden op 5 oktober 18393 mnd, overleden Schritsen F 219. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-219LaanenJohs. van Kampen54 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, varensgezel
F-219LaanenGrietje Briene65 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-219LaanenMaatje van Kampen21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenTaeke [Feike] van der Veer55 jMakkumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, varensgezel
F-219LaanenTrijntie Tamsma55 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-219LaanenJan Taekes van der Veer23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
F-219LaanenHenderika van der Veer18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenGrietje Fustenberg55 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenAntie C Meinsma26 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Antje van Dijk, overleden op 21 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 1 dg (geboren 20/6/1843), overleden Lanen F 219. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Grietje Cornelis, overleden op 24 oktober 184363 jr (geboren 19/3/1780), werkster, overleden Laanen F 219, ongehuwd, moeder van natuurlijke zoon Fredrik Cornelis Forstenburg, kleermaker. (Grietje ook met familienaam 'Forstenburg') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Rolina Hillebrands Pot, overleden op 7 september 18446 mnd (geboren 2/4/1844), overleden Lanen F 219, dochter van Hillebrand G. Pot, zeekapitein en Trijntje H. Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Catharina Jans Nak, overleden op 29 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr (geboren 28/1/1805), overleden Lanen F 219, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Adam Tjeerds Stoker... HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, wonende te HRL. 1812, korendrager in 1864, N.H., ovl wijk F-219, zv Tjeerd Reins en Liesbeth Adams Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Jourke Jacobus Zijlstrageb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1370F-219 (Lanen)Trijntje van Kampen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3574F-211 (De Lanen)Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3574Lanen 28 (F-211)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1908 - variaadresbronbericht
Lanen 28Raadsvergadering 29 meiEen verzoek van H. Oswald, berichtende, dat hij aangeschreven is, den schoorsteen van perceel Lanen no. 28 te vernieuwen. Adressant zegt, dat de toestand niet zoo slecht is en dat de schoorsteen met den geringe herstelling weder in orde is te brengen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten afwijzend op het verzoek te beschikken.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 28N.Kamstragroentenwinkelier
Lanen 28aR.Steinvoorte-


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 28J. (Jelle) Schotanus


1974 - variaadresbronbericht
Lanen 28Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 28rijksmonument 20507
  terug