Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 22 6-124 6-120 F-222 F-214
 


 


 


 


 


 


 


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis
 
koperHendrick Mouts mr. goudsmid807-00-00 GG
naastligger ten oostenFredrick Samuels
naastligger ten zuidenvrije uitgang naar de Schritsen
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperTyes Hendricx c.u.metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Fredrick Samuels, ten W. zeilmaker Jop Jansen. Geen grondpacht. Vrij uitgang naar de Schritsen. Gekocht van metselaar Tyes Hendricx voor 807 gg.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0110r van 20 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis met een lege plaats erachter een vrije uitgang naar de Schritsen
 
koperEeke Jansen c.u.mr. kleermaker770-00-00 GG
verpachter grondHendrick Moudts mr. goudsmid1-04-00 CG
naastligger ten oostenFredrick Samuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJop Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrick Moudtsmr. goudsmid


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013va van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis
 
biederEke Jansen kleermaker770-00-00 GG
verpachter grondHendrick Mouts zilversmid1-04-00 CG
naastligger ten oostenFredrick Samuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrick Mouts voor zijn kinderen, weduwnaar vanzilversmid
verkoperwijlen Antie Jacobs Forsenburgh


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0211v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZ3/4 huis
 
koperJan Eekes, gehuwd metmr. kleermaker300-00-00 GG
koperYpkjen Ulbes
eigenaar van 1/4Jan Eekes c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenSamuel Fredriks
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenHendrik Harmens
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Sprottinga q.q.
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/4Sioerd Ekesschipper op Sneek
verkoper van 1/4Hylcke Dirx Pettinga, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/4Siouke Ekes
verkoper van 1/4Gerben Ekeschirurgijn


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes
gebruikerMarten Sibrens
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes erven
gebruikerMarten Sibrens
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-124 Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes
gebruikerFrans Martens cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0290r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis
 
koperPytter Keimpes, gehuwd metmr. scheepstimmerman320-00-00 CG
koperSjoukjen Douwes
naastligger ten oostenJan Hendriks bontwever
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenReinder Sybes
naastligger ten westenDirk Jansen mr. smid
naastligger ten noordenlanen [staat: straat]
verkoperEeke Jans, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes, mr. scheepstimmerman x Sjoukjen Douwes koopt een huis zz. Lanen. Ten O. bontwever Jan Hendriks, ten Z. Rein Sybes, ten W. mr. ijzersmid Dirk Jansen, ten N. die straat. Met vrij in- en uitgang etc. naar de Schritsen. Gekocht van mr. bakker Eeke Jans [Menalda] x Antie Poppes.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0070v van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis
 
koperBauke Cornelis, gehuwd metscheepstimmerman en winkelier975-00-00 CG
koperGeertie Arjens winkelier
huurderN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hendriks mr. bontwever
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenPyter Jetses
naastligger ten westenDirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperPyter Keimpes sr.oud mr. scheepstimmerman


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-124 Lanen 22huis
eigenaarerven Pieter Keimpes
gebruikerBauke Cornelis
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-124 Lanen 22Bauke Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-124 Lanen 22huis
eigenaarBauke Cornelis
gebruikerBauke Cornelis
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007ar van 8 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis en stalling ?
 
koper door niaarWillem Styckel, gehuwd met1000-00-00 CG
koper door niaarAnna Halbes
koperKlaas Hansen kofschipper
toehaakeen gouden dukaat en zilveren lepel
naastligger ten oostenHarmen Jans bontwever
naastligger ten zuidenWillem Stickel leerkoper
naastligger ten westenHeere Meiles blauwverver
naastligger ten noordenLanen
verkoperBauke Cornelis, gehuwd metoud scheepstimmerman
verkoperGertie Arjens


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0034r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis
 
koperSchelte Sipkes mr. timmerman700-00-00 CG
huurderWillem Rou mr. kousenwever
naastligger ten westenHerre Meiles
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
naastligger ten oostenHarmen Jans bontwever
naastligger ten zuidenWybe Baukes
verkoperWillem Styckel, gehuwd metkoopmanGroningen
verkoperBarbara Wilkens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes koopt huis zz. Lanen. Ten O. Harmen Jans, ten W. Heere Meiles, ten Z. Wybe Baukes, ten N. de straat. Verkoper Willem Stijckel x Barbara Wilkens.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0009r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis
 
koperLolke Sybrens, gehuwd methuistimmerman450-00-00 CG
koperJantje Willems
huurderTjietsche Scheltes
naastligger ten oostenHarmen Besling
naastligger ten zuidende erfgenamen van Wybe Baukes
naastligger ten westende weduwe van Heere Meyles
naastligger ten noordenLanen
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
verkoperTjepke Sakes Blokmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
verkoperPier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Lolkesvarensgezel
verkoperPieter Minnes, weduwnaar vanhuistimmerman
verkoperwijlen Aukje Scheltes, namens hun kinderen
verkoperMinne Pieters
verkoperHiltje Pieters
verkoperYzaac Jans Faber, weduwnaar vanmr. kuiper
verkoperwijlen Geertruid Scheltes, namens hun dochter
verkoperGeertruid Yzaacs


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-122 Lanen 22Lolke Sijbrens, 29 jaar, gehuwd


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-120 Lanen 22Lolke Sybrens2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Lolke Siebrens Zwaal... huw 1815, huw 1833, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-222Lanen 22Lolke S Zwaal Lolke S Zwaal timmerman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1377Lanen 22Lolke Sybrens ZwaalHarlingentimmermanhuis en erf (80 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-222Lanen 22Auke Jans Donker, overleden op 5 oktober 1832zoon van Jan Jarigs Donker, pakhuisknecht (Laanen F 222) en Grietje Aukes de Boer, broer van minderjarige Lieuwkje, Jantje en Jarigje Jans Donker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 29 nov 1837
adressoortbedraggebruik
F-222Lanen 22koopaktefl. 500huis aan de Laanen F-222
 
verkoperLolke Sybrens Zwaal (gehuwd met Jantje Willems, zie ook Jantje Willems Molenaar)
koperJan Lolkes Zwaal (gehuwd met Aaltje Jans Molenaar)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Aaltje Molenaargeb 23 mrt 1809 Sneek, huwt met Jan Zwaal, N.H., A 6 nov 1872 Nieuwe Diep; bev.reg. HRL 1851 wijk F-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-222; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Jan Lolkes Zwaal... in 1851, huw.get. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, timmerbaas, broeder bruidegom, 1836, ovl wijk F-222, zv Lolke Sibrands Z, en Jantje Willems Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, ovl 1863, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-222Lanen 22Jan Zwaal stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-222LaanenJan L Zwaal30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeevarende
F-222LaanenAaltie Molenaar31 jSneekv, protestant, gehuwd
F-222LaanenJan J Zwaal2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-222LaanenLolke Zwaal22 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-222Lanen 22Lolke Jans Zwaal, overleden op 30 augustus 184014 mnd, overleden Schritsen/Laanen F 222, zoon van Jan Lolkes Zwaal, stuurman en Aaltje Jans Molenaar, broer van minderjarige Jan Jans Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Rinske Sjoerds van der Vorm... Adams; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Germen Lieuwes Blom... B., en Grietje Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222; oud 38 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; Gerben L.B., houtvlotter, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377F-222 (Lanen)Jan L. Zwaal en vrouwwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377F-214 (De Lanen)Willem Jans van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377Lanen 22 (F-214)Ybeltje Brouwer (wed. W.J. v.d. Meer)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 22 Wilhelmus Flipsencoupeur
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 22J. van Droogeexpediteur


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 22J. (Jacob) Wouters


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 22rijksmonument 20504


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1377Lanen 22
  terug