Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 26 6-123 6-118 F-220 F-212
aangrenzende stegensteeg
Lanen 26naamloze steeg ten oosten
Lanen 26naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Nieuwstraat WZ [niet vermeld]grondpacht van 1-15-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Zieds Pieters1-15-00 CG
verkoperde Stad Harlingen: armvoogdij


 


 


 


 


 


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 16e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen ZZgrondpacht van 0-07-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftesbakker0-07-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-123 Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-123 Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-123 Lanen 26wed. Jacob Scheltes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-123 Lanen 26huis
eigenaarwed. erven Foppe Uiftes
gebruikerwed. Jacob Scheltes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG
6-123 Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 26Lanen ZZhuis, loods en plaats
 
koperAaltje Minnes, weduwe vanwinkelierse1000-00-00 CG
koperwijlen Jan Lammerts
verpachter grondde Stad Harlingen: huiszittende armen0-07-00 CG
naastligger ten oostenBastyaan Bicker n.u.
naastligger ten zuidenPieter Jetses
naastligger ten zuidenLolke Swaaltje
naastligger ten westenJan Harmens* wever
naastligger ten noordenLanen
verkoperSchelte Haeselaermr. bakker


 


 


 


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-123 Lanen 26huis
eigenaarJan Lammerts
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht verschuldigd Foppe Uiftes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-120 Lanen 26P van der Veen
6-120 Lanen 26Minne van der Veen, 39 jaar, gehuwdinwoning


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-118 Lanen 26P van der Veen3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Pier Lammerts van der Veen... tuin en zomerhuis 1802, zv Lammert Jans en Hinke Piers; BS ovl 1822; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-220, bakker, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 120, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-220Lanen 26Pier L van der Veen Pier L van der Veen bakker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Pier Lammerts van der Veen, overleden op 3 november 1822mr. bakker (Laanen F 220), broer van Jan, koopman (Voorstraat ) en Minne Lammerts van der Veen, mr. verver/glazenmaker. Saldo fl. 19.500,08. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Jan Harmens Hoogmolen, overleden op 3 juni 182928 jr, wednr. Foekje Fluks, vader van minderjarige Hermanus Jans Hoogmolen (voogd is Johannes van Elst, bakker Laanen F 220), zoon van wijlen Harmen Hoogmolen en (reeds overleden) Grietje Andries Schermer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Marie Hoogmolen, overleden op 7 maart 183138 jr, vrouw van Johannes van Elst, bakker Laanen F 220 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Hermina, Johannes, Hendrikus, Grietje en reeds 30/7/1831 overleden Elisabeth Johannes van Elst. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Elisabeth Johannes van Elst, overleden op 30 juli 18311 jr, dochter van Johannes van Elst, mr. bakker (Laanen F 220) en wijlen Marijke Harmens Hoogmolen (dochter van wijlen Harmen Hoogmolen en wijlen Grietje Andries Schermer), zuster van minderjarige Hermina, Johannes, Hendrikus en Grietje Johannes van Elst. Saldo fl. 710,61. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1375Lanen 26Johannes van der ElstHarlingenbakkerhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Jeltie de Jongoud 34 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-220; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-220LaanenJohannes van Elst42 jLeeuwardenm, rooms katholiek, weduwnaar, bakker
F-220LaanenJohannes van Elst17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenHendrikus van Elst13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenHermina van Elst15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenMagrita van Elst11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenJeltie de Jong34 jMakkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1375F-220 Johannes van ElstHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Aukje Nannes Helema, overleden op 6 december 184661 jr, geboren Dokkum 15/10/1785, overleden Lanen F 220, weduwe, moeder van wijlen Sietske Wietses de Vries (vrouw van Jacobus Leenstra, bakker, moeder van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Jacobus Jacobus Leenstra, overleden op 31 januari 1847levenloze zoon van Jacobus Leenstra, bakker (Lanen F 220) en reeds 5/2/1847 overleden Sietske de Vries, broer van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Sietske Wietses de Vries, overleden op 5 februari 184734 jr, geboren Dokkum 20/1/1813, overleden Lanen F 220, vrouw van Jacobus Leenstra, bakker, moeder van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Willem Hartmans Hoek, overleden op 20 november 184710 jr (geboren 16/9/1837), overleden Lanen F 220, zoon van Hartman Bastiaans Hoek, zeeman en Aaltje Willems van der Meer, broer van minderjarige Mietje en Catharina-Margaretha Hartmans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-220Lanen 26Jacobus Leenstra, overleden op 12 november 1848(Certificaat van onvermogen), 34 jr, geboren Franeker 5/10/1814, overleden Lanen F 220, bakker, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Casper Bartholomeus Klok... vd Vleugel; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1857, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-220; gebruiker van wijk A-206, rogmolenaarsknegt, medegebruiker is wed. Jansen, eigenaar en medegebruiker is ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Gadske Overdijk... dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes Overdijk, geb 20 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-220Lanen 26Johannes Johannes van Elst... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-154; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-220; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van percelen nrs. 1374 en 1375 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1375F-220 (Lanen)Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1375F-212 (De Lanen)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1375Lanen 26 (F-212)Pieter van der Sluiswoonhuis


1911 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 nov 1911
F-220Lanen 26Het op besten stand staand winkelhuis de magneet met afz. bovenhuis aan de Lanen nos. 26 en 26a, in huur bij den heer, drilsma. Finaal verkocht op 22 nov 1911 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 2500..


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 26 Klaas Zwerverwinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra169Scheepsbevrachter en grinthandelaar, vertegenw. ned. Basalt Mij.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra169Scheepsbevrachter en grinthandelaar, vertegenw. ned. Basalt Mij.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 26aR.Miedemabroodbakker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 26A. (Arnoldus) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 26rijksmonument 20506
  terug